Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Jonge mantelzorgers, jonge helden

07 jan 2016

Een scholier die naast zijn huiswerk ook nog moet zorgen voor een zieke ouder, ziet zichzelf vaak niet als mantelzorger, maar is dat natuurlijk wel. Met het project ‘Jonge Helden’ wil Mezzo in samenwerking met de Nationale Jeugdraad dit bewustzijn onder jongeren vergroten. En dat is nodig, want een kwart van de jongeren in Nederland groeit op met een familielid dat langdurig zorg nodig heeft. Mezzo gaat daarom langs middelbare scholen door het hele land om met interactieve workshops en een theatervoorstelling de aandacht te vragen voor jonge mantelzorgers (jm’ers). Het is een van de 9 zorginitiatieven die Ditzo afgelopen jaar via #zorgmee financieel gesteund heeft.

Door

Interactieve theatervoorstelling
In de onderbouw vertelt de interactieve theatervoorstelling het verhaal van een meisje waarvan de vader de spierziekte ALS heeft. Ze moet thuis vaak voor hem zorgen en vertelt dit niet op school, waardoor ze het lastig heeft in de klas. Het stuk eindigt negatief. Na het stuk moeten de leerlingen input geven. Wat had het meisje anders kunnen doen? Alle suggesties worden direct nagespeeld door de acteurs. Moet ze misschien haar huiswerk niet meer maken, zodat ze meer tijd heeft voor haar vader? De acteurs spelen het na en laten zien dat dit ook niet de oplossing is. De beste oplossing voor een jm’er is om op er op school over te praten.

Workshops
Ook in de workshops in de bovenbouw komt dit naar voren. Wat vertel je aan je klasgenoten? Wat is normaal voor een scholier om thuis te doen? Hoe ga je om met schaamte? Jm’ers krijgen op deze manier handvatten om met hun situatie om te gaan en medeklasgenoten krijgen een idee wat het betekent als je een jm’er bent.

Erover praten
Het project brengt zeker wat teweeg. Soms vertellen kinderen tijdens de theatervoorstelling voor het eerst dat zij mantelzorger zijn. Dat kan best een emotioneel moment zijn en daarom is er ook iemand aanwezig van het lokale mantelzorgsteunpunt die hulp kan bieden. Docenten weten soms ook niet wat er zich thuis bij de leerlingen afspeelt en daarom is het zo goed dat kinderen erover praten op school. Het zorgt voor veel meer begrip.
 
Jonge helden
In 2014 ging het project al van start, maar het dreigde te moeten stoppen wegens geldgebrek bij scholen. Met behulp van Ditzo kon het initiatief in 2015 gelukkig doorgaan en inmiddels zijn er al 5 scholen bezocht. In 2016 komen daar nog eens 7 scholen bij. Op deze manier weten straks ongeveer 3.000 kinderen wat jonge mantelzorgers zijn: jonge helden!
 
Wil je nog meer weten over het project? Bekijk dan ook het filmpje over Jonge Helden.

Door