Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Zintuigelijk Gehandicaptenzorg​

Ontwikkelingen coronavirus

a.s.r. Ziektekosten volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren we je daarover.

Inkoopbeleid

Benieuwd naar wat er voor jou in 2021 verandert? Wil je meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? Je vindt het terug in ons inkoopbeleid.

2020 - 2021

2019

2018

Hoe sluit ik een overeenkomst af?

Gecontracteerde zorgaanbieder ZG

Met alle ons bekende zorgaanbieders ZG hebben we een 2-jarige overeenkomst gesloten.

Nieuwe zorgaanbieder

Mocht je een voor ons nieuwe aanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kun je gedurende het gehele jaar een verzoek doen om een overeenkomst af te sluiten via zintuiglijkgehandicapten@asr.nl.

Machtiging

We hanteren het uitgangspunt dat verblijf in een instelling voor Zintuigelijk Gehandicaptenzorg alleen wordt vergoed als patiënt (tijdelijk) is aangewezen op medisch noodzakelijk verblijf in een therapeutische verblijfssetting om de behandeling te kunnen laten slagen en wanneer dit niet zonder verblijf kan worden bewerkstelligd. Om te beoordelen of verzekerden hiervoor in aanmerking komen, hanteren we een machtigingenbeleid. De zorgaanbieder dient namens de patiënt het verzoek tot verblijf in voorafgaand aan het verblijf. In dit verzoek wordt ten minste aangeven waarom medisch verblijf noodzakelijk is, wordt een indicatie gegeven van verwachte duur van het verblijf en is het behandelplan toegevoegd.

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen facturen indienen via VECOZO. De declaratie dient uiteraard te voldoen aan de voorwaarden van de vigerende declaratiestandaard. We streven ernaar om je declaratie zo snel mogelijk te beoordelen en u van een terugkoppeling te voorzien. Wij hanteren een snelle uitbetalingstermijn voor verzekerden en zorgaanbieders. We laten het geld dus niet eerst nog een tijd op onze rekening staan.

Indientermijn

Met onze gecontracteerde aanbieders spreken wij af dat declaraties kunnen worden ingediend tot 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg is verleend.

Controles / fraude

Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Contact

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling overeenkomsten
030-2572500
(ma-vrij 08.30 – 17.00 uur) zorg.overeenkomsten@asr.nl  
Inhoud overeenkomsten en beleid
Afdeling zorginkoop
zintuiglijkgehandicapten@asr.nl
Declaraties
 
 
Afdeling declaraties
033-4642186