Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Veelgestelde vragen overgangsregeling​​​​

Alles over de overgangsregeling, de gevolgen en de verschillen tussen oud en nieuw​.

Algemeen

Waarom een nieuwe verzekering?

​Vorig jaar hebben wij onze verzekeringen vernieuwd. Daardoor hebben we 2 soorten verzekeringen: oud en nieuw. Dat is niet handig. Daarom krijg je binnenkort onze nieuwe verzekering(en) en de vernieuwde Mijn Ditzo. Zo kunnen we onze klanten weer allemaal op dezelfde manier helpen. Makkelijk voor jou én voor ons.
 

Wat houdt de overgangsregeling in?

Je krijgt onze nieuwe verzekering(en) met de bijbehorende voorwaarden. Kom je bij een schade in een situatie dat de voorwaarden van de nieuwe verzekering minder gunstig zijn, dan gelden de oude voorwaarden. En dat blijft zo zolang je binnen de overgangsregeling valt. De overgangsregeling staat als clausule op je polisblad. En zie je in Mijn Ditzo. Tijdens de overgangsregeling hou je je huidige dekkingen en premie.
 

Wanneer stopt de overgangsregeling?

De overgangsregeling stopt als je:
  • een verhuizing doorgeeft (voor de inboedelverzekering en woonhuisverzekering)
  • een andere auto koopt en bij ons verzekert (voor de autoverzekering)
  • je gezinssamenstelling wijzigt (voor de aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering) 
Bijvoorbeeld: Als je een nieuwe auto koopt en deze ook weer bij ons verzekert, wijzigt daardoor je kenteken en stopt de overgangsregeling. Dan vervalt je huidige premie en krijg je de premie van de nieuwe autoverzekering. En vanaf dan gelden alleen nog de voorwaarden van de nieuwe verzekering.
 

Verandert mijn premie?

Je huidige premie inclusief assurantiebelasting blijft gelijk zolang je geen verhuizing doorgeeft, je gezinssamenstelling wijzigt of een andere auto koopt. Wijzig je je dekkingen, je eigen risico of het aantal kilometers dat je met je auto rijdt, dan passen we je premie daarop aan. Maar we gaan daarbij altijd uit van je huidige premie. Dit doen we ook als je verzekering een nieuw verzekeringsjaar in gaat en we je schadevrije jaren verwerken. Bij deze wijzigingen val je nog steeds onder de overgangsregeling.
 

Kan mijn premie wel wijzigingen tijdens de overgangsregeling?

Je huidige premie inclusief assurantiebelasting blijft gelijk en verandert niet zolang je onder de overgangsregeling valt. Maar je premie kan wel wijzigen door situaties die normaal ook gelden:
  
  • Als de verzekering een nieuw verzekeringsjaar ingaat (voor auto met extra schadevrij jaar erbij)
  • Als je een extra dekking (bijvoorbeeld Pechhulp) bijsluit (kosten extra dekking op huidige premie)
  • Als je een dekking wijzigt (bijvoorbeeld van Allrisk naar Casco Beperkt)
  • Als je je kilometrage of zijn eigen risico wijzigt, of schade krijgt (verliest schadevrije jaren, premie wordt duurder)

Wat gebeurt er met mijn schadebehandeling?

Als je al een schadezaak hebt lopen, wordt deze gewoon afgehandeld volgens de dekking van je oude verzekering.
 

Schrijven jullie de premie van mijn overgezette verzekeringen met een nieuw bankrekeningnummer af?

Ja we schrijven de premie vanaf augustus met een ander bankrekeningnummer af. Dit bankrekeningnummer is NL16ABNA02.46.06.38.58. De premie voor juli schrijven we nog via het oude bankrekeningnummer af. Openstaande premies tot augustus moeten ook nog via het oude bankrekeningnummer worden voldaan.
 

Waaraan kan ik zien dat Ditzo mijn premie afschrijft?

