Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Wanneer krijg je geen vergoeding?​

Wij vinden het belangrijk dat je weet dat niet alle schade verzekerd is. In alle situaties vergoeden wij geen schade:

 • als er sprake is van opzet of door het plegen van een misdrijf
 • als je je premie niet hebt betaald
 • als er in de woning criminele en strafbare activiteiten plaatsvinden
 • als je niet goed voor je spullen zorgt of er onvoorzichtig mee bent geweest. Je moet er alles aan doen om schade te voorkomen en te verminderen
 • als die ontstaan is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, reparatie of onderhoud van je spullen
 • bij normaal gebruik van je spullen, bijvoorbeeld bij slijtage, verkleuring, veroudering en andere oppervlakkige beschadigingen
 • voor schade die je zou kunnen terugkrijgen als je deze verzekering niet had gehad. Bijvoorbeeld bestaande garantieregeling of andere verzekering van jezelf
 • door molest of atoomkernreacties
 • door aardbeving, grondverzakking, grondverschuiving, instorting en scheurvorming in het gebouw
 • door overstroming van een primaire waterkering
 • als je woonhuis een recreatiewoning, (voormalige) boerderij, monument, (sta)caravan, woonboot, woonwagen of studentenhuisvesting is of een rieten dak heeft

Verder zijn er een aantal situaties die afhankelijk zijn van de dekking die je hebt gekozen. Zo vergoeden we bij de basisdekking geen schade door:

 • Schade aan je spullen door andere van buiten komende, onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niet onder de basisverzekering vallen. (bijvoorbeeld een brandgat in je bank door een sigaret of iets dat je zelf per ongeluk omstoot) 

In onze voorwaarden lees je precies wat we wel en niet vergoeden.