Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Je eigen risico vooraf gespreid betalen​​​​​​​​​

​Bij Ditzo heb je de mogelijkheid om vooraf het verplichte eigen risico van € 385 in 10-maandelijkse termijnen te betalen. De eerste afschrijving vindt plaats in februari 2023 en de laatste in november 2023. Dit betekent dus dat je alvast eigen risico betaalt, ook wanneer je nog geen zorgkosten hebt gemaakt.

Verwacht je in 2023 hoge zorgkosten te maken en denk je dit niet in één keer te kunnen betalen? Dan kan het vooraf gespreid betalen van je eigen risico een goede oplossing voor je zijn.

 1. Heb je in 2022 gebruik gemaakt van deze regeling?
 2. Wanneer stopt de regeling?
 3. Voorwaarden voor deelname in 2023
 4. Aanmelden 2023
 5. Betalen
 6. Eindafrekening
 7. Beëindiging​
​​

H​eb je in 2022 gebruik gemaakt van deze regeling?

Wanneer je niet geheel gebruik hebt gemaakt van jouw eigen risico ontvang je het te veel betaalde bedrag in het volgende kalenderjaar terug. In april 2023 ontvang je de eindafrekening voor de gemaakte zorgkosten van 2022. Als er per verzekerde minder zorgkosten dan € 385 zijn gemaakt dan storten wij het te veel betaalde bedrag terug. Deze ontvang je binnen enkele werkdagen op je rekening.

Worden er ná de eindafrekening van april 2023 nog zorgkosten van 2022 gedeclareerd die vallen deze onder het eigen risico? Dan zullen deze kosten nog in rekening worden gebracht. Je ontvangt hierover van tevoren bericht van ons via je digitale postvak.

Wanneer stopt de regeling?

Als je in 2022 gebruikt hebt gemaakt van de regeling ‘gespreid betalen eigen risico’ loopt dit in 2023 gewoon door.

Wil je dit niet? Geef dit dan vóór 1 februari 2023 aan in Mijn Zorgverzekering.

​Voorwaarden voor deelname in 2023

 • Je hebt alleen een verplicht eigen risico (en dus geen vrijwillig eigen risico).
 • Je bent 18 jaar of ouder op 1 januari 2023.

Aanmelden 2023

 • Je hebt toegang om jezelf en anderen die op jouw polis zijn meeverzekerd aan te melden voor deze regeling.
 • Je meldt jezelf en/of anderen vóór 1 februari 2023 aan via Mijn Zorgverzekering.
 • A​ls je je na 1 februari 2023 aanmeldt of na 1 januari 2023 18 jaar wordt, kan je pas in 2024 meedoen.

Betalen

 • Per verzekerde betaal je in 10 gelijke termijnen € 38,50.
 • Betaling gebeurt door middel van automatische incasso aan het einde van de maand. De eerste incasso vindt plaats in februari 2023.
 • Je bent als verzekeringnemer verantwoordelijk dat de incasso lukt. Geef de juiste rekeninggegevens door en zorg voor voldoende saldo op je rekening.

Eindafrekening

 • In april 2024 ontvang je een afrekening waarin wordt aangegeven wat de zorgkosten in 2023 waren.
 • Als er per verzekerde minder zorgkosten dan €385 zijn gemaakt dan storten wij het te veel betaalde bedrag terug.
 • Er worden tijdens het verzekeringsjaar geen nota's van het eigen risico verstuurd. Wel kan je via Mijn Zorgverzekering tussentijds zien wat de stand is van het eigen risico.
 • Als Ditzo ná de afrekening van april 2024 nog zorgkosten ontvangt die vallen onder het eigen risico over 2023, dan worden deze kosten alsnog in rekening gebracht. Je ontvangt hierover van tevoren bericht van ons via je digitale postvak.

Beëindiging​

 • Deelname aan de regeling loopt in het volgende kalenderjaar gewoon door. Tenzij je anders aangeeft vóór 1 februari 2024.
 • Je kan de regeling tussentijds via Mijn Zorgverzekering beëindigen.
 • Als je de betalingen niet voldoet, beëindigen wij de regeling.
 • Wordt de regeling tussentijds beëindigd en is het verschuldigd eigen risico hoger dan de bedragen die al betaald zijn? Dan wordt het ​nog te betalen bedrag meteen in rekening gebracht. Is het verschuldigd eigen risico lager dan de bedragen die je al betaald hebt? Dan wordt het verschil berekend. Het te veel betaalde bedrag wordt gereserveerd voor toekomstige eigen risico inhoudingen.
 • Als de verzekering beëindigd wordt in verband met emigratie of overlijden, vindt er direct een eindafrekening plaats.
​​​
​​​​​​