Het unieke kenmerk waarmee we automatisch je premie afschrijven is nieuw. Het nummer is NL92ZZZ300756470006. Samen met het machtigingskenmerk vormt dit nummer een unieke combinatie waaraan je Ditzo kunt herkennen. Ga je hier niet mee akkoord dan kun je je verzekering beëindigen. Het machtigingskenmerk sturen we je na overzetting van je verzekering(en) per e-mail.
 

Schrijven jullie de premie op een andere datum af?

We schrijven je premie aan het begin van de maand af. De eerste keer na de overgang schrijven we je premie enkele dagen later af. Dat zal rond de 4e zijn. Daarna altijd aan het begin van de maand.
 

Ik maak zelf mijn premie aan Ditzo over, wat wijzigt er dan?

Maak je zelf elke maand een betaling over, dan moet je de omschrijving aanpassen met het nieuwe polisnummer dat je van ons krijgt. Ook vragen we je het juiste rekeningnummer te gebruiken NL16ABNA02.46.06.38.58.
 

Ik heb een aanmaning ontvangen, aan wie moet ik het geld overmaken?

  • Een betaling over een periode van vóór 1 juni 2015 maak je over op bankrekeningnummer NL26ABNA04.97.17.37.86
  • Een betaling over een periode vanaf 1 juni 2015 maak je over op bankrekeningnummer is NL16ABNA02.46.06.38.58

Waarom krijg ik een nieuw polisnummer en polisblad?

Je krijgt een nieuw polisnummer en een nieuw polisblad omdat je een andere verzekering krijgt.
 

Is mijn verzekering nog dagelijks opzegbaar?

Valt je verzekering onder de overgangsregeling dan is deze nog dagelijks opzegbaar. Sluit je een extra verzekering bij, dan is deze na een jaar maandelijks opzegbaar.
 

Hoe zie ik welke verzekering onder de overgangsregeling valt?

In je Mijn Ditzo staat er op het tegeltje van je verzekering vermeld als die verzekering onder de overgangsregeling valt.
 

Waar zie ik welke dekkingen ik in mijn oude verzekering had?

Heb je een dekking die in het nieuwe product een andere naam heeft of is opgegaan in een standaard dekking, dan kun je altijd op je oude polisblad zien wat in je oude verzekering gedekt was. Dit polisblad staat in Mijn Ditzo. Ook kun je hier je oude voorwaarden bekijken. En had je bijvoorbeeld de module ruitschade, dan staat dit altijd op je Groene kaart vermeld. Ook deze vind je in Mijn Ditzo.
 

Ik heb meerdere verzekeringen bij Ditzo, maar die vallen niet allemaal onder de overgangsregeling. Hoe kan dat?

Heb je bijvoorbeeld een autoverzekering en een reisverzekering bij Ditzo en heb je vorig jaar een nieuwe auto gekocht, dan heb je vorig jaar al onze nieuwe autoverzekering gekregen. Omdat we toen geen overgangsregeling hadden, valt je autoverzekering daar nu niet onder.

 

Waarom zijn mijn dekkingen anders?

Bij de nieuwe verzekeringen zijn dekkingen anders dan je misschien gewend bent. Je krijgt dan meestal de betere dekking in het nieuwe product.
 

Gewijzigde voorwaarden

De voorwaarden van de nieuwe verzekeringen zijn gesplitst in 2 onderdelen, de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden. In de algemene voorwaarden omschrijven we wanneer je je premie moet betalen, wanneer je kunt opzeggen of wanneer wij kunnen opzeggen.
 
 

Autoverzekering

 

Blijft de bonusladder gelijk?

De nieuwe autoverzekering kent een andere bonusladder. Op basis van je huidige schadevrije jaren stellen we je nieuwe trede vast in de nieuwe bonusladder. De nieuwe verzekering kent 31 treden met 75%.
 

Blijft de bonusbeschermer bestaan?

De nieuwe autoverzekering kent geen bonusbescherming. Je kunt dus na een schuldschade wel terugvallen op de bonusladder. Heb je een autoverzekering afgesloten voor 15 mei 2012 (polisnummer begint met DPC) dan betekent dit dat je bij de nieuwe autoverzekering terug kunt vallen in schadevrije jaren.
 

