Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Langdurige zorg

Soorten zorg

Het Nederlands zorgstelsel is geregeld in 4 verschillende wetten:
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • De Jeugdwet
De Wmo en de Jeugdwet worden uitgevoerd door de gemeente. De Zvw wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars waar Ditzo er één van is. De Zvw is sinds 1 januari 2006 ingevoerd als opvolger van het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekeringen.
 
Sinds 1 januari 2015 heeft de Nederlandse overheid een groot deel van de zorg op een andere manier georganiseerd. Door deze wijziging is Ditzo niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw, maar ook voor het uitvoeren van de Wlz.
 

Hoe kun je uitzoeken of je in aanmerking komt voor langdurige zorg?

De overheid heeft de website Regelhulp gemaakt waarmee je gemakkelijk in drie stappen kan zien of je in aanmerking komt voor langdurige zorg. Dit is een digitale wegwijzer waar je meer informatie kan krijgen over zorg of ondersteuning. Ook vind je er een apart webportaal met actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.
 

Wanneer heb je recht op langdurige zorg? (Wlz)

Als je in aanmerking wilt komen heb je een indicatie nodig. Een indicatie kan je aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt jouw indicatieaanvraag. Als het CIZ jouw aanvraag heeft goedgekeurd ontvang je een indicatiebesluit. In het indicatiebesluit zit een zogenaamd zorgprofiel. Het zorgprofiel geeft aan welke en hoeveel zorg je kan krijgen. Ook staat in het zorgprofiel hoe lang je deze zorg kan krijgen.
 
Een aanvraag kan je online indienen. Je kan ook een formulier downloaden en opsturen aan het CIZ.
 

Hoe kan je langdurige zorg regelen?

Heb je een Wlz indicatie ontvangen? Dan kan je zelf kiezen hoe je je zorg regelt. Er zijn drie verschillende manieren hoe je je zorg kan regelen:
 • Zorg in Natura
  • Zorg in een instelling
  • Volledig pakket thuis (vpt)
  • Modulair pakket thuis (mpt)
 • Persoonsgebonden budget
 • Combinatie
Met een indicatie voor langdurige zorg kan je zorg in een instelling of thuis ontvangen. Hoe werkt dat?
 
Als je niet meer zelfstandig wilt of kunt wonen kan je kiezen voor zorg in een instelling. In een instelling is de zorg, dagbesteding en begeleiding die bij jou past geregeld. Woon je nog wel thuis en wil je daar je zorg ontvangen? Dan zijn er een aantal mogelijkheden:
 
 • Volledig pakket thuis (vpt)
  Als je kiest voor een ‘Volledig pakket thuis’ krijg je de benodigde zorg thuis. Je krijgt de zorg zoals je die zou krijgen in een instelling, waaronder ook maaltijden, huishoudelijk hulp en uitstapjes. De huur of de hypotheek van je woning moet je wel zelf blijven betalen.
 • Modulair pakket thuis (mpt)
  Bij de keuze van een ‘Modulair pakket thuis’ kan je er voor kiezen om alleen bepaalde delen van het zorgpakket, zoals je die in een instelling krijgt, thuis te krijgen. Van de overige delen maak je dan geen gebruik, omdat je daar geen behoefte aan hebt.
 • Persoonsgebonden budget (pgb)
  Wanneer je gebruik wil maken van een pgb organiseer en regel je zelf je zorg. Je kiest zelf je zorgverlener die de zorg bij je thuis komt leveren. Je sluit ook zelf een zorgovereenkomst af. Als je er voor kiest om zelf je zorg te regelen worden hier wel eisen aan gesteld. Je moet bijvoorbeeld zorg ontvangen die van voldoende kwaliteit is. Jij of je vertegenwoordiger moet ook de taken en plichten die aan het budget verbonden zijn kunnen uitvoeren. De zorgaanbieder die jij hebt gekozen wordt rechtstreeks betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Combinatie
  Je kan er ook voor kiezen om een combinatie te maken. Je kan dan het modulair pakket thuis combineren met een persoonsgebonden budget. Je kan dit doen als je gebruik wilt maken van meerdere zorgaanbieders of als je jouw zorg gedeeltelijk via een zorgkantoor en gedeeltelijk met een pgb wilt regelen.
Stappenplan langdurige zorg
 

Wat is een zorgkantoor?

Zorgkantoren zitten verspreid over heel Nederland. Elke regio heeft een eigen zorgkantoor. Elk zorgkantoor is er verantwoordelijk voor dat alle cliënten in hun regio de juiste langdurige zorg krijgen waar zij recht op hebben.
 
Een zorgkantoor regelt voor jou de zorgverleners die jij nodig hebt, gebaseerd op het zorgprofiel dat jij hebt gekregen vanuit het CIZ indicatiebesluit. Een zorgkantoor sluit ook contracten af met zorgaanbieders in jouw regio zodat mensen in deze regio met een indicatiestelling voldoende zorg kunnen krijgen dat aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Het zorgkantoor bepaalt ook of je in aanmerking komt voor een pgb, zij voeren de regeling persoonsgebonden budget uit.
 

Naar welk zorgkantoor kan je toe?

Wij zijn een Wlz-uitvoerder zonder zorgkantoor. Dit betekent dat wij niet ons eigen zorgkantoor hebben, maar afspraken hebben gemaakt met zorgkantoren van andere Wlz-uitvoerders. Wij hebben met alle zorgkantoren in elke regio afspraken. Wil je weten welk zorgkantoor in jouw regio werkzaam is? Kijk hier.
 

Wat is cliëntondersteuning?

In de Wlz heeft elke cliënt recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner kan jou helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van jouw zorg.
 

