Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Zo beleggen wij

​Ditzo is een onderdeel van a.s.r. Het beleggingsbeleid van Ditzo volgt dat van a.s.r.

​Het bestaansrecht van a.s.r. is het bieden van zekerheid aan klanten. Daarom is a.s.r. zeer zorgvuldig met het beleggen van de premie die klanten betalen voor hun verzekeringen. Zo kan a.s.r. altijd en op elk moment aan de financiële verplichten voldoen. En biedt het de zekerheid dat beleggingen op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeuren. a.s.r. vermogensbeheer (Financial Markets) heeft een officieel kwaliteitskeurmerk (ISAE 3402 type II) gekregen. Dit betekent dat het uitbestede vermogen in betrouwbare handen is.

Verantwoord beleggingsbeleid

a.s.r. is de verzekeraar met het best ontwikkelde verantwoord beleggingsbeleid van Nederland, zo blijkt uit de ‘VBDO Benchmark Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland 2019’. Het is voor de 8e keer dat de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) het verantwoord beleggingsbeleid van de grootste verzekeraars in Nederland onderzoekt. De vorige keer stond a.s.r. op de 2e plaats.

De VBDO vergelijkt sinds 2009 het verantwoord beleggingsbeleid van de grootste 30 verzekeraars van Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat a.s.r. de best presterende Nederlandse verzekeraar is met een score van 4.5, waar de maximumscore 5.0 is. Bij de onderdelen Governance, Policy en Accountability scoorde a.s.r. een 5, voor Implementation een 4.

De VBDO toetst in hoeverre verzekeraars rekening houden met duurzaamheid in beleggingsbeslissingen en hoe ze presteren op zogenoemde Environmental (milieu), Social (mens en maatschappij) en Governance (ondernemingsbestuur) (ESG) criteria.

Tot slot onderschrijft a.s.r. de Global Compact van de Verenigde Naties, een initiatief om bedrijven te stimuleren maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Onderdeel van Global Compact zijn 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding, waar a.s.r. zich aan houdt. Ook is a.s.r. ondertekenaar van de UN PRI en UN PSI en geldt de Gedragscode van het Verbond inzake maatschappelijk verantwoord beleggen.

Lees meer over het beleggingsbeleid van a.s.r.