Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Ditzo publiceert factuur vergelijker

01 apr 2015

​‘We herkennen ons niet in het onderzoek’, dat is de reactie die vergelijkingssites geven op het onderzoek dat Ditzo in samenwerking met onderzoeksbureau Blauw Research onlangs uitvoerde. Ditzo vindt transparantie belangrijk en publiceert daarom de facturen die zij hebben gekregen. We vatten de situatie nog even samen:

Door

​In opdracht van Ditzo hield Blauw Research dit jaar een online kwantitatief onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders over het online vergelijken van verzekeringen. We wilden meer inzicht in wat Nederland vindt van vergelijkers. “Er wordt namelijk nooit aan consumenten naar hun mening over vergelijkers gevraagd,” aldus Bob Stehmann, directeur van verzekeraar Ditzo.

De belangrijkste uitkomsten
De uitkomsten van het onderzoek werden in diverse media gepubliceerd, waaronder het AD. De belangrijkste uitkomsten:

  • Consumenten vinden het belangrijk om online verzekeringen te vergelijken, maar vinden de vergoedingen te hoog
  • 86% van de Nederlanders vindt een vergoeding tot € 200  te hoog
  • De respondenten zijn bang dat deze vergoedingen voor een hogere premie zorgen 
  • Bijna de helft weet niet dat vergelijkers in handen zijn van commerciële partijen of verzekeraars zelf 
  • Bijna de helft weet niet dat vergelijkers een vergoeding ontvangen van de verzekeraar als er via een vergelijker een verzekering wordt afgesloten.

Overdrijft Ditzo?
Op internet wordt er druk gespeculeerd  of de vergoedingen wel zo hoog zijn. De vergelijkingssites geven op hun beurt aan dat Ditzo overdrijft. Zij stellen dat € 200 per afgesloten autoverzekering niet reëel is in de praktijk. “Ditzo spreekt over vergoedingen tot € 200. Dat is in onze ogen buitensporig en niet marktconform,” zo reageert vergelijkingssite PriceWise. Marktleider Independer zegt zich ook niet te herkennen in de vergoedingen: “Wij hebben kennis genomen van het onderzoek van Ditzo en herkennen onszelf hier niet in. Wij werken voornamelijk met doorlopende vergoedingen. De gemiddelde hoogte van die vergoedingen tonen wij op onze website.” Independer communiceert een gemiddelde vergoeding van € 58 per jaar voor een autoverzekering.

Veel reacties
Ditzo kreeg veel reacties naar aanleiding van het gepubliceerde onderzoek. Van andere directe verzekeraars, maar ook van consumenten via Twitter en Facebook.


 

Op Facebook


 

Op AutoblogEn bijvoorbeeld op VVPonline‘Energiebedrijven uitgeknepen door vergelijkingsites’
Ook in de energiemarkt is er rumoer ontstaan na een rapport van vereniging WISE. De vereniging stelt dat vergelijkingssites de energiebedrijven uitknijpen door op prijs te laten concurreren, zodat er voor de energiebedrijven weinig geld overblijft om te investeren in duurzame energie.

Contracten ‘on hold’
Op dit moment herziet Ditzo de contracten met vergelijkers. De vergoeding die een verzekeraar betaalt aan vergelijkers moet in balans en uitlegbaar zijn aan de consumenten. Uiteindelijk betaalt de consument de rekening. Ondertussen geeft Ditzo het geld dat ze nu besparen terug aan de klant. Bob Stehmann legt op MarketingTribune uit waarom.

Consumentenbond is uitzondering
Ditzo stelt dat de bedragen uiteen lopen van € 150 tot € 200 die daadwerkelijk worden betaald door directe verzekeraars aan vergelijkers. Niet alleen Ditzo; dit zijn marktconforme bedragen. Er is één uitzondering in de markt, de Consumentenbond. Die vraagt een standaard bedrag van € 50 per afgesloten autoverzekering. Hier komen echter nog wel wat kosten bovenop (btw & affiliate netwerk).
 

Toelichting facturen
Voor Ditzo geldt dat we € 175  per via Independer afgesloten autoverzekering betalen. De ‘tot € 200’ die ook in het onderzoek aangehaald werd, is niet gebaseerd op prijzen die wij als Ditzo betalen, maar die andere directe verzekeraars wel betalen. Hierover zijn we zeker, we laten het echter aan deze partijen zelf om hier al dan niet over naar buiten te treden.

De redenering die Independer heeft bij dit bedrag is dat zij € 58 per jaar rekenen. Ditzo betaalt echter meteen € 175 voor iedere nieuwe klant via Independer. Op het moment dat een verzekeringnemer niet jaarlijks proactief wordt benaderd door een vergelijker om op basis van prijs voor een andere verzekeraar te kiezen, zou de redenering van Independer kunnen kloppen. Zij gaan uit van een gemiddelde klantduur van drie jaar. Dus € 175 / 3 = € 58,33. Simpel toch?

Op basis van jarenlange ervaring zien wij echter dat ook bijzonder tevreden Ditzo-klanten zich jaarlijks kunnen laten verleiden door vergelijkers. Begrijpelijk vanuit de vergelijker, omdat een groot deel van hun verdienmodel hierin schuilt. Hierdoor is echter het bedrag van € 58 wel heel bescheiden gerekend.

Independer gaat ook bij dit bedrag vanuit dat zij een deel van de administratie uit handen neemt van de verzekeraar, wat bij een directe verzekeraar niet het geval is. Het woord zegt het al; bij een directe verzekeraar heb je direct contact, zonder tussenkomst van een derde partij.

De gemiddelde jaarpremie van een autoverzekering is € 400. Er gaat € 175 naar de vergelijker, ongeacht de premie die de consument betaalt.

Overdrijft Ditzo? Oordeel zelf.  


Door