Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Prinsjesdag

Wat verandert er in de zorg in 2018?

19 sep 2017

Tijdens Prinsjesdag maakt het kabinet de wijzigingen in de basisverzekering voor komend jaar bekend. In de miljoenennota staat dit jaar onder andere dat het verplicht eigen risico gelijk blijft in 2018, dus € 385.

Door Michiel

Mister social

Over Michiel

Overheid bepaalt hoogte eigen risico

Hoe hoog het eigen risico is bepaalt de overheid. De hoogte van het eigen risico is bij alle zorgverzekeraars gelijk.

We hebben wel een mening over het eigen risico. Lees meer hierover in het blog van onze Remco. Het idee dat mensen zich bewust moeten worden van de kosten van zorg is begrijpelijk. Maar we zien dat het eigen risico nu zo hoog blijft, dat sommige mensen het niet meer goed kunnen betalen. Daarom heeft Ditzo, met andere zorgverzekeraars, de minister opgeroepen om het eigen risico niet zo hoog te laten.

Bij Ditzo kun je kiezen om het eigen risico gespreid te betalen. Zo voorkom je dat je in één keer een hoge rekening moet betalen. Je betaalt je eigen risico in 10 termijnen, ongeacht of je gebruik maakt van je eigen risico. Blijkt aan het einde van het jaar dat je eigen risico niet (helemaal) is opgegaan? Dan krijg je het resterende bedrag natuurlijk van ons terug.

Uitbreiding basisverzekering

• Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen vanaf 1 januari 2018 de eerste 12 behandelingen met oefentherapie vergoed.

• Oncologiepatiënten die behandeld worden met immuuntherapie krijgen vanaf volgend jaar een vergoeding voor het zittend ziekenvervoer van en naar de zorgaanbieder.

• Naast het jaarlijkse besluit met wijzigingen per 1 januari, worden er ook gedurende het jaar nieuwe medicijnen en behandelingen aan het basispakket toegevoegd. Zo is het basispakket bijvoorbeeld uitgebreid met onder andere nieuwe medicijnen tegen hepatitis C.

• Er komt een vergoeding voor verzorging aan minderjarigen die samenhangt met geneeskundige zorg. Voorbeelden zijn hulp bij het wassen en het innemen van medicatie.

Zorgtoeslag

• De maximale zorgtoeslag stijgt per verzekerde met € 131. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met € 194.

Wat er niet verandert:

Altijd vrije zorgkeuze bij Ditzo!

Bij de Ditzo Zorgverzekering heb je ook in 2018 100% keuzevrijheid voor ziekenhuizen en huisartsen. Dat wil zeggen dat je vrij bent in het kiezen van een zorgverlener en dat je recht hebt op vergoeding van de kosten. Wij maken met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over kwaliteit en prijs. Hiermee houden wij de zorg voor onze verzekerden goed en betaalbaar. Daarnaast kunnen we hiermee de keuzevrijheid garanderen. Het aantal zorgverleners waar we geen contract mee hebben, is klein. Ga je toch naar een zorgverlener waar wij geen afspraak mee hebben? Ook dan kan je blijven rekenen op onze vergoedingen. We vergoeden dan een vergelijkbaar bedrag als bij een zorgverlener waar we wel een contract mee hebben. Het kan dus zijn dat je wel zelf iets bijbetaalt.

Ditzo Pechvogelhulp!

De Ditzo Pechvogelhulp is een extra service die we in het leven hebben geroepen voor al onze klanten die een Ditzo Zorgverzekering hebben. Met de Pechvogelhulp ben je gedekt voor extra medische kosten tot € 10.000 na een ongeval in Nederland. Het gaat om kosten die je basisverzekering of aanvullende verzekering niet vergoeden. Ook krijg je een persoonlijke ‘buddy’ toegewezen als je pech hebt.

Benieuwd naar de premie voor volgend jaar?

Vind je het interessant om onze zorgpremie voor 2018 als eerste te ontvangen? En om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen rond de zorgverzekering voor 2018? Schrijf je dan nu daarvoor in!


Door Michiel

Mister social

Over Michiel
Privacy