Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons
gezond.nl

Ditzo en Gezond.nl

Ditzo en Gezond.nl werken samen

Bij Ditzo geloven we dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze zelf de regie hebben over hun gezondheid. Een makkelijk toegankelijke huisartsdienst is daarbij een belangrijke voorwaarde.

De digitale huisarts van Gezond.nl is sinds kort beschikbaar in de stad Utrecht. Deze online dienst van Gezond.nl is ontwikkeld door huisartsen zelf en geeft jou de mogelijkheid om snel en laagdrempelig antwoord te krijgen op een vraag over je gezondheid. Je kunt bijvoorbeeld chatten met een doktersassistent of videobellen met de huisarts, ook ’s avonds en in het weekend. Is een afspraak op de praktijk nodig? Dan kun je naar huisartsenpraktijk DocLine. Zo bepaal je zelf op welk moment en op welke manier jij contact hebt met jouw zorgverlener.

Hoe werkt het?

Jouw huisarts, dichtbij én online

Als je je inschrijft bij huisartsenpraktijk DocLine krijg je meteen toegang tot de online omgeving van Gezond.nl. Is toch een afspraak op de praktijk nodig, dan ga je naar de huisarts zoals je gewend bent.


Op de omgeving van Gezond.nl kun je overdag, 's avonds en in het weekend terecht voor de volgende diensten:

opsomming2.svg


Wat moet je doen

Om gebruik te kunnen maken van Gezond.nl schrijf je je in bij huisartsenpraktijk DocLine bij Galgenwaard. Na inschrijving haalt deze praktijk met jouw toestemming je gegevens op een veilige manier op bij je huidige huisarts en word je daar uitgeschreven. Jouw gegevens én online omgeving zijn strikt privé en alleen zichtbaar voor jou en de zorgverlener. Ditzo heeft op geen enkele manier inzage in jouw gegevens.


​​​​​​​​​​​​​​​​

Ben je al ingeschreven als patiënt bij huisartsenpraktijk DocLine? Dan hoef je niks te doen, je maakt al gebruik van de online diensten van Gezond.nl.​​​​​​​​​​​

​​

Meer lezen?

​​​​