Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg​​​

Het domein huisartsenzorg omvat de basishuisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en de aanvullende afspraken in het kader van segment 3 van het bekostigingsmodel. a.s.r. Ziektenkosten sluit zelf geen overeenkomsten, maar volgt in principe de afspraken die gemaakt worden door de preferente zorgverzekeraar. Aanvullende informatie lees je in ons inkoopbeleid huisartsenzorg.

Stoppen met roken

a.s.r. Ziektekosten sluit geen overeenkomsten met zorgaanbieders die stoppen-met-rokenbegeleiding bieden. Wij vergoeden stoppen-met-rokenbegeleiding, nicotine vervangende middelen en geneesmiddelen bij stoppen met roken conform onze polisvoorwaarden. Zorgaanbieders kunnen de kosten voor stoppen-met-rokenbegeleiding rechtstreeks bij ons declareren.

Ontwikkelingen coronavirus

a.s.r. ziektekosten volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren we je daarover.

Inkoopbeleid

Benieuwd naar wat er voor jou in 2021 verandert? Wil je meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? Je vindt het terug in ons inkoopbeleid.