Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Je eigen risico vooraf gespreid betalen​​

​Bij Ditzo heb je de mogelijkheid om vooraf het verplicht eigen risico van € 385 in 10 maandelijkse termijnen te betalen. De eerste afschrijving vindt plaats in februari 2022 en de laatste in november 2022. Dit betekent dus dat je alvast eigen risico betaalt, ook al heb je misschien nog geen zorgkosten gemaakt. Verwacht je in 2022 hoge zorgkosten te maken en dit niet in één keer te kunnen betalen? Dan kan het vooraf gespreid betalen van je eigen risico een goede oplossing voor je zijn.

Heb je in 2021 gebruik gemaakt van deze regeling?

In april 2022 ontvang je een afrekening waarin wordt aangegeven wat de zorgkosten in 2021 waren. Als er per verzekerde minder zorgkosten dan € 385 zijn gemaakt dan storten wij het te veel betaalde bedrag terug. Als Ditzo ná de afrekening van april 2022 nog zorgkosten over 2021 ontvangt die vallen onder het eigen risico, worden deze kosten alsnog in rekening gebracht. Je ontvangt hierover van te voren bericht.

Als je in 2021 gebruikt hebt gemaakt van de regeling ‘gespreid betalen eigen risico’ loopt dit in 2022 gewoon door. Wil je dit niet? Geef dit dan vóór 1 februari 2022 aan in Mijn Zorgverzekering.

Voorwaarden voor deelname in 2022

 • Je hebt alleen een verplicht eigen risico (en dus geen vrijwillig eigen risico).
 •  Je bent 18 jaar of ouder op 1 januari 2022.

  Aanmelden

  • Je kan jezelf en anderen die op jouw polis zijn meeverzekerd aanmelden voor deze regeling.
  • Meld jezelf en/of anderen vóór 1 februari 2022 aan via Mijn Zorgverzekering.
  • Als je je na 1 februari 2022 aanmeldt of je wordt na 1 januari 2022 18 jaar, kan je pas in 2023 meedoen.

   Betalen

   • Je betaalt in 10 gelijke termijnen € 38,50 per verzekerde.
   • Betaling gebeurt door middel van automatische incasso aan het einde van de maand. De eerste incasso vindt plaats in februari 2022.
   • Je bent als verzekeringnemer verantwoordelijk dat de incasso lukt. Geef de juiste rekeninggegevens door en zorg voor voldoende saldo op je rekening.

   Eindafrekening

   • In april 2023 ontvang je een afrekening waarin wordt aangegeven wat de zorgkosten in 2022 waren.
   • Als er per verzekerde minder zorgkosten dan  € 385 zijn gemaakt dan storten wij het te veel betaalde bedrag terug.
   • Er worden tijdens het verzekeringsjaar geen nota's van het eigen risico verstuurd. Wel kan je via Mijn Zorgverzekering tussentijds zien wat de stand is van het eigen risico.
   • Als Ditzo ná de afrekening van april 2023 nog zorgkosten over 2022 ontvangt die vallen onder het eigen risico, worden deze kosten alsnog in rekening gebracht. Je ontvangt hierover van te voren bericht.

   Beëindiging

   • Deelname aan de regeling loopt in het volgende kalenderjaar gewoon door, tenzij je anders aangeeft vóór 1 februari 2023.
   • Je kan de regeling tussentijds via Mijn Zorgverzekering beëindigen.
   • Als de betalingen van het eigen risico uitblijven beëindigt Ditzo de regeling.
   • Als de regeling tussentijds wordt beëindigd en het verschuldigd eigen risico hoger is dan de bedragen die je al betaald hebt, dan wordt het nog te betalen bedrag meteen in rekening gebracht. Is het verschuldigd eigen risico lager dan de bedragen die je al betaald hebt, dan wordt het verschil berekend. Het te veel betaalde bedrag wordt gereserveerd voor toekomstige eigen risico inhoudingen.
   • Als de verzekering beëindigd wordt in verband met emigratie of overlijden, vindt er direct een eindafrekening plaats.
   
​​​​​​​