Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Kortdurende zorg

Eerstelijnsverblijf

Kun je door de zorg die je nodig hebt tijdelijk niet thuis wonen en is er ook geen sprake van een ziekenhuisindicatie, dan kun je na overleg met je huisarts of medisch specialist tijdelijk terecht in een instelling voor eerstelijnsverblijf. Tijdens je verblijf ontvangt je de zorg die je nodig hebt om te herstellen of als je thuis (nog) niet de zorg kunt ontvangen die je nodig hebt, met als doel terugkeer naar huis. Je kunt hierbij denken aan huisartsenzorg, verpleging en verzorging, paramedische zorg en psychologische zorg. Ook als je je in je laatste levensfase bevindt kun je terecht voor zorg in een instelling voor eerstelijnsverblijf. De zorg is dan uiteraard niet gericht op herstel, maar op een waardig levenseinde.

Welke zorg krijg ik tijdens eerstelijnsverblijf?

Bij je verblijf is altijd een hoofdbehandelaar betrokken. Dit kan een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten zijn. De hoofdbehandelaar stelt samen met jou een zorgplan op en is het aanspreekpunt voor jou en je naasten. Zorg die je ontvangt kan bestaan uit huisartsenzorg, verpleging en verzorging, paramedische zorg en psychologische zorg. De verpleging en verzorging is 24uur per dag (in nabijheid) aanwezig.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig voor eerstelijnsverblijf. De verwijzing kan gegeven worden door je huisarts, medisch specialist, SEH-arts of specialist ouderengeneeskunde.

Waar kan ik terecht?

De arts die je verwijst, weet waar je terecht kunt voor eerstelijnsverblijf. Dit kan bijvoorbeeld een speciale afdeling van een verpleeghuis zijn. Ook zijn er ziekenhuizen met ‘huisartsenbedden’.

Welke zorg krijg ik vergoed?

Als je een verwijzing hebt voor eerstelijnsverblijf, dan vergoeden wij via de basisverzekering alle zorg die is opgenomen in het zorgplan. Dit kan gaan om:

  • huisartsenzorg
  • verpleging en verzorging
  • paramedische zorg
  • psychologische zorg
  • geneesmiddelen, outillage hulpmiddelen en medische gebruiksmiddelen als die standaard aanwezig zijn in de instelling waar je verblijft

Heb je tijdens het eerstelijnsverblijf ook andere geneesmiddelen, hulpmiddelen of verbandmiddelen nodig? Dan gelden daarvoor de vergoedingen Geneesmiddelen basisverzekering, Hulpmiddelen en Verbandmiddelen.

Is mijn eigen risico van toepassing?

Het eigen risico is deels van toepassing op het eerstelijnsverblijf. Het eigen risico geldt namelijk niet voor de zorg die je van de huisarts krijgt. Het geldt wel voor de overige zorg die onder de basisverzekering valt, zoals het verblijf, de verpleging en verzorging en de paramedische zorg.

Voor deze zorg betaal je geen eigen bijdrage, maar valt deels dus wel onder het eigen risico.

Toestemming bij verblijf langer dan drie maanden

Eerstelijnsverblijf heeft een tijdelijk karakter, om die reden vergoeden wij dit verblijf maximaal drie maanden. Als je langer dan drie maanden eerstelijnsverblijf nodig hebt, dan moet je uiterlijk twee weken vóór afloop van de drie maanden termijn een verlenging aanvragen. Na de derde maand vergoeden wij de zorg alleen als wij toestemming hebben gegeven.


Geriatrische revalidatiezorg

Heb je een ziekenhuisbehandeling ondergaan voor bijvoorbeeld een beroerte of botbreuk en moet je hiervoor revalideren dan kun je geriatrische revalidatiezorg ontvangen. Deze vorm van revalidatie is aangepast aan de individuele herstelmogelijkheden en het trainingstempo van (meestal) ouderen en houdt rekening met eventuele andere bestaande aandoeningen.

Welke zorg ontvang ik?

Geriatrische revalidatiezorg begint altijd met een opname. De bedoeling is dat je voldoende herstelt om weer terug te keren naar huis. Soms gaat dat stapsgewijs. Dan slaap je bijvoorbeeld al wel thuis, maar gaat je overdag nog naar de instelling voor de behandeling.

De hoofdbehandelaar van geriatrische revalidatiezorg is een specialist ouderengeneeskunde. Deze stelt samen met jou een behandelplan op en zorgt ervoor dat de zorg op jouw situatie is afgestemd. De behandeling kan geleverd worden door verschillende specialisten, zoals een fysiotherapeut, oefentherapeut of ergotherapeut.

Waar kan ik terecht?

De arts die je verwijst weet waar u terecht kan voor geriatrische revalidatiezorg. Meestal is dit in een verpleeghuis, of een vergelijkbare instelling.

Wanneer kom ik in aanmerking voor geriatrische revalidatiezorg?

Een klinisch geriater beoordeeld of je in aanmerking komt voor geriatrische revalidatie. Dit kan het geval zijn als je na een ziekenhuisbehandeling niet meteen terug kunt naar je thuissituatie en ‘gewone’ revalidatie voor jou te zwaar is. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • je verbleef, voordat je een medisch specialistische behandeling ontving, niet in een Wlz-instelling;
  • de zorg sluit binnen één week aan op je verblijf in een ziekenhuis;
  • de zorg komt voort uit een acute aandoening, waardoor je een plotselinge afname hebt van mobiliteit of zelfredzaamheid en je hiervoor medisch specialistische zorg hebt ontvangen. Je klachten zijn daarmee nog niet verholpen.

Welke zorg krijg ik vergoed?

De basisverzekering vergoedt geriatrische revalidatie maximaal zes maanden. In bijzondere gevallen kunnen wij je een langere periode toestaan. Hiervoor dient je zorgverlener 30 dagen voordat de zes maanden periode is verstreken een schriftelijke motivatie te sturen naar onze afdeling zorg medisch (zorg.medisch@ditzo.nl).

Is mijn eigen risico van toepassing?

Ja het eigen risico is van toepassing. Voor deze zorg geldt geen eigen bijdrage.