Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Eerstelijnsverblijf (ELV)

Alles wat je wilt weten over ELV

Ontwikkelingen coronavirus

a.s.r. Ziektekosten volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren we je daarover.

Inkoopbeleid

Benieuwd naar wat er voor jou in 2021 verandert? Wil je meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? Je vindt het terug in ons inkoopbeleid.

​​
​​

Machtiging - Eerstelijnsverblijf langer dan 3 maanden

Eerstelijnsverblijf heeft een tijdelijk karakter, om die reden vergoeden wij dit verblijf maximaal 3 maanden. Als de verzekerde langer dan 3 maanden eerstelijnsverblijf nodig heeft, dan moet de verzekerde vóór afloop van de 3 maanden termijn een verlenging aanvragen. Hiervoor dient de zorgaanbieder, in overleg met de verzekerde, een machtigingsaanvraag in voor verlenging van ELV Eerstelijnsverblijf met maximaal drie maanden. Dit kan via het formulier 'verlenging opname ELV', deze kunt u vinden onder 'Formulieren'.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken we afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer.

Declareren

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Indientermijn

De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg verleend is.

Controles

We voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Formulieren