Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)​​​​​​​​

Hoe sluit ik een overeenkomst af?

​We hanteren de volgende drie type overeenkomsten. Voor het verschil tussen een vrijgevestigde en instelling gebruiken we de indeling van het Model Kwaliteitsstatuut. Op basis van onder meer marktaandeel, omzet en aantallen klanten, maken we onderscheid in GGZ-instellingen met alleen een tariefafspraak en GGZ-instellingen met maatwerkafspraken.

  • Vrijgevestigden
  • GGZ-instellingen met alleen een tariefafspraak (voor ons kleinere instellingen)
  • GGZ-instellingen met een maatwerkonderhandeling (voor ons grotere instellingen)

Procedure

Vrijgevestigden worden ingekocht door DSW. DSW verstuurt een uitnodiging voor een online contractmodule, waarmee direct een overeenkomst voor zowel DSW als a.s.r. gesloten kan worden. U leest hier meer over in het inkoopbeleid vrijgevestigden 2019-2020.

GGZ-instellingen ontvangen een uitnodiging via het VECOZO-zorginkoopprotaal.

GGZ-instellingen met alleen een tariefafspraak (voor ons kleinere instellingen)

 

Wat
Wie
Wanneer
Aanbieden vragenlijst en overeenkomst via VECOZO-Zorginkoopportaal
a.s.r.
augustus / september
Uiterste datum tekenen overeenkomst
zorgaanbieder
1 november
Publicatie gecontracteerde zorg op websites
a.s.r.
12 november

GGZ-instellingen met een maatwerkonderhandeling (voor ons grotere instellingen)

Wat
Wie
Wanneer
Aanschrijven zorgaanbieders nadere duiding beleid en recente ontwikkelingen (incl. kostprijsonderzoek NZa en GMAP).
a.s.r.
juli
Aanbieden offerteformat
a.s.r.
augustus / september
Invullen offerteformat en onderhandeling
Zorgaanbieder
september / oktober
Uiterste datum tekenen overeenkomst
Zorgaanbieder
1 november
Publicatie gecontracteerde zorg op websites
a.s.r.
12 november

Machtiging

Indien een verzekerde een verwijzing heeft voor de gespecialiseerde GGZ en naar een niet-gecontracteerde GGZ-instelling wil, is een machtiging noodzakelijk. Deze dient vooraf te worden aangevraagd. Lees er hier meer over.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard. Niet gecontracteerde zorgaanbieders hoeven hiervoor geen akte van cessie mee te sturen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. We hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders. We laten het geld dus niet eerst nog een tijd op onze rekening staan.

Cliënten kunnen er voor kiezen om declaratiegegevens niet met ons te willen delen. Hiervoor kunnen ze een privacyverklaring​ gebruiken.

Indientermijn

Alle declaraties die ingediend worden op 30 april twee jaar na het openingsjaar van de prestatie worden niet meer door ons behandeld. Dus als een declaratie geopend is op 20 mei 2018, mag deze uiterlijk tot 30 april 2020 worden ingediend.

Controles / fraude

We voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Wachttijden

Loopt de wachttijd voor onze verzekerden op? Verwijs onze verzekerden dan naar onze zorgadviseurs, zij kunnen hen wachtlijstbemiddeling aanbieden.

Downloads

Dynamisch overzicht interventies binnen GGZ.

Contact

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling overeenkomsten
030-2572500
(ma-vrij 08.30-17.00 uur) zorg.overeenkomsten@asr.nl  
Inhoud overeenkomsten en beleid
Afdeling zorginkoop
ggz-instellingen@asr.nl
Declaraties
Afdeling declaraties
zorg.claimcontrol@asr.nl