Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​Vastgestelde maximale tarieven
​​​​​​​​​​

Een maximaal tarief is het bedrag dat je maximaal vergoed krijgt wanneer je zorg afneemt bij een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben afgesloten. Op deze pagina lees je wanneer dit van toepassing is, en hoe dat werkt. 


​Wanneer betaal ik een maximale vergoeding?

Als je naar een zorgverlener binnen Nederland gaat waarmee wij geen of beperkt contract hebben afgesloten dan vergoeden wij een maximaal percentage. Dit maximale percentage is het gemiddelde bedrag dat wij zouden betalen voor dezelfde behandeling, bij een zorgverlener waar wij wél een contract mee hebben. De tarieven kun je, per soort zorg, onderaan deze pagina terugvinden. 

Ditzo heeft een contract met ruim 40.000 zorgverleners en leveranciers. Dit zijn bijna alle zorgverleners en leveranciers in Nederlands. Als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat dat heeft dat voordelen. 


*Eigen risico is niet meegenomen in bovenstaande afbeelding. Zie 'overige voorwaarden en vergoedingen' voor meer informatie. 

Ik wil naar een zorgverlener die geen contract heeft

Wil je toch naar een niet gecontracteerde zorgverlener en heb je een Ditzo Goede Keuze  basisverzekering, dan krijg je maximaal 75% van het gemiddelde tarief vergoed. 

Heb je een Ditzo Vrije Keuze, dan krijg je voor bijna alle zorg maximaal 100% van het gemiddelde tarief vergoed. Er zijn enkele uitzonderingen, die zie je hieronder. 

​Verzekering ​Ditzo Goede Keuze ​Ditzo Vrije Keuze
​Huisarts tot max. 100% van het maximumtarief dat is vastgesteld door het NZa Tot max.100% van het maximumtarief dat is vastgesteld door het NZa
​Door huisarts aangevraagd onderzoek tot max. 75% van het gemiddelde gecontracteerde bedrag ​tot max. 100% van het gemiddelde gecontracteerde tarief
​Vervoer ​tot max. 75% van het gemiddelde tarief in de markt ​tot max. 100% van het gemiddelde tarief in de markt
​Hulpmiddelen ​tot max. 75% van het laagste gecontracteerde tarief ​tot max.100% van het laagste gecontracteerde tarief
​Wijkverpleging ​tot max. 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief  ​tot max. 75% van het gecontracteerde tarief
​Dure Geneesmiddelen (DGM)  ​​tot max. 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief ​tot max. 80% van het gecontracteerde tarief
​Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) tot max. 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief ​tot max. 80% van het gecontracteerde tarief
​GGZ ​tot max. 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief ​tot max 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief
Wil je naar een GGZ-instelling, een Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor revalidatie of een aanbieder van verpleging, verzorging, of een leverancier van hulpmiddelen die niet geconctracteerd is? Dan moet je van te voren een aanvraag (machtiging) indienen. 

Overige voorwaarden en vergoedingen 

Bij vergoedingen uit de basisverzekering moet je rekening houden met een aantal dingen. Denk hierbij aan je verplichte eigen risico, die je bij veel soorten zorg betaalt. Bijvoorbeeld de keuze tussen een gecontracteerde en niet gecontracteerde zorgverlener, zoals hierboven beschreven. Ook zijn er soms aanvullende voorwaarden. In de VergoedingenVinder kun je zoeken op de zorg die je wil gebruiken, daar zie je gelijk of er aanvullende voorwaarden zijn. 


Veelgestelde vragen 

1. Waarom is mijn zorgverlener niet gecontracteerd

Ons streven is om zo veel mogelijk zorgverleners te contracteren. Het kan voorkomen dat wij geen afspraken met een zorgverlener maken. Bijvoorbeeld als een zorgverlener niet wil of kan voldoen aan de afspraken die wij met hen willen maken over wachttijden, kwaliteit van de zorg of prijs.

2. Hoe betaal ik het percentage dat niet vergoed wordt

Het is afhankelijk van je zorgverlener hoe dit in zijn werk gaat. We adviseren je contact op te nemen met je zorgverlener om na te gaan welke situatie voor jou van toepassing is.  

3. Wat houden de verschillende soorten tarieven in?

  • Gemiddelde gecontracteerd tarief: Met zorgverleners hebben wij afspraken gemaakt over tarieven voor een bepaalde behandeling. Bijvoorbeeld voor een fysiotherapie behandeling. Het gemiddelde van alle tarieven voor deze zorg, noemen we het gemiddelde gecontracteerd tarief.
  • Maximaal tarief vastgesteld door het Nza: Voor sommige zorg heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximale tarieven vastgesteld. Deze hanteren wij als leidraad voor de maximale vergoeding.
  • Gemiddelde tarief in de markt:  Dit tarief is gebaseerd op een bedrag dat in Nederland redelijk is voor een bepaalde behandeling. Om die te berekenen kijken wij naar wat zorgverleners gemiddeld berekenen voor een bepaalde behandeling.Hiervoor wordt gekeken naar wat zorgverleners rekenen voor een bepaalde behandeling. Met die informatie berekenen wij het gemiddelde tarief in de markt. 
  • Laagste gecontracteerde tarief: Met zorgverleners hebben wij afspraken gemaakt over tarieven voor een bepaalde zorg. Bijvoorbeeld voor een fysiotherapie behandeling. Het laagste tarief wat wij gecontracteerd hebben, noemen we het laagste gecontracteerd tarief.​

4. Wat zijn de vastgestelde maximale tarieven van 2022? 

5. Wat zijn de vastgestelde maximale tarieven van 2021? 

6. Wat zijn de vastgestelde maximale tarieven van 2020? 

7. Wat zijn de vastgestelde maximale tarieven van 2019? 

 

Vastgestelde maximale tarieven 2022

​​

Vastgestelde maximale tarieven 2021


Vastgestelde maximale tarieven 2020


Vastgestelde maximale tarieven 2019