Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons
Machtigingenbeleid

De noodzaak van het machtigingenbeleid

03 mei 2017

In bepaalde gevallen heb je een machtiging nodig om je zorg vergoed te krijgen. Dit geldt voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen. Hiervoor hebben we een machtigingenbeleid. Maar het beleid doet meer dan er voor zorgen dat je een behandeling of hulpmiddel vergoed krijgt. Het leidt ook tot een toename van de kwaliteit van de zorg en een afname van de hoogte van de zorgpremie.

Door Michiel

Mister social

Over Michiel

Wat is het machtigingenbeleid?

Over machtigingen ontvangen we veel vragen. Vooral: “Waarvoor heb ik een machtiging nodig?” en “Nemen jullie de machtiging van mijn vorige zorgverzekeraar over?”. Om te weten waarvoor je een machtiging nodig hebt, en of je deze kan meenemen, moet je wel weten wat een machtiging inhoudt. Met het machtigingenbeleid kunnen we nagaan of de zorg verzekerd is, of de zorg voldoet aan kwaliteitseisen, de doelmatigheid van de zorg en of de zorg voldoet aan onze polisvoorwaarden. Het komt bijvoorbeeld voor dat we geen contract hebben met een zorgverlener, maar jij er wel zorg wilt krijgen. Dan heb je soms van te voren een machtiging nodig. Zo kunnen we met zekerheid, voor je aan de behandeling begint, aan je laten weten of je de zorg wel of niet vergoed krijgt en (tot) welk bedrag. Zo weet je van te voren waar je aan toe bent en voorkom je verrassingen achteraf.

De zorgsoorten waarbinnen je soms een machtiging moet aanvragen zijn:

Specialistische GGZ (niet-gecontracteerd)
Geplande zorg in het buitenland
Bepaalde medisch specialistische ingrepen zoals borstverkleining, ooglidcorrectie, etc.
Sommige hulpmiddelen
Sommige tandheelkundige behandelingen als implantaten en bijzondere orthodontie

Waarom heb ik toestemming nodig?

Waarom er machtigingen nodig zijn, heeft er mee te maken dat wij als zorgverzekeraar mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid ervan. Ditzo heeft met de meeste zorgverleners afspraken gemaakt over de zorg die verzekerd is. We hebben bijvoorbeeld met alle ziekenhuizen en alle huisartsen in Nederland een contract! De genoemde afspraken gaan over de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van de zorgaanbieder, de veiligheid van de zorg en de prijs van de zorg.

Bij machtigingen kijken onze medisch specialisten naar de rechtmatigheid (onder welke voorwaarden mogen we de zorg vergoeden) en de doelmatigheid (is er een goedkoper alternatief voor deze zorg beschikbaar) van de zorg. Een machtiging geeft de garantie dat wij akkoord gaan met vergoeding van de aangevraagde behandeling tegen een vooraf afgesproken prijs. Binnen een contract kunnen er wel afspraken gemaakt worden over kwaliteit van de zorg.

Een machtiging overnemen

Nu over op de tweede vraag die aan het begin van dit blog werd gesteld: “Nemen jullie de machtiging van mijn vorige zorgverzekeraar over?”. Stel dat je een machtiging hebt ontvangen bij zorgverzekeraar A die geldig is tot september 2017. En je stapt in de tussentijd over naar zorgverzekeraar B. Voor alle zorgverzekeraars geldt hetzelfde landelijke beleid voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Als zorg vanuit de basisverzekering vergoed wordt, zijn de voorwaarden tot overname overal gelijk en kun je de machtiging gewoon gebruiken. We hebben namelijk de verplichting om een machtiging over te nemen. Dus neemt in het voorbeeld zorgverzekeraar B de machtiging over tot september 2017.

Wel moet je ons zo snel mogelijk laten weten dat je een machtiging hebt voor onze administratie. En let op: het gaat om een machtiging van een behandeling. Het te vergoeden bedrag kan dus wel verschillen tussen zorgverzekeraar A en B.

Zorgverzekeraar B zal wel opnieuw kijken naar de kwaliteit en de prijs van de zorg. Op basis hiervan zal zorgverzekeraar B een machtiging (waar nodig) verlengen of niet. En als het nodig is kan je een nieuwe aanvraag indienen als een machtiging afloopt.

Hoe weet je of je een machtiging aan moet vragen?

Je zorgverlener is normaal gesproken op de hoogte van de behandelingen, hulpmiddelen en/of geneesmiddelen waarvoor je toestemming nodig hebt. In de meeste gevallen zal jouw zorgverlener deze machtiging dan ook namens jou aanvragen. In een enkel geval, bijvoorbeeld bij een behandeling in het buitenland, moet je dit zelf doen.

Natuurlijk kun je ook altijd even contact met ons opnemen. Maar kijk altijd voordat je naar een zorgverlener gaat, in onze Zorgzoeker. In de Zorgzoeker staan alle zorgverleners genoemd. Hierin zie je ook of wij afspraken hebben gemaakt met de zorgverlener. In de polisvoorwaarden en het reglement hulpmiddelen kun je ook terugzien voor welke behandelingen, zorgsoorten of hulpmiddelen een aanvraag nodig is.

Als je voorafgaand aan jouw behandeling géén machtiging bij ons aanvraagt en de nota bij ons indient dan loop je het risico dat je een deel van de nota of de gehele nota zelf moet betalen. Voorkom dit door voorafgaand aan jouw behandeling na te kijken of je een machtiging aan moet vragen.

Wil je meer info?

Op onze pagina Aanvraag indienen staat nog specifieker genoemd wat een machtigingenbeleid is en waarom het beleid er is. Ook staat hier omschreven hoe je een aanvraag kunt indienen voor een machtiging en welke informatie wij exact nodig hebben.


Door Michiel

Mister social

Over Michiel