Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Veranderingen in de basisverzekering 2014

19 sep 2013

Prinsjesdag 2013 is achter de rug. Daarmee zijn de veranderingen in de basisverzekering voor 2014 bekend. Welke behandelingen worden (nog) vergoed? En hoeveel? Kortom, wat betekent Prinsjesdag 2013 voor je zorgverzekering in 2014?
 
Dit is op Prinsjesdag besloten:
In 2014 verdwijnen er geen vergoedingen uit de basisverzekering. Dat is fijn! Wel zijn er veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg en verandert de rol van huisartsen.
 
Belangrijkere rol voor huisartsen
Soms komt het voor dat een patiënt voor zorg behandeld wordt in een instelling of ziekenhuis, terwijl dat niet echt nodig is. Dat is zonde van de tijd en het geld.
 
Daarom krijgen huisartsen in 2014 een belangrijkere rol voor eerstelijns zorg (dit is zorg die voor iedereen toegankelijk is). Instellingen en ziekenhuizen blijven hierdoor beter beschikbaar voor gespecialiseerde zorg (tweedelijns zorg).
 
Veranderingen geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
In 2013 worden vanuit het basispakket voor alle patiënten maximaal vijf consulten bij een eerstelijns psycholoog vergoed. Vanaf 2014 komt deze beperking te vervallen. Ook vervalt de eigen bijdrage voor GGZ.
 
Om meer onderscheid te maken tussen lichte en zware psychologische zorg, wordt deze in 2014 ingedeeld in vier categorieën. Deze vier categorieën vormen samen de nieuwe ‘Generalistische Basis GGZ’.
 
Patiënten met lichtere psychische problemen hoeven hierdoor niet meteen doorverwezen te worden naar gespecialiseerde psychologische zorg (tweedelijns psychologische zorg).
 
 Het voordeel is dat de gespecialiseerde zorg meer tijd heeft voor de patiënten die deze zorg echt nodig hebben.
 
Eigen risico zorgverzekering verhoogd
De hoogte van het verplicht eigen risico wordt door de overheid bepaald. Het eigen risico wordt in 2014 wel verhoogd naar € 360 (dit is nu € 350). Het verplicht eigen risico is het bedrag dat je moet betalen voordat je een vergoeding krijgt. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
 
Zorgtoeslag blijft
De zorgtoeslag blijft in 2014 nog bestaan, maar gaat voor veel mensen omlaag. Dit komt doordat ze deze toeslag anders gaan berekenen.
​​​

Door


Door