Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Je privacy

We gaan met zorg om met je persoonlijke gegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom gaan we zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. We vertellen je graag welke informatie Ditzo van je vraagt en waarom. En we leggen uit wat we met je gegevens doen.

Ditzo is onderdeel van ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens voor verschillende merken, waaronder Ditzo. Onze privacyverklaring is een afgeleide van de privacyverklaring van ASR Nederland NV.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij jou horen, zoals je naam, geboortedatum, (e-mail)adres, bankrekeningnummer (IBAN), kenteken en burgerservicenummer (BSN). We verwerken en gebruiken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de daarvan afgeleide regels zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Gedragscodes Zorgverzekeraars. Daarnaast houden we ons aan andere regelgeving met privacy-bepalingen, zoals de Telecommunicatiewet.

Ook wanneer je een wederpartij of getuige bent bij een schadegeval vragen we om je persoonsgegevens. Deze gegevens delen we dan ook met stichting CIS. Meer informatie over stichting CIS kun je lezen onder Uitwisselen van persoonsgegevens.

Zo beveiligen we je gegevens

Onze systemen zijn goed beveiligd en we hebben maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

Welke gegevens verwerken we?

Je kunt onze producten en diensten direct via internet aanvragen. De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer (IBAN). Ook vragen we gegevens die nodig zijn om de verzekering af te sluiten en om het risico in te kunnen inschatten, zoals je kenteken en eventueel strafrechtelijke gegevens.

Gezondheidsgegevens

Voor het accepteren of uitvoeren van onze zorgverzekering hebben we informatie over je gezondheid nodig. Als we gegevens van je arts nodig hebben, vragen we daarvoor je toestemming. De verwerking van je gezondheidsgegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. Dat is een BIG-geregistreerde geneeskundig specialist. Wij houden ons aan de regels van de Beroepscode voor Geneeskundig Adviseurs werkzaam in Particuliere Verzekeringszaken en/of Personenschadezaken.

De medewerkers verwerken alleen gezondheidsgegevens als zij die voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig hebben. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht bij de gegevens die zij verwerken.

Zorgverzekering

Voor een zorgvuldige verwerking van uw gezondheidsgegevens is onze zorgverzekeraar verdeeld in zogenaamde Functionele Eenheden. Deze staan elk onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur. Binnen elke Functionele Eenheid worden specifieke zorgvragen verwerkt. Zo worden aanvragen voor een specifieke behandeling beoordeeld door de Functionele Eenheid Declaraties en worden controles op fraude gedaan door de Functionele Eenheid Zorgcontrole.

Voor de basisverzekering hebben we geen gezondheidsgegevens van je nodig. Voor de acceptatie maken wij geen gebruik van risicoselectie omdat voor de basisverzekering een wettelijke acceptatieplicht geldt. De overheid bepaalt welke dekking in de basisverzekering zit. Voor de aanvullende verzekering staat het ons vrij om je op basis van risicoselectie wel of niet te verzekeren.

Strafrechtelijke gegevens

Voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen zoals de autoverzekering, stellen we vragen over een eventueel strafrechtelijk verleden. Feiten over een strafrechtelijk verleden die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoef je ons niet te melden. Strafrechtelijke gegevens op bijvoorbeeld je aanvraagformulier worden binnen Ditzo alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor een speciale bevoegdheid hebben.

Bij de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik leggen we ook gegevens vast. Hierbij houden wij ons aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Beide protocollen zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

Gegevens uit externe bronnen

Naast de informatie die wij van je krijgen, vragen we informatie op via externe bronnen die we betrouwbaar vinden. Dit om risico’s te beoordelen, onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Het gaat daarbij om partijen zoals het CBS, RDW, het Kadaster, marktonderzoeksbureaus en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie en dataverrijking.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Als je een verzekering bij ons afsluit, vragen we om persoonsgegevens. We vragen je alleen om persoonsgegevens die nodig zijn om:

  • Je aanvraag te verwerken en uit te voeren
  • Je declaratie of schade af te handelen
  • Fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook openbare gegevens over je op internet gebruiken
  • Te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
  • Te voldoen aan wetten en regels die voor ons als verzekeraar gelden
  • Te delen met zakelijke partners, zoals schadeherstelbedrijven, incassobureaus
  • Wetenschappelijk-, statistisch- en/of marktonderzoek te doen
  • De relatie met je te onderhouden en onze dienstverlening te verbeteren
  • Je te informeren over onze producten en diensten
  • Je service attenties te sturen

Uitwisselen van persoonsgegevens

Ditzo verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden, als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

Binnen ASR Nederland N.V.

