Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Zintuigelijk Gehandicaptenzorg​

Inkoopbeleid

2020

2019

2018

Hoe sluit ik een overeenkomst af?

Vanaf inkoopjaar 2020 koopt a.s.r. zorg voor zintuiglijk gehandicapten zelfstandig in. Op deze manier kunnen we onze verzekerden nog beter bedienen.

Wij hebben toegankelijkheid van zorg voor onze verzekerden hoog in het vaandel staan. We onderscheiden de volgende categorieën aanbieders:

Gecontracteerde zorgaanbieder ZG

Met deze aanbieder hebben we (via DSW) een overeenkomst gesloten. We benaderen deze aanbieder proactief voor een overeenkomst. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen

Nieuwe zorgaanbieder

Met deze aanbieder hebben we geen overeenkomst gesloten. Mocht u een nieuwe aanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u deze aanvragen via zintuiglijkgehandicapten@asr.nl.

Planning zorginkoop

 
Fase
Wie
Wanneer (2018)
Aanbieden offerteformat (alleen ZG-instellingen met een offerteprocedure (voor ons grootste ZG-instellingen)
a.s.r.
Juli / augustus
Invullen offerteformat en onderhandeling
Zorgaanbieder (en a.s.r.)
september / oktober
Uiterste datum tekenen overeenkomst
zorgaanbieder
1 november
Publicatie gecontracteerde zorg op websites
a.s.r.
12 november

Machtiging

We hanteren het uitgangspunt dat verblijf in een instelling voor Zintuigelijk Gehandicaptenzorg alleen wordt vergoed als patiënt (tijdelijk) is aangewezen op medisch noodzakelijk verblijf in een therapeutische verblijfssetting om de behandeling te kunnen laten slagen en wanneer dit niet zonder verblijf kan worden bewerkstelligd. Om te beoordelen of verzekerden hiervoor in aanmerking komen, hanteren we een machtigingenbeleid. De zorgaanbieder dient namens de patiënt het verzoek tot verblijf in voorafgaand aan het verblijf. In dit verzoek wordt ten minste aangeven waarom medisch verblijf noodzakelijk is, wordt een indicatie gegeven van verwachte duur van het verblijf en is het behandelplan toegevoegd.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard. Niet gecontracteerde zorgaanbieders hoeven hiervoor geen akte van cessie mee te sturen. We streven ernaar om je declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders. We laten het geld dus niet eerst nog een tijd op onze rekening staan.

Indientermijn

Met onze gecontracteerde aanbieders spreken wij af dat declaraties kunnen worden ingediend tot 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg is verleend.

Controles / fraude

Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Contact

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling overeenkomsten
030-2572500
(ma-vrij 08.30 – 17.00 uur) zorg.overeenkomsten@asr.nl  
Inhoud overeenkomsten en beleid
Afdeling zorginkoop
zintuiglijkgehandicapten@asr.nl
Declaraties
 
 
Afdeling declaraties
zorg.claimcontrol@asr.nl