Blijven de 4 casco dekkingen bestaan?

In plaats van 4 verschillende casco dekkingen (Ruit, Brand Storm & Natuur, Diefstal en Schade aan je eigen auto) kennen we bij de nieuwe autoverzekering een WA, een Casco Beperkt en een Casco Allrisk dekking. Daarnaast hebben we enkele keuzedekkingen. Bij de overgang krijg je de meest logische nieuwe dekking, maar zolang de overgangsregeling geldt, hou je recht op je oude dekkingen als die gunstiger zijn. Heb je in het oude product de dekking Schade aan je eigen auto, dan krijg je in het nieuwe product de Casco Allriskdekking. Heb je nu 3 van de andere dekkingen, dan krijg je de dekking Casco Beperkt. Mist er eentje dan krijg je de WA dekking.
 

Wat is er voor Pechhulp geregeld?

Bij de oude verzekering (polisnummer begint met DPC) was in de dekking Schade aan je eigen auto standaard Pechhulp in het buitenland meegenomen. In het nieuwe product kun je hiervoor de extra dekking Pechhulp afsluiten. Deze heeft een ruimere dekking.
 

Verandert het kilometrage?

Het kan zijn dat de nieuwe autoverzekering andere kilometrages heeft. Dit gedlt voor polisnummers beginnend met DPC. We hebben je in een vergelijkbare categorie geplaatst.
 

Hoe werkt het met extra accessoires?

Het kan zijn dat de nieuwe autoverzekering een andere basisdekking heeft. Dit geldt voor polisnummers beginnend met DPC. De basisdekking voor de oude autoverzekering is € 5.000 met een maximale uitbreiding tot € 15.000. In de nieuwe verzekering is dat € 1.000 met een maximale uitbreiding tot € 3.500. Jij krijgt sowieso de basisdekking inclusief uitbreiding tot € 3.500.
 

Krijg ik een nieuwe groene kaart?

Bij de overgang krijg je een nieuw polisnummer en ook een nieuwe groene kaart. Op je groene kaart staan je oude dekkingen vermeld. De groene kaart heeft 27-06-2015 als ingangsdatum. De einddatum is afhankelijk van de maand dat je verzekering een nieuw verzekeringsjaar ingaat. Omdat je groene kaart altijd 13 maanden geldig is, is de einddatum dan de ingangsdatum van je verzekering, plus een maand. Zodra je verzekering een nieuw verzekeringsjaar ingaat, ontvang je automatisch weer een nieuwe groene kaart.
 

Dekking rechtsbijstand auto

Heb je een rechtsbijstandsdekking op je autoverzekering, dan is ARAG Rechtsbijstand nu de risicodrager (de partij die rechtsbijstand verleent). Wijzig je je kenteken, dan vervalt de overgangsregeling en krijg je een andere partij die rechtsbijstand verleent, namelijk DAS.
 
Zolang je onder de overgangsregeling valt, gelden de oude dekkingen en voorwaarden als ze gunstiger zijn.
 
 
 

Doorlopende reisverzekering

 

Wijzigt de risicodrager?

De risicodrager (de partij die de schade vergoedt) was voor de oude Doorlopende  Reisverzekering de Europeesche Verzekeringen. Dat verandert. Voor het nieuwe product is dat ASR Schadeverzekeringen NV.
 

Hoe zit het met de bagagedekking?

In het oude product was bagagedekking een keuzeoptie. In het nieuwe product is dit een basisdekking. Had je voorheen geen bagagedekking, dan heb je die nu wel. Zonder extra kosten.
 

Hoe zit het met dekking in Nederland?

In de nieuwe Doorlopende Reisverzekering is er sprake van dekking in Nederland als je minstens 1 betaalde overnachting hebt gehad. In de oude verzekering werd hier niet naar gekeken.
 

Hoe lang mag ik maximaal op reis?

De maximale reisduur is in de nieuwe verzekering teruggebracht van 90 naar 60 dagen. 
 

Zijn zakelijke reizen ook nog gedekt?

