Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Wat verandert er in de zorg in 2021?

09 sep 2020

Tijdens Prinsjesdag maakt het kabinet de wijzigingen in de basisverzekering voor komend jaar bekend. In de miljoenennota staat dit jaar onder andere dat het verplicht eigen risico gelijk blijft in 2021, dus € 385.

Door Michiel

Mister social

Over Michiel

Overheid bepaalt hoogte eigen risico

Aan de hoogte van het eigen risico kunnen we niets veranderen. Hoe hoog het eigen risico is, wordt door de overheid bepaald. De hoogte van het eigen risico is bij alle zorgverzekeraars gelijk.

Maar wat we wel kunnen is het makkelijker maken. Bij Ditzo kun je kiezen om het eigen risico gespreid te betalen. Zo voorkom je dat je in één keer een hoge rekening moet betalen.

Bekijk ons filmpje waarin we je alles vertellen over het eigen risico.

Wijzigingen basisverzekering

Herstelzorg na corona: de basisverzekering wordt tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. Door deze maatregel wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed. De uitbreiding van de basisverzekering gaat met terugwerkende kracht in vanaf 18 juli 2020 en geldt voor minimaal een jaar.
Dagbehandeling niet-aangeboren hersenletsel: vanaf 2021 wordt dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel vergoed vanuit de basisverzekering. Voorheen viel deze zorg onder een subsidieregeling.
Meer fysiotherapiebehandelingen voor COPD-patiënten: COPD-patiënten worden in de zorg ingedeeld in diverse subcategorieën, aan de hand daarvan wordt bepaald welke zorg vergoed wordt. Vanaf 2021 krijgen patiënten in categorie B2 meer fysiotherapiebehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Voorheen was dat 27 behandelingen in het eerste jaar en drie in de jaren daarna. Dat wordt nu 70 behandelingen in het eerste jaar en 52 in de jaren daarna.
Vergoeding diabeteshulpmiddelen wordt vereenvoudigd: patiënt krijgt sneller toegang tot geschikt middel.
Geen eigen risico meer voor medische kosten donor en slachtoffers seksueel geweld.

Wat er niet verandert:

Altijd vrije zorgkeuze bij Ditzo!

Bij de Ditzo Zorgverzekering heb je ook in 2021 100% keuzevrijheid voor ziekenhuizen en huisartsen. Dat wil zeggen dat je vrij bent in het kiezen van een zorgverlener en dat je recht hebt op vergoeding van de kosten. Wij maken met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over kwaliteit en prijs. Hiermee houden wij de zorg voor onze verzekerden goed en betaalbaar. En garanderen we keuzevrijheid. Het aantal zorgverleners waar we geen contract mee hebben, is klein. Ga je toch naar een zorgverlener waar wij geen afspraak mee hebben? Ook dan kan je blijven rekenen op onze vergoedingen. We vergoeden dan een vergelijkbaar bedrag als bij een zorgverlener waar we wel een contract mee hebben. Het kan dus zijn dat je wel zelf iets bijbetaalt.

Ditzo Pechvogelhulp

De Ditzo Pechvogelhulp is een extra service die we in het leven hebben geroepen voor al onze klanten die een Ditzo Zorgverzekering hebben. Met de Pechvogelhulp ben je gedekt voor extra medische kosten tot € 10.000 na een ongeval in Nederland. Het gaat om kosten die je basisverzekering of aanvullende verzekering niet vergoeden. Ook krijg je een persoonlijke ‘buddy’ toegewezen als je pech hebt.

Ditzo Voordeelpakket

Ditzo biedt jou alle verzekeringen die je nodig hebt. Van Aansprakelijkheid tot Zorg, van Auto tot Woon, alles onder 1 dak. En met extra voordeel! Want sluit je meerdere producten bij Ditzo, dan word je voordeelklant met ons Voordeelpakket. Hoe meer producten, hoe meer voordeel. Je voordeel kan wel oplopen tot € 100 per jaar.

Kiezen voor Ditzo betekent kiezen voor de meest duurzame zorgverzekeraar van Nederland

Ditzo is als onderdeel van a.s.r. uitgeroepen tot de meest duurzame zorgverzekeraar van Nederland. We zorgen ervoor dat je premie eerlijk en duurzaam wordt belegd en gaan samen met zorgaanbieders aan de slag om ook de zorg stap voor stap te verduurzamen. Zo geven we een financiële beloning aan zorgaanbieders met een aantoonbaar MVO-beleid en gaan we in gesprek met zorgaanbieders om hun panden te verduurzamen.​


Door Michiel

Mister social

Over Michiel