Clientondersteuning bij indicatiestelling

Wanneer je een indicatie gaat aanvragen voor zorg vanuit de Wlz heb jij vanuit je gemeente recht op cliëntondersteuning. Heb je een minderjarig kind voor wie je een indicatie aanvraagt? Dan heb je ook recht op cliëntondersteuning.
 
De gemeente is verplicht om er voor te zorgen dat je bij het regelen van een indicatiestelling voor de Wlz geholpen en bijgestaan wordt door een cliëntondersteuner. Als je een indicatie bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) aanvraagt zal je ook op dit recht gewezen worden.
 

Clientondersteuning bij invulling van de zorg

Als jij of je minderjarige kind een indicatie voor langdurige zorg hebt ontvangen heb je ook daarna recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner is beschikbaar via het zorgkantoor.
 
Een cliëntondersteuner helpt je bij de invulling van de zorg met:
 • De keuze van een zorgaanbieder (zorgbemiddeling);
 • De manier waarop je de zorg invult (zorgplan en budgetplan);
 • De evaluatie van de zorg.

Kosten en onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner is altijd gratis. Een cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van andere instanties zoals de indicatiesteller, het zorgkantoor en de zorgaanbieders. De cliëntondersteuner werkt altijd in jouw belang.
 

Waar kan je terecht voor cliëntondersteuning?

Je kan terecht voor cliëntondersteuning bij jouw zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang. Je kan zelf kiezen van wie je cliëntondersteuning wilt ontvangen. Je kan rechtstreeks contact opnemen met één van deze organisaties.
 

Wie regelt de vergoeding van je zorg?

Als je recht hebt op zorg vanuit de Wlz zijn er verschillende partijen die de vergoeding van de zorg regelen.
 
Zorg in natura wordt door het zorgkantoor betaald. Het zorgkantoor betaalt deze rekeningen rechtstreeks aan de zorgverlener. Voor zorg in natura moet je wel een eigen bijdrage betalen als je 18 jaar of ouder bent. De eigen bijdrage betaal je aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
 
Als je gebruik maakt van een persoonsgebonden budget zal jij zelf de facturen van jouw zorgverlener ontvangen. Deze kan je dan doorsturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij zullen er dan voor zorgen dat je zorgverlener wordt betaald.
 

Wat als er wachttijden in de langdurige zorg zijn?

Als je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz, dan kan het voor komen dat je moet wachten voordat je zorg krijgt. Er zijn soms wachttijden bij zorginstellingen.

Overzicht wachttijden

Een overzicht van wachttijden kan je bij de meeste zorgkantoren opvragen. In dit overzicht vind je per zorginstelling of er een wachttijd is en hoeveel dagen de wachttijd gemiddeld duurt.

Actief wachtend en wens wachtend

In het overzicht van wachttijden zal je twee begrippen tegen komen: ‘actief wachtend’ en ‘wens wachtend’. Bij ‘actief wachtend’ wacht iemand op zorg van de eerst beschikbare instelling. Bij ‘wens wachtend’ wacht iemand op zorg van een specifieke zorginstelling.

Zorg met verblijf en zorg zonder verblijf

Andere begrippen die je in het overzicht kan tegenkomen zijn ‘zorg met verblijf’ en ‘zorg zonder verblijf’. Bij ‘zorg met verblijf’ woont iemand in een instelling en bij ‘zorg zonder verblijf’ krijgt iemand zorg in een instelling, maar woont thuis.

Wil of kan je niet wachten op zorg?

Het kan gebeuren dat je niet direct kan worden opgenomen. De zorgaanbieder waar jij de voorkeur voor hebt, bekijkt samen met jou wat de best passende oplossing voor je is. Je kan bijvoorbeeld kiezen om (tijdelijk) zorg bij een andere zorginstelling te krijgen. Een andere oplossing kan zijn om nog thuis te blijven wonen en daar de Wlz-zorg te krijgen. Meer informatie hierover kan je bij jouw zorgkantoor krijgen.

Wat moet je doen als je langdurige zorg in het buitenland wil hebben?

Wil je Wlz-zorg of een vergoeding voor Wlz-zorg in het buitenland ontvangen? Dan gelden er andere regels. Neem daarom altijd van tevoren contact op met jouw zorgkantoor op om jouw persoonlijke situatie te bespreken.
 

Waar kan je nog meer terecht?

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) 
Tel.: (088) 7 891 000
Website: www.ciz.nl
 
Centraal Administratiekantoor (CAK)
Tel.: 0800 1925 (Zorg zonder Verblijf)
Tel.: 0800 0087 (Zorg met Verblijf)
Website: www.hetcak.nl
 
MantelzorgNL
De landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste
Tel.: (030) 6 592 222
Website: www.mantelzorg.nl
Mantelzorglijn:
030 760 60 55 (telefoon en whatsapp)
 
Per Saldo
Belangenvereniging voor mensen met een pgb.
Tel.: 0900 7 424 857 (€ 0,20 p/m)
Website: www.pgb.nl
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Tel.: 0800 8051
Tel.: (070) 3 407 911
Website: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Tel.: (088) 1 205 000 (lokaal tarief)
Website: www.igj.nl
 
Zorginstituut Nederland (ZiNL)
Tel.: (020) 7 978 555
Website: www.zorginstituutnederland.nl
 
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Tel.: (030) 264 82 00
Website: www.svb.nl
 
Cliëntondersteuning
 
MEE
Tel.: 0900 999 88 88
Website: www.mee.nl
 
Zorgbelang
Tel.: 0900 243 81 81
Website: www.zorgbelang-nederland.nl