Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Zittend Ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer is vervoer met een taxi, openbaar vervoer of eigen vervoer waar specifieke patiëntengroepen aanspraak op kunnen maken. Omdat het om specifieke en kwetsbare groepen gaat, willen wij zittend ziekenvervoer goed geregeld hebben. We hebben een meerjarencontract met een partij die landelijke dekking van zittend ziekenvervoer garandeert. We zijn continue in gesprek met deze aanbieder om de kwaliteit en toegankelijkheid van het zittend ziekenvervoer voor onze verzekerden te waarborgen.

 

Inkoopbeleid

Ontwikkeling

In 2020 gaat de aanspraak op zittend ziekenvervoer wijzigen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de aanspraak gaat veranderen en welk effect dat heeft op onze verzekerden. Vanzelfsprekend blijven wij ons focussen op betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand vervoer. Als de wijziging van de aanspraak het noodzakelijk maakt dat we ons inkoopbeleid moeten aanpassen, zullen we zo snel mogelijk een gewijzigd inkoopbeleid publiceren.

Voorwaarden

Wij hebben voor zittend ziekenvervoer een meerjarencontract afgesloten met een aanbieder die landelijke dekking garandeert. We hebben voor 2020 dan ook voldoende zorg ingekocht voor onze verzekerden. Als een nieuwe aanbieder zich meldt voor een contract, zullen wij beoordelen of het wenselijk en noodzakelijk is dat we deze aanbieder een contract aanbieden. Als we vinden dat we voldoen aan onze zorgplicht, contracteren we de nieuwe aanbieder in principe niet. We kunnen hiervan afwijken als de nieuwe aanbieder een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van het huidige gecontracteerde aanbod.

Tijdspad zorginkoop

Wat
Wie
Wanneer (2019)
Inkoopgesprekken
Zorgaanbieder en a.s.r.
juli - oktober
Aanmelden nieuwe aanbieders
Zorgaanbieder
Vóór augustus
Voorstel a.s.r. aan aanbieder
a.s.r.
september - november
Contractering afronden
Zorgaanbieder en a.s.r. Zorg
november
Publicatie gecontracteerde partijen op de website
a.s.r. Zorg
november

 

Contact

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling overeenkomsten
zorg.overeenkomsten@asr.nl
Inhoud overeenkomsten en beleid
Afdeling zorginkoop
vervoer@asr.nl
Declaraties
Afdeling declaraties
zorg.claimcontrol@asr.nl