Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons
Afbeelding Oekraine en je verzekeringen

Oekraïne en de dekking van je verzekeringen

03 mrt 2022

​​De situatie in Oekraïne verandert constant sinds de inval door Rusland. Dit heeft, ook door eventuele nieuwe sancties, gevolgen voor hoe wij als verzekeraar om moeten gaan met wet- en regelgeving en de dekking van onze verzekeringen.​​​​​​​​​​​​​​​

Door Dijon

Mailkoning

Over Dijon

Opvang van Oekraïne vluchtelingen

Normaal gesproken is er niet zonder meer dekking voor schade wanneer je mensen opvangt. Hier willen we een aantal uitzonderingen op maken. De onderstaande dekkingsverruimingen gelden voor de door de overheid vastgestelde periode van 180 dagen (reguliere maximale verblijfstermijn) die Oekraïners in Nederland mogen verblijven, en de eventueel daaropvolgende verlenging. Bij opvang aan meer dan 10 personen dien je contact met ons op te nemen zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

Aansprakelijkheidsverzekering

We zien de Oekraïense vluchtelingen die je opvangt als logées. Schade veroorzaakt door logées is op de aansprakelijkheidsverzekering standaard meeverzekerd.

Inboedelverzekering

We zien de Oekraïense vluchtelingen die je opvangt als tijdelijke gasten, die duurzaam en in gezinsverband met je samenleven. Dit betekent dat zowel inboedel van jezelf als de inboedel van de Oekraïense gasten zonder (extra) beperkingen meeverzekerd zijn conform de polisvoorwaarden.

Woonhuisverzekering

We zien de Oekraïense vluchtelingen die je opvangt als tijdelijke gasten. Je woonhuis en bijgebouw(en) zijn zonder (extra) beperkingen verzekerd conform de polisvoorwaarden.

Molest

De situatie in Oekraïne wordt gezien als ‘molest’. Hiervan wordt gesproken als er o.a. sprake is van een gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar of in elk geval de een de ander, bestrijden met militaire machtsmiddelen. Onderaan deze blog vind je een totaaloverzicht wat er onder molest wordt verstaan.

Vergoeding bij molest

Het is wettelijk verboden om als Nederlandse schadeverzekeraar schades te verzekeren die zijn veroorzaakt door of ontstaan uit molest. Dit betekent dan ook dat wij voor alle schades door, gerelateerd aan, of die verband houden met molest, op al onze verzekeringen geen dekking kunnen en mogen verlenen. Dit houdt helaas in dat er bijvoorbeeld geen vergoeding is vanuit de annuleringsdekking van onze reisverzekering bij het annuleren van je reis vanwege de situatie in Oekraïne. Er is dus ook geen dekking wanneer je vanwege deze situatie een reis naar een andere locatie (bijvoorbeeld Rusland of Hongarije) gaat annuleren.

Waar kun je terecht?

Wil je door de huidige situatie niet meer reizen, of wordt je reis door je reisorganisatie, touroperator of luchtvaartmaatschappij geannuleerd? Neem in dat geval allereerst contact op met deze instanties om je mogelijkheden te bespreken.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars vind je hier meer algemene informatie over. Heb je vragen over je Ditzo verzekering? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Wat wordt verstaan onder molest?

Onder molest wordt o.a. verstaan:

  • Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
  • Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners betrokken is.
  • Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of in elk geval de een de ander, bestrijden met militaire machtsmiddelen. Met gewapend conflict wordt ook bedoeld het gewapend optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties.
  • Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het openbaar gezag.
  • Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die is gericht tegen het openbaar gezag.
  • Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat is gericht tegen het openbaar gezag.
​​

Door Dijon

Mailkoning

Over Dijon