Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Wat is verzekerd?

Aanvullende modules

Naast de basismodule van de Ditzo Rechtsbijstandverzekering, die de meest voorkomende risico’s afdekt kun je jezelf, afhankelijk van jouw situatie en voorkeuren, aanvullend verzekeren met onze aanvullende modules.

Module Verkeer & Vakantie

Met de module Verkeer & Vakantie krijg je juridische hulp bij:

 • het verhalen van letsel- en/of materiële schade, die is ontstaan door deelname aan het verkeer
 • strafzaken in verband met deelname aan het verkeer
 • geschillen ontstaan bij aankoop, verkoop, onderhoud of reparatie van je voertuigen en/of(lucht)vaartuigen
 • conflicten over en tijdens je vakantie (bijvoorbeeld over het vervoer van en naar je bestemming en de gehuurde accommodatie)

Deze module is vooral handig als je een auto hebt, want je hoeft dan geen extra rechtsbijstanddekking af te sluiten bij je autoverzekering. Heb je meerdere auto’s? Dan vallen met onze module Verkeer & Vakantie al je auto’s onder deze verzekering.

Module Persoon & Familie

Met de module Persoon & Familie krijg je onder andere juridische hulp bij:

 • scheiding (scheidingsmediation)
 • het verhalen van schade aan persoon en persoonlijke eigendommen
 • strafzaken buiten het verkeer

Bekijk voor meer informatie de voorwaarden​

Module Werk

Met de module Werk​ krijg je juridische hulp bij:

 • conflicten over je werkzaamheden in loondienst of als ambtenaar
 • tuchtzaken in de uitoefening van een beroep

Juridische hulp bij conflicten over sociale zekerheid en pensioen vallen onder de module ‘Consument & Wonen’.

Module Fiscaal & Vermogen

Met de module Fiscaal & Vermogen krijg je juridische hulp bij conflicten over:

 • vermogensbeheer
 • je vakantiewoning in het buitenland

En bij conflicten met:

 • de Nederlandse Belastingdienst

Wat is niet verzekerd?

Je krijgt geen juridische hulp bij conflicten:

 • Die het gevolg zijn van natuurrampen, molest, sabotage of atoomkernreacties
 • Die zijn ontstaan buiten de looptijd van de verzekering
 • Die niet onverwacht zijn
 • Als je niet meer in Nederland woont. Meeverzekerde personen krijgen geen hulp als ze niet meer bij jou wonen
 • Als anderen de schade kunnen vergoeden
 • Die ontstaan doordat je instaat voor anderen of door vorderingen van anderen
 • Als je de belangen van DAS schaadt, of DAS ben​adeelt
 • Als DAS vindt dat er geen redelijke kans is dat je gelijk krijgt
 • Als je de premie niet betaald hebt
 • Als er sprake is van opzet

Bovenstaande geeft een globaal beeld van wat er wel en niet verzekerd is. Lees voor meer informatie de voorwaarden. Voor de uitvoering van de rechtsbijstand heeft Ditzo een overeenkomst gesloten met DAS.​​​​​​​