Ga je voor je werk op reis, dan was dit voorheen gedekt. In de nieuwe verzekering is dit niet meer het geval.
 

Gezinssamenstelling

In het verleden hebben we voor de Doorlopende Reisverzekering de gegevens van de gezinssamenstelling niet gevraagd. Deze gegevens zijn voor het nieuwe product wel nodig. We hebben de gegevens van de partner opgenomen als ‘Onbekend’ met een geboortedatum van 1 januari 1980. We kunnen dit uiteraard voor je aanpassen. Stuur daarvoor een e-mail naar klantenservice@ditzo.nl en we passen het voor je aan.
 

Welke vergoedingen voor bagage gelden er?

In de nieuwe verzekering zijn de vergoedingen voor bagage per verzekerde beperkt tot € 3.000 (dit was € 5.000). Per polis is dit € 6.000 (was € 10.000)
 

Vergoeding op basis van dagwaarde?

We vergoeden je bagage na 1 jaar altijd op basis van dagwaarde. Voorheen was dit nieuwwaarde en was hier geen termijn aan gekoppeld. In de oude verzekering gaan we uit van nieuwwaarde tenzij door ouderdom, slijtage of gebrek nieuwwaarde niet redelijk is.
 
Zolang je onder de overgangsregeling valt, gelden de oude dekkingen en voorwaarden als ze gunstiger zijn.  
 
Bekijk de verschillen tussen de oude en de nieuwe reisverzekering

Inboedelverzekering

Gezinssamenstelling

In het verleden hebben we voor de Inboedelverzekering de gegevens van de gezinssamenstelling niet gevraagd. Deze gegevens zijn voor het nieuwe product wel nodig. We hebben deze standaard op ‘echtpaar/samenwonend zonder kinderen' gezet. Als dit anders is, horen we dit graag. Stuur daarvoor een e-mail naar ditzo@ditzo.nl en we passen het voor je aan.
 

Buitenhuisdekking

In de nieuwe verzekering zijn je spullen niet meer standaard buitenshuis gedekt, maar kun je hiervoor een extra dekking afsluiten. Deze keuzedekking hebben we voor je toegevoegd bij de overgang naar de nieuwe verzekering.
 

Sieraden

Sieraden zijn in het nieuwe product standaard verzekerd tot € 2.000. Wil je meer dan heb je de keuzeoptie dit te verhogen tot € 5.000. In het oude product was dit bedrag tot € 3.500,
 

Kostbaarheden

Kostbaarheden zijn in het nieuwe product standaard meeverzekerd tot € 15.000 (was € 30.000). Er is een keuzeoptie om dit te verhogen tot € 20.000. Deze keuzedekking hebben we voor je toegevoegd bij de overgang naar de nieuwe verzekering.
 

Bijzondere bezittingen

De dekking van bijzondere bezittingen is in het oude product voor binnen het huis standaard gedekt tot € 30.000. Dat is nu tot € 15.000. Voor buiten was dit € 10.000. In het nieuwe product is dit alleen mogelijk via de buitenhuisdekking. Maar die vergoedt wel tot € 20.000. Deze keuzedekking hebben we voor je toegevoegd bij de overgang naar de nieuwe verzekering.
 

Is glas ook standaard meeverzekerd?

Glas is in het nieuwe product niet standaard meeverzekerd, maar is voor een huurwoning een keuzeoptie.
 

Is mobiele elektronica standaard meeverzekerd?

Voor mobiele elektronica geldt altijd alleen de basisdekking. Schade door alle onder de basisdekking genoemde oorzaken is verzekerd. De onder de Allriskdekking genoemde oorzaken zijn niet verzekerd, zoals bijvoorbeeld schade door vallen of stoten van je smartphone.
 

Welke bedragen gelden voor eigenaren- en huurdersbelang?

Lagere bedragen voor eigenaren- en huurdersbelang € 6.000 (oud € 15.000)
  

Dagwaardevergoeding

Voor spullen die minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde ontvang je een dagwaardevergoeding.
 

