Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

​Indienen van een aanvraag voor behandeling​​​​​​​​​​

​Wil je naar een ggz-instelling, een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) voor revalidatie, een aanbieder van verpleging of verzorging​​  of een leverancier van hulpmiddelen die niet gecontracteerd is? Dan vragen wij je om voor je behandeling start een aanvraag bij ons in te dienen. ​​

Wat is een machtigingenbeleid?

Met deze aanvraag kunnen wij nagaan of de zorg verzekerd is, voldoet aan kwaliteitseisen en voldoet aan onze polisvoorwaarden. Wij kunnen je dan voorafgaand aan je behandeling laten weten of je de zorg vergoed krijgt of niet en welke vergoeding bij de zorg past. Zo weet je van te voren altijd waar je aan toe bent en voorkom je verrassingen achteraf. Wij noemen dit het machtigingenbeleid.

​Ditzo staat voor vrije keuze, maar net zoals zorgverleners waar we afspraken mee maken, moeten zorgverleners waar we geen afspraken mee maken ook voldoen aan de kwaliteitseisen die op landelijk niveau zijn vastgelegd en in onze polisvoorwaarden. Hieronder lees je waarom wij een machtigingenbeleid hanteren, wat de voordelen hiervan zijn en hoe jeeen aanvraag kunt indienen.

Waarom is er een machtigingenbeleid?

Als zorgverzekeraar zijn wij mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid ervan. Ditzo heeft met de meeste zorgverleners afspraken gemaakt over de zorg die verzekerd is, de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van de zorgaanbieder, de veiligheid van de zorg en de prijs van de zorg. Zo zorgen wij ervoor dat je de beste zorg krijgt.

Soms zijn er geen afspraken vastgelegd in een overeenkomst, bijvoorbeeld omdat het aantal verzekerden bij een zorgaanbieder te klein is, omdat wij twijfels hebben over de kwaliteit van de geboden zorg, of omdat dit een keuze is van de zorgaanbieder. Met zorgverleners die geen overeenkomst met ons hebben, hebben wij geen afspraken gemaakt over de zorg die zij lever​en of wie de zorg mag leveren.

Via ons machtigingenbeleid kunnen wij beoordelen of de zorg die geleverd gaat worden, voldoet aan de eisen van “verzekerde zorg”. Deze eisen zijn landelijk vastgelegd. Bovendien kunnen we beoordelen of de zorg van goede kwaliteit is en of de prijs die gevraagd wordt redelijk is. Zo zorgen we ervoor dat je altijd de beste zorg krijgt en heb je vooraf zekerheid over de hoogte van de vergoeding.

Wij geven ook aan aan wanneer je recht hebt op zorg. Recht op vergoeding van onderzoek of een behandeling moet natuurlijk noodzakelijk zijn. Om voor zorg in aanmerking te komen, is er een indicatie nodig. Of zorg voor jou noodzakelijk is, wordt objectief bekeken en aan de polisvoorwaarden getoetst.

Wat zijn de voordelen van een machtigingenbeleid?

 • Vooraf zekerheid over de vergoeding
 • Een check op de kwaliteit van de te leveren zorg
 • Een check op de kwaliteit van de zorgverlener
 • De nota gaat rechtstreeks naar Ditzo

Hoe weet je of je een machtiging aan moet vragen?

Kijk voor je naar een zorgverlener gaat, in onze Zorgzoeker. In de Zorgzoeker staan alle zorgverleners genoemd. Hierin zie je ook of wij afspraken hebben gemaakt met de zorgverlener. Als je ziet dat jouw instelling voor geestelijke gezondheidszorg, ZBC voor revalidatiezorg of leverancier van hulpmiddelenzorg geen contract met ons heeft, vraag je eerst toestemming. Uiteraard kunt je ook altijd even contact met ons opnemen. In de polisvoorwaarden en het reglement hulpmiddelen kun je ook terugzien voor welke zorgsoorten of hulpmiddelen een aanvraag nodig is.

Als je voorafgaand aan jouw behandeling géén machtiging bij ons aanvraagt en de nota bij ons indient dan loopt je het risico dat je een deel van de nota zelf moet betalen. Voorkom dit door voorafgaand aan jouw behandeling na te kijken of je een machtiging aan moet vragen.

Welke informatie hebben wij nodig?

Bekijk in de polisvoorwaarden​ hoe je toestemming moet aanvragen voor een behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Voor de meest voorkomende zorg hebben wij de volgende schriftelijke informatie van je nodig.

Voor zorg in een niet-gecontracteerde ggz-instelling:
 • Een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts;
 • Bij een opname: de klinische opname indicatie, conform de door de beroepsvereniging vastgestelde richtlijnen;
 • Het voorgestelde behandelplan, inclusief aantal behandelminuten en uit te voeren activiteiten en verrichtingen;
 • De hoofdbehandelaar en de medebehandelaren die betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg;
 • De DBC-declaratiecode en de prestatiecode.
 • Lees alles over ons machtigingenbeleid voor gespecialiseerde GGZ bij niet-gecontracteerde zorgverleners
Voor een hulpmiddel van een niet-gecontracteerde leverancier:

Ga naar hoofdstuk 3 van het reglement Hulpmiddelen​ voor meer informatie.

Voor niet gecontracteerde wijkpleging:

Ga naar de pagina Wijkverpleging​ voor meer informatie.

Voor zorg in een niet-gecontracteerde ZBC voor revalidatie:
 • Een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts;
 • Het voorgestelde behandelplan, inclusief aantal behandelminuten en uit te voeren activiteiten en verrichtingen;
 • De hoofdbehandelaar en de medebehandelaren die betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg;
 • De DBC declaratiecode, prestatiecode en bijbehorende prijsstelling;
 • De behandeling of behandelingen die al eerder hebben plaatsgevonden;
 • De belangrijkste reden voor de noodzakelijkheid van een multidisciplinair revalidatietraject. Jouw aanvraag wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld. De medisch adviseur of medewerkers die werken onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur behandelen je aanvraag conform de geldende wet- en regelgeving. Je privacy is gewaarborgd.

Waar kun je een aanvraag indienen voor een machtiging?

Stuur je aanvraag op naar:

Ditzo
t.a.v. medisch adviseur
Postbus 2072
3500 HB Utrecht
Vermeld op de envelop: 'Vertrouwelijk'​​​​​​​​