Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons
Prinsjesdag Ditzo

Wat verandert er in de zorg in 2020?

17 sep 2019

Tijdens Prinsjesdag maakt het kabinet de wijzigingen in de basisverzekering voor komend jaar bekend. In de miljoenennota staat dit jaar onder andere dat het verplicht eigen risico gelijk blijft in 2020, dus € 385.

Door Michiel

Mister social

Over Michiel

Overheid bepaalt hoogte eigen risico

Aan de hoogte van het eigen risico kunnen we niets veranderen. Hoe hoog het eigen risico is, wordt door de overheid bepaald. De hoogte van het eigen risico is bij alle zorgverzekeraars gelijk.

Maar wat we wel kunnen is het makkelijker maken. Bij Ditzo kun je kiezen om het eigen risico gespreid te betalen. Zo voorkom je dat je in één keer een hoge rekening moet betalen.

Bekijk ons filmpje waarin we je alles vertellen over het eigen risico.

Wijzigingen basisverzekering

Ziekenvervoer: logeervergoeding voor patiënten die voor een behandeling langdurig ver moeten reizen. Zij ontvangen nu een vergoeding van de vervoerskosten, maar kunnen vanaf volgend jaar er ook voor kiezen om een vergoeding te krijgen voor de logeerkosten. De logeervergoeding bedraagt maximaal €75 per nacht, als er sprake is van tenminste 3 aaneengesloten dagen behandeling.
Apotheekbereidingen: vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Of als er nog geen besluit is genomen over opname in het GVS.
Versterking artsenfunctie in de eerste lijn: vergoeding voor de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten.
Stoppen met roken: geen eigen risico meer voor stoppen-met-roken programma’s, nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen bij stoppen met roken.

Wijzigingen aanvullende verzekeringen

Er zijn beperkte wijzigingen in de aanvullende verzekeringen. Lees ze hier.

Wat er niet verandert:

Altijd vrije zorgkeuze bij Ditzo!

Bij de Ditzo Zorgverzekering heb je ook in 2020 100% keuzevrijheid voor ziekenhuizen en huisartsen. Dat wil zeggen dat je vrij bent in het kiezen van een zorgverlener en dat je recht hebt op vergoeding van de kosten. Wij maken met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over kwaliteit en prijs. Hiermee houden wij de zorg voor onze verzekerden goed en betaalbaar. En garanderen we keuzevrijheid. Het aantal zorgverleners waar we geen contract mee hebben, is klein. Ga je toch naar een zorgverlener waar wij geen afspraak mee hebben? Ook dan kan je blijven rekenen op onze vergoedingen. We vergoeden dan een vergelijkbaar bedrag als bij een zorgverlener waar we wel een contract mee hebben. Het kan dus zijn dat je wel zelf iets bijbetaalt.

Ditzo Pechvogelhulp!

De Ditzo Pechvogelhulp is een extra service die we in het leven hebben geroepen voor al onze klanten die een Ditzo Zorgverzekering hebben. Met de Pechvogelhulp ben je gedekt voor extra medische kosten tot € 10.000 na een ongeval in Nederland. Het gaat om kosten die je basisverzekering of aanvullende verzekering niet vergoeden. Ook krijg je een persoonlijke ‘buddy’ toegewezen als je pech hebt.


Door Michiel

Mister social

Over Michiel