Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Wat gebeurt er na een schademelding?

​Na een schademelding op je inboedelverzekering wil je goed op de hoogte gehouden worden. Hier lees je hoe we dat doen.​

 

Direct in behandeling

We nemen je schade direct na ontvangst in behandeling. We kijken of je verzekerd bent voor de schade en of we nog meer informatie van je nodig hebben. Bekijk hier binnen hoeveel dagen je een reactie van ons kunt verwachten.

Is een deskundige nodig?

Na je schademelding stellen wij vast hoeveel schade je hebt. Of wij laten de schade vaststellen door een onafhankelijke deskundige die wij aanwijzen.

Zelf een deskundige kiezen?

Wij stellen vast hoeveel schade je hebt. Of wij laten de schade vaststellen door een deskundige die wij aanwijzen. Je kunt ook een eigen deskundige kiezen die de schade namens jou vaststelt, maar alleen als daar een redelijke aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met het schadebedrag dat onze deskundige heeft vastgesteld. Informeer ons voordat je een eigen deskundige inschakelt. Beide deskundigen benoemen samen een derde deskundige voordat zij de schade vaststellen. Als deze twee deskundigen het niet eens worden over het schadebedrag, stelt de derde deskundige de omvang van de schade voor jou en voor ons bindend vast. De derde deskundige blijft binnen de grenzen van de schadevaststelling die jouw en onze deskundige gedaan hebben.

We vergoeden de redelijke kosten van alle deskundigen, op voorwaarde dat ze zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Kosten die niet met de schadevaststelling te maken hebben, bijvoorbeeld kosten die jouw eigen deskundige maakt voor belangenbehartiging, vergoeden wij alleen als er sprake is van een vergoedingsplicht volgens de wet.

De rol van de onderzoekers

Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, schakelt Ditzo in uitzonderlijke gevallen een onderzoeksbureau in. De onderzoeker kan je vragen stellen over feiten en omstandigheden bij de schade. Wij betalen de kosten voor dit onderzoek. De onderzoekers moeten zich houden aan gedragscodes en protocollen. Je kunt de regels nalezen op www.verzekeraars.nl. Wil je zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kun je daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen.

Wat doet het herstelbedrijf?

Als je schade hebt en wij laten je schade herstellen, dan vragen we namens jou een herstelbedrijf de schade zo snel mogelijk te beperken en te herstellen. Dit kan op verschillende manieren en door verschillende bedrijven, zoals een autoschadeherstelbedrijf, een bouwbedrijf of een schoonmaakbedrijf. Wij overleggen altijd met je voordat we een herstelbedrijf inschakelen. De kosten van het herstelbedrijf betalen wij. Ben je niet of niet genoeg verzekerd, of heb je een eigen risico? Dan moet je dat deel van de schade zelf betalen.

Wat vergoeden we?

Heb je recht op schadevergoeding, dan vergoeden wij de schade zo snel mogelijk. Heb je geen recht op schadevergoeding of maar gedeeltelijk, dan wijzen wij je schade (deels) af. We laten je dat dan schriftelijk weten. En ben je het hier niet mee eens? Bel ons dan, we beoordelen je schademelding dan opnieuw. Ben je alsnog niet tevreden met onze definitieve beslissing, dan kun je een klacht bij ons indienen.

Hoe snel betalen we?

Wij betalen binnen 30 dagen nadat wij alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om je schade te beoordelen.

Lees ook onze voorwaarden

In de voorwaarden lees je meer informatie over hoe wij omgaan met schade.

​​​