Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Langdurige zorg (Wlz)

Ben je voor jezelf of voor iemand in je omgeving op zoek naar langdurige zorg? We leggen je graag uit wanneer je in aanmerking komt en hoe je langdurige zorg vanuit de Wlz aanvraagt.

Wat is langdurige zorg vanuit de Wlz?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening; waarvan de zorg blijvend (levenslang) is. Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is en als iemand niet (altijd) de eigen regie kan voeren. Deze zorg is bijvoorbeeld nodig vanwege een handicap, een chronische ziekte, langdurige psychische problemen of ouderdom. Langdurige zorg kan thuis of in een instelling geleverd worden.

Het Nederlands zorgstelsel is geregeld in 4 verschillende wetten:

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De Jeugdwet
  • De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Zvw en de Wlz worden uitgevoerd door de zorgverzekeraars waar Ditzo er één van is. Ditzo is dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz.

Je bent verzekerd voor de Wlz als je ook verzekerd bent voor de Zvw. Met een Nederlandse zorgverzekering is dat zo. Je hoeft hiervoor dus geen aparte verzekering af te sluiten.

Wanneer kom je in aanmerking voor de Wlz?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of je in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Als dat zo is krijg je een indicatie voor zorg vanuit de Wlz.

Op de website van het CIZ vind je de Wlz-check. Door deze Wlz-check in te vullen zie je of je in aanmerking komt voor de Wlz. Ook vind je in deze digitale wegwijzer meer informatie over zorg of ondersteuning.

Hoe vraag je zorg vanuit de Wlz aan?

Als je in aanmerking wilt komen heb je een indicatie nodig. Een indicatie kan je aanvragen bij het CIZ. Bekijk hier 'Uw aanvraag in vier stappen' hoe het aanvragen van een indicatie werkt.

Het CIZ beoordeelt jouw indicatieaanvraag. Als het CIZ jouw aanvraag heeft goedgekeurd ontvang je een indicatiebesluit. In het indicatiebesluit zit een zogenaamd zorgprofiel. Het zorgprofiel geeft aan welke en hoeveel zorg je kan krijgen. Ook staat in het zorgprofiel hoe lang je deze zorg kan krijgen.

Je kan je indicatie op 2 manieren aanvragen:

Welke opties voor zorg vanuit de Wlz zijn er?

Met een indicatie voor de Wlz kan je zorg in een instelling of thuis ontvangen. Wat zijn de opties?

Zorg in natura:

Het zorgkantoor regelt de inkoop en administratie van de zorg. Zorg in natura kan in een instelling of thuis geleverd worden.

Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Zorg in een instelling: Als je niet meer zelfstandig wilt of kunt wonen kan je kiezen voor zorg in een instelling. In een instelling is de zorg, dagbesteding en begeleiding die bij jou past geregeld.
  • Volledig pakket thuis (vpt): Als je kiest voor een ‘Volledig pakket thuis’ krijg je de benodigde zorg thuis. Je krijgt de zorg zoals je die zou krijgen in een instelling, waaronder ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. De huur of de hypotheek van je woning moet je wel zelf blijven betalen.
  • Modulair pakket thuis (mpt): Bij de keuze van een ‘Modulair pakket thuis’ kan je ervoor kiezen om alleen bepaalde delen van het zorgpakket, zoals je die in een instelling krijgt, thuis te krijgen. Van de overige delen maak je dan geen gebruik, omdat je daar geen behoefte aan hebt.

Persoonsgebonden budget (pgb):

Wanneer je gebruik wilt maken van een pgb organiseer en regel je zelf je zorg. Je kiest zelf je zorgverlener die de zorg bij je thuis komt leveren. Je sluit ook zelf een zorgovereenkomst af. Als je er voor kiest om zelf je zorg te regelen worden hier wel eisen aan gesteld. Je moet bijvoorbeeld zorg ontvangen die van voldoende kwaliteit is. Jij of jouw vertegenwoordiger moet ook de taken en plichten die aan het budget verbonden zijn kunnen uitvoeren. De zorgaanbieder die jij hebt gekozen wordt rechtstreeks betaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Combinatie:

Je kan ook voor een combinatie kiezen. Je kan dan het modulair pakket thuis combineren met een persoonsgebonden budget. Je kan dit doen als je gebruik wilt maken van meerdere zorgaanbieders of als je jouw zorg gedeeltelijk via een zorgkantoor en gedeeltelijk met een pgb wilt regelen.

