Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Informatie voor zorgaanbieders​​​​​​​​

De zorg voor Ditzo wordt ingekocht door a.s.r. We zijn een landelijk opererende zorgverzekeraar.

Bekijk hier onze Algemene Inkoopvoorwaarden die gelden bij een zorgovereenkomst.

​​​​​​​​​​

Gevolgen van het coronavirus voor zorgaanbieders

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vind je alle actuele informatie over wat zorgverzekeraars doen om verzekerden en zorgaanbieders te helpen bij het krijgen en verlenen van veilige en tijdige zorg die wordt vergoed vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

We verlenen financiële steun aan zorgverleners die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Als je gebruik wil maken van deze ‘continuïteitsbijdrage’, kun je een aanvraag doen via VECOZO. Daarnaast bieden wij zorgverleners een tegemoetkoming in de extra kosten, de zogenaamde meerkostenregelingen, die zij als gevolg van de coronacrisis hebben gemaakt. Ook hiervoor had je een aanvraag kunnen doen via VECOZO. Inmiddels is voor beide regelingen het Vecozo-loket gesloten. Voor algemene informatie over de regeling verzoeken we je de website van Zorgverzekeraars Nederland te bezoeken of contact op te nemen met je beroepsvereniging.

Inmiddels zijn wij gestart met de voorbereidingen voor het uitbetalen van de tegemoetkoming in Meerkosten Generiek.

Dit geldt voor aanbieders die uitsluitend de volgende zorg leveren:

 1. Farmacie
 2. Alternatieve zorg
 3. Hulpmiddelen
 4. Huidtherapie
 5. Diëtetiek
 6. Logopedie
 7. Ergotherapie
 8. Audiciens (met een overeenkomst)
 9. Gecombineerde Leefstijl Interventie
 10. Fysiotherapie
 11. Oefentherapie

Betref je een zorgsoort die hierboven niet is genoemd? Dan ontvang je de tegemoetkoming in Meerkosten later. Dit doen we omdat nog niet alle declaraties bij ons zijn ingediend of omdat het meerkostenpercentage nog niet is vastgesteld.

We betalen de tegemoetkoming in één keer uit. Dat betekent dat je, wanneer alle declaraties bij ons zijn ingediend en het meerkostenpercentage bekend is, betaald krijgt wanneer de laatste zorgsoort klaar is om uitbetaald te worden.

Ten tijde van de uitbetaling ontvang je aanvullend een specificatie van het te ontvangen bedrag. Mocht het bedrag aan meerkosten lager zijn dan het drempelbedrag, dan ontvang je uitsluitend de specificatie.

Voor de CB-regelingen Generiek hebben wij al een voorlopige CB-uitgekeerd, de definitieve afrekening vindt plaats in de tweede helft van 2021.

Mocht je specifieke vragen hebben over de afhandeling van je aanvraag door a.s.r. Ziektekosten (a.s.r. en Ditzo), dan kun je ons via e-mail bereiken via uitvoering.cb.regeling@asr.nl.

MijnZorgverlener

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving op onze website waar je inlogt met je bestaande Vecozo-certificaat. Je hebt inzicht in je gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties en je contactgegevens. Via MijnZorgverlener kun je ook je rekeningnummer aanpassen.

Inloggen MijnZorgverlener

Afgewezen declaratie / retourcodes

Wij controleren of de door u ingediende declaraties volledig en juist zijn. Soms komt het voor dat een declaratie niet klopt. Bijvoorbeeld als er een verkeerde declaratiecode is gebruikt. U ontvangt in dat geval een afwijzing met hierin een retourcode. Wilt u meer informatie over de retourcode? 

Gebruik de retourcodezoeker ​van Vektis om te zoeken op uw retourcode of om de meest voorkomende retourcodes te bekijken.

Heb je vragen over declaraties?

Neem dan contact op met de afdeling Claimcontrol: 030-2783636.

Zo​rgsoorten

​​​​​​​​