Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons
wachtlijstbemiddeling

Wachtlijstbemiddeling: eerder geholpen in een ander ziekenhuis

17 okt 2019

De wachttijden voor een behandeling in het ziekenhuis of een ggz-instelling nemen toe. Wanneer je lang moet wachten op zorg kan dat erg vervelend zijn. Er zijn verschillende oorzaken voor wachttijden: tekort aan personeel, een toename van ouderdomsaandoeningen, regio-gebonden capaciteitsproblemen bij specifieke zorg.

Door Michiel

Mister social

Over Michiel

Wat kan Ditzo voor jou doen?

Ditzo biedt via de Medisch Advies Groep wachtlijstbemiddeling aan. Dit betekent dat adviserend verpleegkundigen en fysiotherapeuten je kunnen helpen wanneer je lang moet wachten op zorg. Wachtlijstbemiddeling houdt in dat wij gaan kijken of je in een ander ziekenhuis of ggz-instelling sneller geholpen kan worden.

Het is niet mogelijk om via wachtlijstbemiddeling je afspraak binnen hetzelfde ziekenhuis te vervroegen. Daarvoor hebben wij geen bevoegdheid omdat we hiermee andere verzekerden zouden benadelen, die daardoor langer zouden moeten wachten (dat heet wachtlijstverdringing).

Wanneer wachtlijstbemiddeling?

Als je langer moet wachten dan 4 weken voor een eerste gesprek of na het eerste gesprek langer moet wachten dan 6 – 10 weken voordat je behandeld kan worden, kunnen wij je helpen met wachtlijstbemiddeling. Die periode van 4 weken heeft te maken met de landelijke minimale norm voor wachttijden (ook wel Treeknorm genoemd).

Wachtlijstbemiddeling gaat over planbare, niet acute zorg. Als je spoedeisende hulp nodig hebt, dan kan je direct terecht in het ziekenhuis via de Spoedeisende Hulp.

Wat kun je zelf doen?

Wanneer je vindt dat je sneller geholpen moet worden of als je erg bezorgd bent over je klachten, kun je altijd contact opnemen met je huisarts. Geef bij je huisarts aan dat je lang moet wachten op zorg en dat je bezorgd bent over de klachten die je ervaart. De huisarts kan een goede uitleg geven over je klachten en bepalen of er sprake is van spoed. En hij kan zo nodig het ziekenhuis bellen om te kijken of je eerder terecht kan voor een afspraak.

Check wachttijden in onze Zorgzoeker

Je kunt ook zelf eerst via onze Zorgzoeker kijken of je bij andere ziekenhuizen of ggz-instellingen sneller terecht kan. In de Zorgzoeker staan de wachttijden vermeld die de ziekenhuizen of ggz-instellingen zelf hebben opgegeven. Let op: deze wachttijden vormen een gemiddelde en kunnen per klacht of soort zorg anders zijn.

Wat heeft Ditzo al gedaan?

Bij 72% van de verzoeken voor wachtlijstbemiddeling die binnenkomen bij onze collega’s van de Medisch Advies Groep wordt succesvol bemiddeld. En ruim de helft van die 70% kan tussen de 1 en 10 maanden eerder terecht bij een zorginstelling! De andere helft kan tussen een week en een maand eerder terecht bij een andere zorginstelling. Wel kost bemiddeling ons steeds meer tijd vanwege de eerder genoemde toename van maatschappelijke problematiek.

We bellen onze klanten terug nadat we ze hebben bemiddeld. Zo weten we of ze eerder zijn geholpen en hoe het nu met ze gaat. Deze nazorg wordt enorm gewaardeerd door onze klanten.

Geen wonderen

Wij doen ons uiterste best om samen met jou te kijken of je voor jouw zorgvraag eerder in een ander ziekenhuis of ggz-instelling terecht kan. In hoeverre dat lukt heeft te maken met bijvoorbeeld de afstand die je bereid bent te reizen en je klachten. Wij hebben géén invloed op de vakantieplanning van de dokter of van jouzelf.

Hoe kun je ons bereiken?

Via WhatsApp (06-516 777 01) en telefoon (030-699 79 30) kun je bij onze collega’s van het Contact Center aangeven dat je lang moet wachten op zorg en graag geholpen wil worden bij wachtlijstbemiddeling. Onze collega’s spreken dan een tijdstip met je af waarop je wordt teruggebeld door onze adviseurs.


Door Michiel

Mister social

Over Michiel