Waar kan ik terecht voor zorg vanuit de Wlz?

Een zorgkantoor regelt voor jou de zorgverleners die jij nodig hebt. Zorgkantoren zitten verspreid over heel Nederland. Elke regio heeft een eigen zorgkantoor. Het zorgprofiel dat jij hebt gekregen vanuit het CIZ-indicatiebesluit bepaalt welke zorgverleners je nodig hebt. Een zorgkantoor sluit ook contracten met zorgaanbieders in jouw regio af. Elk zorgkantoor is er verantwoordelijk voor dat alle cliënten in hun regio de juiste langdurige zorg krijgen waar zij recht op hebben. En dat die zorg aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Zorgkantoren voeren ook de regeling persoonsgebonden budget uit. In de video van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zie je wat een zorgkantoor voor jou kan betekenen.

Ditzo is een Wlz-uitvoerder zonder zorgkantoor. Dit betekent dat wij niet ons eigen zorgkantoor hebben, maar afspraken hebben gemaakt met zorgkantoren van andere Wlz-uitvoerders. Wij hebben met alle zorgkantoren afspraken. Kijk op de website van Zorgverzekeraars Nederland om te zien welk zorgkantoor in jouw regio werkzaam is.

Wlz-zorg in het buitenland

Wil je Wlz-zorg of een vergoeding voor Wlz-zorg in het buitenland ontvangen? Dan gelden er andere regels. Neem altijd van tevoren contact op met ons om jouw persoonlijke situatie te bespreken.

Wat als je moet wachten op zorg?

Als je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz, dan kan het voor komen dat je moet wachten voordat je zorg krijgt. Er zijn soms wachttijden bij zorginstellingen. Een overzicht van wachttijden kan je bij de meeste zorgkantoren opvragen. In dit overzicht vind je per zorginstelling of er een wachttijd is en hoeveel dagen de wachttijd gemiddeld duurt.

In het overzicht van wachttijden zal je twee begrippen tegen komen: ‘actief wachtend’ en ‘wens wachtend’. Bij ‘actief wachtend’ wacht iemand op zorg van de eerst beschikbare instelling. Bij ‘wens wachtend’ wacht iemand op zorg van een specifieke zorginstelling.

Andere begrippen die je in het overzicht kan tegenkomen zijn ‘zorg met verblijf’ en ‘zorg zonder verblijf’. Bij ‘zorg met verblijf’ woont iemand in een instelling en bij ‘zorg zonder verblijf’ krijgt iemand zorg in een instelling, maar woont thuis.

Wil of kan je niet wachten op zorg?

Het kan gebeuren dat er niet direct een plaats in een instelling voor je is. De zorgaanbieder waar jij de voorkeur voor hebt, bekijkt samen met jou wat de best passende oplossing voor je is. Je kan bijvoorbeeld kiezen om (tijdelijk) zorg bij een andere zorginstelling te krijgen. Een andere oplossing kan zijn om nog thuis te blijven wonen en daar de Wlz-zorg te krijgen. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met het zorgkantoor in jouw regio.

Heb je een klacht over de geleverde zorg?

Er zijn verschillende organisaties die je kunnen helpen als je een klacht hebt

Je zorgverlener kan je helpen met een klacht over de geleverde zorg. Ook kan je altijd terecht bij jouw zorgkantoor en bij verschillende cliënt ondersteunende organisaties. In het overzicht onderaan deze pagina is meer informatie te vinden over deze ondersteunende organisaties.

Daarnaast kan je bij ons terecht met je klacht, ook als je een klacht over jouw zorgkantoor hebt. Bekijk onze klachtenregeling.

Wie betaalt wat?

Als je recht hebt op zorg vanuit de Wlz zijn er verschillende partijen die de vergoeding van de zorg regelen.

Zorg in natura wordt door het zorgkantoor betaald. Het zorgkantoor betaalt deze rekeningen rechtstreeks aan de zorgverlener. Voor zorg in natura moet je wel een eigen bijdrage betalen als je 18 jaar of ouder bent. De eigen bijdrage betaal je aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Als je gebruik maakt van een persoonsgebonden budget (pgb) zal jij zelf de facturen van jouw zorgverlener ontvangen. Deze kan je dan doorsturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij zullen er dan voor zorgen dat je zorgverlener wordt betaald. Bij een pgb moet je ook een eigen bijdrage betalen als je 18 jaar of ouder bent, alleen dan is er sprake van een pgb-aftrek. De eigen bijdrage betaal je aan het CAK.

