Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

​Vergoeding van zorg bij niet-gecontracteerde zorgverleners​​

​In onze polisvoorwaarden van de basisverzekering en de zorgzoeker kun je vinden voor welke zorg je verzekerd bent. De zorgverzekering van Ditzo is een combinatiepolis. Hierbij mag je dus zelf bepalen naar welke zorgverlener je gaat.

Hoogte vergoeding

Voor de hoogte van de vergoeding kan het wel uitmaken of je naar een zorgverlener gaat waar wij afspraken mee hebben gemaakt of niet. Het aantal zorgverleners waar we geen afspraken mee hebben is klein. Je kan ervoor kiezen om naar een zorgverlener te gaan waar we geen overeenkomst mee hebben. Ook dan kan je blijven rekenen op onze vergoedingen, maar het kan zijn dat je iets moet bijbetalen. Hoe dat precies zit leggen wij je graag uit.

Vergoeding van zorg bij een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt

Vastgestelde maximum tarief

Als je naar een zorgverlener gaat waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt, krijg je 100% van de rekening tot maximaal het door ons vastgestelde maximale tarief bij niet-gecontracteerde zorgverleners vergoed. Dit is het tarief dat wij ook hebben afgesproken met zorgverleners waarmee we wel een contract hebben. Daarmee gaan we er vanuit dat de zorgverlener een voldoende vergoeding ontvangt. Is de nota hoger dan het door ons vastgestelde maximale tarief? Dan kan dit betekenen dat jouw zorgverlener jou een gedeelte van de rekening zelf laat betalen. Onze vastgestelde maximale tarieven vind je hier en op deze pagina vind je ook precies terug wat je vergoed krijgt. Wil je naar een ggz-instelling, een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) voor revalidatie of een leverancier van hulpmiddelen die niet gecontracteerd is? Dan vragen wij je om voor je behandeling start een aanvraag bij ons in te dienen.

Bovenstaande tekst nog even samengevat in een tabel:

Ditzo en zorgverlener hebben: Is er een wettelijk maximumtarief? Wij vergoeden:
Ditzo en zorgverlener hebben:
Een contract
Is er een wettelijk maximumtarief?
N.v.t.
Wij vergoeden:
100% volgens het overeengekomen tarief
Ditzo en zorgverlener hebben:
Geen contract
Is er een wettelijk maximumtarief?
Ja
Wij vergoeden:
100% tot het wettelijk maximumtarief. Er zijn echter een aantal uitzonderingen zoals in de tekst beschreven
Ditzo en zorgverlener hebben:
Geen contract
Is er een wettelijk maximumtarief
Nee
Wij vergoeden:
100% tot het vastgestelde maximale tarief. Dit kan lager zijn dan de nota van de zorgverlener

Voor een beperkt aantal behandelingen heb je vooraf toestemming nodig. Jouw zorgverlener is hier normaal gesproken van op de hoogte en zal deze machtiging namens jou aanvragen.

Gecontracteerde zorgverleners

Ga je liever naar een zorgverlener waar wij een contract mee hebben? Via onze handige zorgzoeker vind je snel een zorgverlener bij jou in de buurt.

Voordelen van zorg bij een gecontracteerde zorgverlener:
  • 100% vergoeding
  • Altijd zeker van kwalitatieve zorg
  • Snelle uitbetaling van de nota
  • De nota gaat rechtstreeks naar Ditzo
* Zorgverleners zijn aanbieders van zorg zoals huisartsen, specialisten en overig medisch personeel dat beroepshalve medische handelingen verricht. Daarnaast ook instellingen als ziekenhuizen, verzorgingshuizen en apotheken.
​​​​​
Privacy