Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

​Zo beleggen wij

​Ditzo is een onderdeel van a.s.r. Het beleggingsbeleid van Ditzo volgt dat van a.s.r.

​Het bestaansrecht van a.s.r. is het bieden van zekerheid aan klanten. Daarom is a.s.r. zeer zorgvuldig met het beleggen van de premie die klanten betalen voor hun verzekeringen. Zo kan a.s.r. altijd en op elk moment aan de financiële verplichten voldoen. En biedt het de zekerheid dat beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeuren. a.s.r. vermogensbeheer (Financial Markets) heeft een officieel kwaliteitskeurmerk (ISAE 3402 type II) gekregen. Dit betekent dat het uitbestede vermogen in betrouwbare handen is.

Bij alle beleggingen van a.s.r. staan duurzaamheid en integriteit voorop. In de jaarlijkse ranglijst van verzekeraars met het meest duurzame beleggingsbeleid is a.s.r. derde geworden. Deze ranglijst wordt gemaakt door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Zij hebben hiervoor het verantwoord beleggingsbeleid van 30 verzekeraars geanalyseerd. Een duurzaam beleggingsbeleid houdt in dat investeringen in landen of ondernemingen voldoen aan een aantal maatschappelijke criteria, zoals milieuaspecten, mensenrechten en bestuur. Controversiële activiteiten zoals productie van wapens worden uitgesloten. Daarnaast scoorde a.s.r. bij de Eerlijke Verzekeringswijzer van de 10 grootste verzekeraars de meeste punten voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Tot slot onderschrijft a.s.r. de Global Compact van de Verenigde Naties, een initiatief om bedrijven te stimuleren maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onderdeel van Global Compact zijn 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding, waar a.s.r. zich aan houdt. Ook is a.s.r. ondertekenaar van de UN PRI en UN PSI en geldt de Gedragscode van het Verbond inzake maatschappelijk verantwoord beleggen.

Lees meer over het beleggingsbeleid van a.s.r.