Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Geriatrische Revalidatie Zorg​​​

Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of functionele achteruitgang. De zorg richt zich op verwacht herstel van functioneren en participatie en het liefst een terugkeer naar de oude woonsituatie. De geriatrische revalidatiezorg richt zich op de (veelal) oudere cliënt en eventuele mantelzorgers. Belangrijk zijn het behandelen van complicaties en het reguleren van de bijkomende aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, verminderde nierfunctie, cognitieve en stemmingsstoornissen, hartfalen, COPD en artrose.

Inkoopbeleid

Hoe sluit ik een overeenkomst af

Voor 2020

Ik heb al een overeenkomst in 2019

1. In 2019 gecontracteerde aanbieder geriatrische revalidatiezorg

Deze aanbieder heeft voor 2019 een overeenkomst geriatrische revalidatiezorg gesloten met a.s.r. en/of DSW. Wij benaderen deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2020. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Ik heb nog geen overeenkomst

Deze aanbieder heeft geen overeenkomst geriatrische revalidatiezorg 2019 met a.s.r. en/of DSW. Deze zorgaanbieders kunnen zich bij ons melden voor een overeenkomst 2020 via elv-en-grz@asr.nl.

Tijdspad zorginkoop 2020

Hiervoor verwijzen wij naar het inkoopbeleid GRZ. Mocht door onvoorziene omstandigheden de verzending later plaatsvinden, dan zullen we dit op de website kenbaar maken.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Declaraties kunnen digitaal worden ingediend via VECOZO volgens de regels en instructies die gelden voor het declareren van de DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. De instelling voorkomt het declareren van dubbele en parallelle DBC-zorgproducten en/of overige zorgproducten voor dezelfde zorgvraag binnen de eigen instelling en/of met andere instellingen. Indien een andere instelling zorgactiviteiten uitvoert, wordt dit tussen de instellingen onderling verrekend in het kader van wederzijdse dienstverlening en niet apart gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor zorgactiviteiten omtrent diagnostiek.

Indientermijn

De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg verleend is.

Controles / Fraude

Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Links

https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/geriatrische-revalidatiezorg/

http://werkenmetdbcs.nza.nl/geriatrischerevalidatiezorg

Contact

Met betrekking tot 2020

 
Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling Overeenkomsten
zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomst en beleid
Afdeling Zorginkoop
elv-en-grz@asr.nl
Declaraties
Afdeling Declaraties
033 - 4642 186 of zorg.claimcontrol@asr.nl
​​