Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Wanneer krijg je geen vergoeding?

Wij vinden het belangrijk dat je weet dat niet alle schade verzekerd is. We vergoeden geen schade:

 • als er sprake is van opzet of door het plegen van een misdrijf
 • als je je premie niet hebt betaald
 • als er in de woning criminele en strafbare activiteiten plaatsvinden
 • als je niet goed voor je spullen zorgt of er onvoorzichtig mee bent geweest. Je moet er alles aan doen om schade te voorkomen en te verminderen
 • als die ontstaan is door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, reparatie of onderhoud van je spullen
 • bij normaal gebruik van je spullen, bijvoorbeeld bij slijtage, verkleuring, veroudering en andere oppervlakkige beschadigingen. Ook kosten van normaal onderhoud worden niet vergoed
 • die je zou kunnen terugkrijgen als je deze verzekering niet had gehad. Bijvoorbeeld bestaande garantieregeling of andere verzekering van jezelf
 • door molest of atoomkernreacties
 • door een aardbeving, grondverzakking, grondverschuiving, instorting en scheurvorming in het gebouw
 • door overstroming, behalve als het water je woonhuis is binnengedrongen door overlopen van sloten, rivieren en kanalen door hevige plaatselijke regenval
 • die ontstaat tijdens verhuur van je woning
 • als je woonhuis een recreatiewoning, (voormalige) boerderij, monument, (sta)caravan, woonboot, woonwagen of studentenhuisvesting is of als je woonhuis een rieten dak heeft

In onze voorwaarden lees je precies wat we wel en niet vergoeden.