Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Controle

Bij Ditzo voeren we controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Hier leest u hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Aanleiding voor een controle

We verzamelen structureel signalen van mogelijke fouten en fraude uit interne en externe bronnen. Het gaat daarbij onder meer om signalen van zorgaanbieders, uit media, van toezichthouders, uit interne signalering en uit (data-)analyse. We signaleren of er zorgnota’s onterecht zijn vergoed (rechtmatigheid), of dat er te veel vergoed wordt voor het soort aandoening (doelmatigheid) of dat sprake is van fraudeleus handelen.

Uitvoering van een controle bij een zorgaanbieder

Voorafgaand aan een onderzoek bij een zorgaanbieder sturen we een bericht aan de zorgaanbieder. In dat bericht leggen we uit wat we onderzoeken en waarom. Het kan daarbij gaan om onterecht dubbele declaraties, vergoeding waar geen aanspraak op is of zorg waarbij niet volgens beroepsrichtlijnen is gehandeld. Tijdens de controleperiode ontvangt de zorgaanbieder de bevindingen van onze controle. Daarbij krijgt de zorgaanbieder gelegenheid om een toelichting te geven. Met behulp van deze toelichting wordt tot een afgewogen beoordeling van de mogelijke foute zorgnota gekomen.

Zorgvuldigheid

Bij het uitvoeren van controles werken we volgens alle geldende afspraken. Belangrijke afspraken betreffen de Zorgverzekeringswet en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Hierin zijn de aanpak van controles vastgelegd en hoe omgegaan moet worden met privacy.

Verdere informatie

Op onze pagina Reglementen & documenten vindt u het ‘Algemeen Controleplan Materiële Controle’. Ook kunt u contact opnemen met het controleteam. Het controleteam is bereikbaar op zorgcontrole@asr.nl of op 033 - 464 28 11.