Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Paramedische zorg

Ditzo heeft als doel de administratieve lasten bij paramedici zo laag mogelijk te houden.

  • Wij bieden paramedici een kort en duidelijk ‘lean & mean’ contract aan
  • Wij hanteren geen behandelindex als differentiatie-instrument voor paramedici
  • Wij verplichten paramedici niet om een PREM uitvraag te doen bij hun cliënten

Meer weten over ons inkoopbeleid? Kijk dan hieronder:

Ontwikkelingen coronavirus

a.s.r. Ziektekosten volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2022. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren we je daarover.

De herstelzorg rondom COVID-19 kan in ieder geval gedeclareerd worden tot en met 31 december 2021.

Paramedische zorg op afstand tijdens de Coronacrisis

Om de continuïteit van de paramedische zorg te waarborgen vergoeden wij tijdelijk e-health consulten en telefonische zittingen voor een aantal verstrekkingen. Dit kan uiteraard alleen nadat de patiënt/cliënt hier toestemming voor heeft gegeven. Met dien verstande dat het videoconsult qua duur, kwaliteit en inhoud vergelijkbaar is met de behandeling in een praktijkruimte. Hierbij volgen wij het landelijk beleid van Zorgverzekeraars Nederland, zie hier.

De videoconsulten kunnen voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie en oefentherapie tijdelijk worden gedeclareerd onder de reguliere prestatiecodes uit de overeenkomst. Voor een aantal prestatiecodes is het verbijzonderde tarief toegestaan wanneer de zorg middels een videoconsult wordt geleverd. Dit geldt voor de volgende prestatiecodes: 1100, 1200, 1500, 1600, 1750, 1775, 2300, 2006, 2600, 2007, 4303, 4309, 4312, 5008, 5009 en 7002.

De telefonische zittingen fysiotherapie (1920), oefentherapie (2700), logopedie (4010), ergotherapie (5010) en huidtherapie (7502) kunnen tijdelijk worden gedeclareerd. Dit kan tegen de tarieven van de reguliere prestatiecodes. Respectievelijk zijn dit de tarieven horende bij de prestatiecodes 1000, 2000, 4000, 5000 en 7004. Deze tarieven gelden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2020. Eerdere declaraties die tegen lagere tarieven zijn goedgekeurd worden gecorrigeerd. De telefonische zitting diëtetiek (6005) was reeds mogelijk en is dus ook nu toegestaan.

Bij het gebruik van de videoconsulten en de telefonische zittingen wordt aanspraak gemaakt op het basispakket/aanvullend pakket van de verzekerde. Het aanvullend vergoeden van de videoconsulten en telefonische consulten is in ieder geval mogelijk van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021. Het betreft dus nadrukkelijk een tijdelijke situatie.

Inkoopbeleid

Benieuwd naar wat er voor jou in 2022 verandert? Wil je meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? Je vindt het terug in ons inkoopbeleid.

2022

2021

2020

2019

2018

Hoe sluit ik een overeenkomst af?

Voor informatie over de contractering voor de komende jaren kunt u contact opnemen met de ‘Afdeling Overeenkomsten’ bij a.s.r. Dit kan via telefoonnummer 030-2572500 of zorg.overeenkomsten@asr.nl. Het aangaan van een contract gebeurt elektronisch via het zorgportaal van VECOZO.

Tijdspad zorginkoop

Publiceren inkoopbeleid 2021

Door a.s.r. Zorg - 1 april

Versturen geïndexeerde tarievenlijst 2021

Door a.s.r. Zorg - november

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken we afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Gecontracteerde zorgaanbieders dienen declaraties uitsluitend in via VECOZO met gebruikmaking van de meest recente Vektis-standaard.

Indientermijn
De zorgaanbieder verstuurt de declaratie zo spoedig mogelijk op, uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg is verleend.

Controles / fraude

We voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Downloads

Bijlage 1 Besluit zorgverzekering 2018​

CSI codes voor declaraties bij COPD​

Contact

Vragen ov​er
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling Overeenkomsten
Inhoud overeenkomst en beleid
Afdeling Zorginkoop
Declaraties
Afdeling Declaraties
033 - 4642 186
​​​​​​​​​​​​​