Ben je klant van een van de merken die onder ASR Nederland N.V. valt dan kunnen we je persoonsgegevens - onder bepaalde voorwaarden en met uitzondering van je gezondheidsgegevens - uitwisselen met de andere merken van ASR Nederland N.V. Dit doen we bijvoorbeeld voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen. Daarnaast wisselen we onderling gegevens uit voor de verwerking van je aanvraag of om een overzicht te krijgen van de producten en diensten die je bij de merken van ASR Nederland N.V. hebt. Je kunt aanbiedingen ontvangen voor andere producten van de merken die onder ASR Nederland N.V. vallen. Wil je dat niet? Lees onder “Inzien en Afmelden” hoe je dat kunt doen.

Raadplegen databank van Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS)

Wij kunnen je gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld schademeldingen, maar ook als je belangrijke informatie niet hebt doorgegeven en wij de verzekering beëindigen. Hierdoor willen we risico’s beheersen en fraude voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Hier lees je ook hoe stichting CIS met je gegevens omgaat. We houden ons aan het privacyreglement van CIS.

Gegevens verstrekken aan de overheid

Soms zijn we wettelijk verplicht je gegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Communicatie via social media, WhatsApp en chat

Je kunt contact met ons hebben via e-mail, chat, Whatsapp of social media (Facebook (Messenger), Twitter). Neem je contact met ons op via één van deze kanalen dan bewaren we je gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen die je via social media stelt, vragen we in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om je persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn. Op de gegevens die wij van je krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is je eigen verantwoordelijkheid.

We nemen telefoongesprekken op

Als we je (terug)bellen, kunnen we het gesprek opnemen. Zo kunnen we met jou altijd achteraf vaststellen welke afspraken we gemaakt hebben. De opnamen kunnen ook gebruikt worden voor training en coaching van onze medewerkers, om fraude te voorkomen en te bestrijden en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek heb je het recht om het telefoongesprek te beluisteren of een uitgeschreven versie te ontvangen. We bewaren de opgenomen telefoongesprekken maximaal 1 jaar.

We gebruiken cookies op onze website

Een cookie is een klein (tijdelijk) tekstbestand voor op je computer, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies zorgen er voor dat je op onze website niet steeds dezelfde informatie te zien krijgt of moet invoeren. Dat is handig! Zo kunnen we je ook steeds relevante informatie aanbieden en de website gebruiksvriendelijker maken. Lees er meer over in ons cookiebeleid.

Inzien of afmelden

Je kunt je gegevens altijd inzien en wijzigen in Mijn Ditzo. Je hebt het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze verzekeringen. In commerciële aanbiedingen vermelden we altijd een afmeldmogelijkheid. Onze medewerkers kunnen je bellen voor commerciële doelen. Wij houden ons hierbij aan de regels van het Bel-me-niet register. Op de website www.bel-me-niet.nl kun je je telefoonnummer afmelden voor commerciële telefoongesprekken.

Wil je bepaalde gegevens verwijderen of wil je liever niet dat we bepaalde gegevens gebruiken, geef dat dan aan. Stuur ons een berichtje via Facebook, Twitter of WhatsApp.

Facebook en Google Sponsored Promotions

Ditzo gebruikt je e-mailadres ook voor Custom Audience targeting via Facebook en Google Sponsored Promotions als je een gmail-account hebt. Ditzo maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van klanten te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke campagne. Zie voor meer informatie over Custom Audience targeting (https://www.facebook.com/business/help/341425252616329). Als je niet wil dat Custom Audiences software je gegevens verzamelt, dan kun je deze service uitschakelen via de volgende links: Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Gmail: https://support.google.com/mail/answer/6603?hl=en

Wijzigen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als we starten met andere financiële diensten waarvoor andere regels gelden of als er iets verandert in wet- en regelgeving. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 30 maart 2017.

Vragen of klachten?

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Of heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacy officer van ASR Nederland N.V. Stuur een mail naar: privacy@asr.nl. Of een brief naar:

a.s.r.
t.a.v. de privacy officer
Afdeling Integriteit
Postbus 2072
3500 HB Utrecht

Privacy