Contact en ondersteuning

Contact

Als je vragen hebt over de Wlz, kan je altijd contact opnemen met het zorgkantoor in jouw regio. Wij kunnen je ook verder helpen met jouw vragen over langdurige zorg. Neem dan contact met ons op.

Ondersteuning

In de Wlz heeft elke cliënt recht op hulp van een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner kan jou helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van jouw zorg. Je kunt kiezen voor cliëntondersteuning door het zorgkantoor. Daarnaast kun je kiezen voor een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO). Een onafhankelijke cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van andere instanties zoals de indicatiesteller, het zorgkantoor en de zorgaanbieders. Een onafhankelijke cliëntondersteuner heeft meer zicht op het aanbod buiten ons werkgebied en heeft meer mogelijkheden bij het ondersteunen van het opstellen van zorgplannen en persoonlijke plannen.

Cliëntondersteuning bij indicatiestelling

Wanneer je een indicatie gaat aanvragen voor zorg vanuit de Wlz heb jij vanuit je gemeente recht op cliëntondersteuning. Heb je een minderjarig kind voor wie je een indicatie aanvraagt? Dan heb je ook recht op cliëntondersteuning.

De gemeente is verplicht om ervoor te zorgen dat je bij het regelen van een indicatiestelling voor de Wlz geholpen en bijgestaan wordt door een cliëntondersteuner. Als je een indicatie bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) aanvraagt zal je ook op dit recht gewezen worden.

Cliëntondersteuning bij invulling van de zorg

Als jij of je minderjarige kind een indicatie voor de Wlz hebt ontvangen, heb je ook daarna recht op een cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner helpt je bij de invulling van de zorg met:

  • De keuze van een zorgaanbieder (zorgbemiddeling);
  • De manier waarop je de zorg invult (zorgplan en budgetplan);
  • De evaluatie van de zorg.

Kosten en onafhankelijkheid van de cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner is altijd gratis en werkt altijd in jouw belang.

Waar kan je terecht voor cliëntondersteuning?

Je kan terecht voor cliëntondersteuning bij de gemeente, jouw zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang. Je kan zelf kiezen van wie je cliëntondersteuning wilt ontvangen. Je kan rechtstreeks contact opnemen met één van deze organisaties.

Bij welke instanties kun je terecht?

Cliëntondersteuning voor Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) 

Voor het aanvragen van een indicatie om recht te hebben op langdurige zorg (Wlz)

Tel.: (088) 7 891 000
Website: www.ciz.nl
 
Centraal Administratiekantoor (CAK)

Voor betalingen rondom de eigen bijdrage

Tel.: 0800 0087
Website: www.hetcak.nl
 
Mantelzorglijn

Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers

Tel.: (030) 760 60 55
Website: www.mantelzorg.nl
 
Per Saldo

Belangenvereniging voor mensen met een pgb

Tel.: 0900 7 424 857 (€ 0,20 p/m)
Website: www.pgb.nl
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

De overheid, verantwoordelijk voor wet- en regelgeving

Tel.: 1400
Tel.: (070) 3 407 911
Website: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Onafhankelijke toezichthouder

Tel.: (088) 1 205 000 (lokaal tarief)
Website: www.igj.nl
 
Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Uitvoeren financiering Zvw/Wlz

Tel.: (020) 7 978 555
Website: www.zorginstituutnederland.nl
 
Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Regelt de facturering bij een Wlz-pgb

Tel.: (030) 264 82 00
Website: www.svb.nl/pgb
 
Regelhulp

Een online wegwijzer voor zorg en ondersteuning van de overheid

Tel.: 0800 0126
Website: www.regelhulp.nl
 
Platform van Alzheimer Nederland

Informatie over dementie

Tel.: (033) 303 25 02
Website: www.dementie.nl
 
Cliëntondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voor algemene informatie langdurige zorg en ondersteuning
Website: https://www.informatielangdurigezorg.nl/clientondersteuning/
 
MEE

Cliëntondersteuning voor mensen met een beperking

Tel.: 0900 999 88 88
Website: www.mee.nl
 
Zorgbelang

Cliëntondersteuning voor iedereen die minder zelfredzaam is door ziekte, ouderdom of een beperking

Tel.: 0900 243 81 81
Website: www.adviespuntzorgbelang.nl