Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Farmacie​​​​

Reglement Farmaceutische Zorg:

In het Reglement Farmaceutische Zorg van Ditzo staat vermeld, wanneer een verzekerde in aanmerking komt voor vergoeding van een geneesmiddel. Het reglement Farmaceutische Zorg vindt u hier.

Hoe sluit ik een overeenkomst af?

Vanaf inkoopjaar 2020 zal Ditzo zelfstandig farmaceutische zorg inkopen, te beginnen met de apotheekketens Boots/Alphega en Pact in 2020. In het tweede kwartaal ontvangt u van de zorginkoper een brief met nadere toelichting en de contactgegevens.

Machtiging

In het Reglement Farmaceutische Zorg van Ditzo staat vermeld, wanneer een verzekerde vooraf een machtiging nodig heeft om in aanmerking te komen voor de vergoeding van een geneesmiddel. Het reglement Farmaceutische Zorg vindt u hier.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie voldoet hierbij aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard. We zullen uw declaratie zo snel mogelijk beoordelen en u van een terugkoppeling voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Indientermijn

De zorgaanbieder stuurt zijn declaratie zo spoedig mogelijk naar de zorgverzekeraar. De maximale termijn hiervoor bedraagt 180 dagen na afloop van de maand waarin de farmaceutische zorg is verleend.

Controles / fraude

Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Contact

 
Vagen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling Overeenkomsten
zorg.overeenkomsten@asr.nl of 030-2572500
Inhoud overeenkomst en beleid
Afdeling Zorginkoop
apotheken@asr.nl
Declaraties, machtigingen
Afdeling declaraties
zorg.claimcontrol@asr.nl of 033 - 4642186
Controle, fraude
Afdeling zorgcontrole
zorgcontrole@asr.nl of 033 - 4642811