Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Eerstelijnsverblijf (elv)

Eerstelijnsverblijf en je zorgverzekering

Kan je door de zorg die je nodig hebt tijdelijk niet thuis wonen? En is er ook geen sprake van een ziekenhuisindicatie? Dan kan je na overleg met je huisarts of medisch specialist tijdelijk terecht in een instelling voor eerstelijnsverblijf.

Wat is eerstelijnsverblijf?

Bij eerstelijnsverblijf ontvang je geneeskundige zorg, zoals behandeling of om te herstellen. Of als je thuis (nog) niet de zorg kan ontvangen die je nodig hebt. Het doel hiervan is terugkeer naar huis. Ook als je je in de laatste levensfase bevindt kan je terecht voor zorg in een instelling voor eerstelijnsverblijf. De zorg is dan uiteraard niet gericht op herstel, maar op een waardig levenseinde. Met andere woorden: er is sprake van een medische noodzaak in verband met behandeling, herstel en zorg thuis is niet mogelijk of in het kader van palliatief terminale zorg.

Zorg tijdens eerstelijnsverblijf

Bij je verblijf is altijd een hoofdbehandelaar betrokken. Dit kan een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten zijn. De hoofdbehandelaar stelt samen met jou een zorgplan op en is het aanspreekpunt voor jou en je naasten. Zorg die je ontvangt kan bestaan uit huisartsenzorg, verpleging en verzorging, paramedische zorg en psychologische zorg. De verpleging en verzorging is 24 uur per dag (in nabijheid) aanwezig.

Verwijzing

Je hebt een verwijzing nodig voor eerstelijnsverblijf. De verwijzing kan gegeven worden door je huisarts, medisch specialist, SEH-arts of specialist ouderengeneeskunde. De arts die jou verwijst, weet waar je terecht kan voor eerstelijnsverblijf. Dit kan bijvoorbeeld een speciale afdeling van een verpleeghuis zijn. Ook zijn er ziekenhuizen met ‘huisartsenbedden’.

Wat valt er onder de vergoeding van eerstelijnsverblijf?

Basisverzekering
Heb je een verwijzing voor eerstelijnsverblijf? Dan vergoeden wij alle zorg die is opgenomen in het zorgplan vanuit de basisverzekering. Dit kan gaan om:

  • Huisartsenzorg
  • Verpleging en verzorging
  • Paramedische zorg
  • Psychologische zorg
  • Geneesmiddelen, outillage hulpmiddelen en medische gebruiksmiddelen als die standaard aanwezig zijn in de instelling waar je verblijft

Heb je tijdens het eerstelijnsverblijf ook andere geneesmiddelen, hulpmiddelen of verbandmiddelen nodig? Dan gelden daarvoor de vergoedingen geneesmiddelen basisverzekering, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

Machtiging bij verblijf langer dan 3 maanden

Eerstelijnsverblijf heeft een tijdelijk karakter. Om deze reden vergoeden wij eerstelijnsverblijf maximaal 3 maanden. Heb je langer dan 3 maanden eerstelijnsverblijf nodig? Dan moet je uiterlijk twee weken vóór afloop van de 3 maanden termijn een verlenging aanvragen. Na de derde maand vergoeden wij de zorg alleen als wij toestemming hebben gegeven. Gebruik hiervoor onderstaand formulier.

Eerstelijnsverblijf en het eigen risico

Het eigen risico is gedeeltelijk van toepassing op eerstelijnsverblijf. Het eigen risico geldt namelijk niet voor de zorg die je van de huisarts krijgt. Het geldt wel voor de overige zorg die onder de basisverzekering valt, zoals het verblijf, verpleging en verzorging en de paramedische zorg. Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage.​​​​​