Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Geriatrische Revalidatie Zorg​​​

Alles wat je moet weten over Geriatrische revalidatiezorg

Ontwikkelingen coronavirus

a.s.r. Ziektekosten volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren we je daarover.

Openen zorgtraject tijdens een lopend GRZ-zorgtraject i.v.m. corona

In artikel 19 lid 11 van de NZa regeling medisch-specialistische zorg - NR/REG-2001a staat dat als sprake is van een nieuwe zorgvraag die ontstaat tijdens een lopend GRZ-zorgtraject het lopende subtraject moet worden afgesloten (met afsluitreden 75) als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de zorgverzekeraar heeft schriftelijk toestemming gegeven voor het openen van een nieuw zorgtraject voor de nieuwe zorgvraag én
  • het nieuwe zorgtraject wordt voorafgegaan aan een noodzakelijk ziekenhuisverblijf in verband met de nieuwe zorgvraag.

Wij hebben in de overeenkomsten reeds opgenomen dat als de nieuwe zorgvraag verband houdt met een noodzakelijk ziekenhuisverblijf, de zorgaanbieder geen toestemming hoeft aan te vragen voor het sluiten van het bestaande subtraject en openen van een nieuw zorgtraject. Het aanvragen van toestemming is ook niet nodig als de nieuwe zorgvraag verband houdt met een voorafgegaan corona-aandoening.

Inkoopbeleid

Benieuwd naar wat er voor jou in 2021 verandert? Wil je meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? Je vindt het terug in ons inkoopbeleid.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste wat wettelijk is toegestaan. Lees hier meer.

Declareren

U kunt declaraties indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard te voldoen. We streven ernaar om uw declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Indientermijn

De zorgaanbieder zendt zijn declaratie zo spoedig mogelijk aan de zorgverzekeraar, doch uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg verleend is.

Controles

Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.