Clausule Diefstal beveiliging verplicht

Hebben we je inboedel boven de € 100.000 vastgesteld, dan krijg je automatisch de clausule "Diefstal Beveiliging Verplicht" op je polisblad. Val je onder de overgangsregeling, dan hoef je niets extra´s te regelen.
 
Zolang je onder de overgangsregeling valt, gelden de oude dekkingen en voorwaarden als ze gunstiger zijn.
 
Bekijk de verschillen tussen de oude en de nieuwe inboedelverzekering
 
 

Woonhuisverzekering

Is glas ook standaard meeverzekerd?

Glas was in het oude product standaard meeverzekerd, maar dat is in het nieuwe product niet het geval. Dat is nu een keuzeoptie bij huurwoning. Deze keuzedekking hebben we voor je toegevoegd bij de overgang naar de nieuwe verzekering.
  

Tuin en balkon

Tuin en balkon was in het oude product standaard meeverzekerd, dat is in het nieuwe product niet het geval. Dat is nu een keuzeoptie. Deze keuzedekking hebben we voor je toegevoegd bij de overgang naar de nieuwe verzekering.
 
Zolang je onder de overgangsregeling valt, gelden de oude dekkingen en voorwaarden als ze gunstiger zijn.
 
Bekijk de verschillen tussen de oude en de nieuwe woonhuisverzekering
 
Bekijk de nieuwe voorwaarden van de Ditzo Woonhuisverekering
 

Aansprakelijkheidsverzekering 

Beperking bij opzicht (schade aan spullen van derden) is nu € 12.500 (was € 15.000).

Beperking bij vriendendienst is € 12.500 (was € 15.000)

Beperking schade door joyrijden/joyvaren is € 10.000 (was onbeperkt)


Zolang je onder de overgangsregeling valt, gelden de oude dekkingen en voorwaarden als ze gunstiger zijn.

Bekijk de verschillen tussen de oude en de nieuwe aansprakelijkheidsverzekering
 
Bekijk de nieuwe voorwaarden van de Ditzo Aansprakelijkheidsverzekering
 

Rechtsbijstandverzekering

Wijzigingen

Voor je rechtsbijstandverzekering wijzigt je dekking niet. Je krijgt een nieuw polisnummer en nieuw polisblad. Ook gelden de nieuwe algemene voorwaarden zoals deze voor alle nieuwe verzekeringen van Ditzo gelden. Je oude en nieuwe polisblad en voorwaarden vind je in Mijn Ditzo.
 
 
Sinds januari 2016 heeft Ditzo een nieuwe rechtsbijstandverzekering. Geïnteresseerd? Lees meer informatie over de Ditzo Rechtsbijstandverzekering.


Mijn Ditzo

Wat is Mijn Ditzo?

Mijn Ditzo is je persoonlijke online dossier. We noemen dit ook je “mijn omgeving”. Hierin kun je je polis bekijken, een dekking wijzigen, een andere verzekering afsluiten, je contactgegevens inzien of een wijziging doorgeven. En heb je een autoverzekering, dan vind je daar ook je Groene Kaart.
 

Wat vind ik in Mijn Ditzo?

In Mijn Ditzo kun je de gegevens van je verzekering inzien en wijzigingen. Zoals je polisblad en de voorwaarden van je verzekering. Ook kun je je dekkingen hier wijzigen. Heb je ook een zorgverzekering? Daar wijzigt niets voor.
 

Hoe log ik in op Mijn Ditzo?

Ga naar Ditzo.nl en klik rechts bovenin. En klik op "Log in met Mijn Ditzo". In het volgende scherm log je in met je nieuwe inloggegevens. Je ontvangt deze inloggegevens automatische per SMS of e-mail zodra je bericht hebt ontvangen dat je verzekering(en) zijn overgezet.
 

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Wat nu?

Ga naar Ditzo.nl en klik rechts bovenin. En kies voor de optie ‘Ik ben mijn wachtwoord vergeten”. Vul je e-mailadres en je geboortedatum in en je krijgt een nieuw (tijdelijk) wachtwoord toegestuurd. Het wachtwoord kun je daarna zelf in Mijn Ditzo wijzigen.​​​