Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Pieter Tjerkstra weet alles over premies

Bij Ditzo zijn we met een klein team. Want Ditzo is geen bedrijf met honderden of duizenden medewerkers; we kennen elkaar allemaal en als een klant een vraag heeft, hebben we dat meestal snel opgelost. Omdat we met z’n allen bij elkaar zitten. En zo hebben we dus ook een pricing actuaris: Pieter. Zoals hij zelf zegt, is dat een verzekeringswiskundige*. Simpel gezegd bepaalt Pieter de premie van onze verzekeringen. “Niet de goedkoopste, maar wel zo goedkoop mogelijk.”

Door

Geautomatiseerde processen
Ditzo kan op een andere manier de premies bepalen dan een traditionele verzekeraar. Omdat onze klanten de verzekeringen online bij ons afsluiten en we dit via geautomatiseerde processen laten verlopen, hebben we minder personeel nodig. Zo hoeven we geen poliskosten door te berekenen, want klanten voeren veel zelf door in hun ‘Mijn Ditzo”. Ook hoeven we geen tussenpersonen te betalen, omdat de klanten de verzekering zelf via internet afsluiten.

Schades en risico’s
Pieter kijkt naar het aantal schades en de hoogte ervan en zet dit af tegen het totaal aan premie dat wij van klanten ontvangen. Daarnaast maakt hij een inschatting van hoe vaak een schade voor kan komen en hoeveel ons dat kan gaan kosten. Dus als er in een bepaald postcodegebied nooit inbraken voorkomen, dan kan de premie naar beneden. En ben je heel jong en heb je weinig schadevrije jaren? Dan gaat de premie iets omhoog, omdat het risico op schade groter is. Dat gaat op detailniveau, maar ook in zijn algemeenheid. Als er jarenlang in Nederland veel auto’s worden gestolen, moet de premie omhoog.

Goede klanten verdienen een beloning
Door goed naar de kosten, de opbrengsten en de risico´s te kijken, kunnen we ook goede klanten belonen. Wij vinden het namelijk fair om klanten die weinig tot nooit schade melden een lagere premie te geven dan klanten die wel schade bij ons claimen. Ook die afwegingen neemt hij mee in de vaststelling van de premies. Pieter kijkt continu naar trends en past premies doorlopend aan.

Nieuwe premies voor de autoverzekering
Begin dit jaar zijn we gestopt met het betalen aan vergelijkingssites. Het geld dat we daarmee uitspaarden gaven we in de vorm van een vergelijkersbonus van € 100 aan nieuwe klanten. Ook hebben we onze autopremies aangepast. Omdat we het geld dat de vergelijkers van ons kregen liever aan onze  klanten geven. Door steeds goed te kijken waar we het geld aan uitgeven, kunnen we onze premies steeds interessanter maken.

Gaat het alleen om prijs?
Hoewel Pieter de prijzenkoning van Ditzo is, weet hij ook dat het niet alleen om de prijs gaat. Want wat heb je aan een goede prijs als de telefoon niet wordt opgenomen? Of als je drie weken op de afhandeling van je schade moet wachten. Dat soort uitgangspunten nemen we allemaal mee in die premiebepaling.
Heb je een vraag aan Pieter? Stel hem via Twitter of Facebook!

* Een verzekeringswiskundige is iemand die de kans bepaalt dat bepaalde verzekerbare risico’s zich voordoen en de consequenties daarvan berekent.


Door