Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Vanaf 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Momenteel zijn er drie erkende programma’s: CooL, de Beweegkuur en SLIMMER. In deze programma’s wordt gefocust op voeding, beweging en levensstijl. Volwassenen met tenminste een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico komen in aanmerking voor de GLI. Wanneer uw huisarts dit vaststelt kan hij u doorverwijzen naar een aanbieder van de GLI. Dit kan een diëtist, leefstijlcoach, fysiotherapeut of oefentherapeut zijn.

 

Ontwikkelingen coronavirus

a.s.r. Ziektekosten volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren we je daarover.

Inkoopbeleid

Benieuwd naar wat er voor jou in 2021 verandert? Wil je meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? Je vindt het terug in ons inkoopbeleid.

Vergoedingen

In de jaren 2020 en 2021 geldt een landelijk volgbeleid voor zorggroepen die de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) aanbieden. Hierbij worden overeenkomsten gesloten tussen preferente zorgverzekeraars en de zorggroepen. De zorggroep kan deze overeenkomst doorsturen naar alle andere zorgverzekeraars. Wij volgen in principe alle volgovereenkomsten op inhoud en tarief.

Voor alle overige zorgaanbieders geldt dat wij de GLI vergoeden op basis van restitutie. Wij sluiten dus zelf géén overeenkomsten met individuele aanbieders van de GLI. De vergoeding van deze zorg verloopt volgens de geldende beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tarieven

In 2020 en 2021 geldt een landelijk volgbeleid voor zorggroepen van de GLI. Wij volgen in principe de volgovereenkomsten op inhoud en tarief. Voor aanbieders die niet werken met het volgsysteem, zoals individuele aanbieders, vergoedt a.s.r. Zorg de behandelingen conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk toegestaan is. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Declareren

Aanbieders van de GLI-behandelingen kunnen deze via VECOZO indienen met gebruikmaking van de meest recente Vektis-standaard.

Vragen over Wie Contactgegevens
Vragen over
Inhoud beleid
Wie
Afdeling Inkoop & Beleid
Contactgegevens
paramedie@asr.nl
Vragen over
Declaraties
Wie
Afdeling Declaraties
Contactgegevens
zorg.claimcontrol@asr.nl