Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Dekkingen basisverzekering​

​Bekijk de dekkingen van je basisverzekering. Deze dekkingen zijn voor iedereen gelijk en vastgesteld door de overheid. In de basisverzekering is de belangrijkste zorg gedekt.

​Dekkingen

​Ambulance en zitten vervoer ​Huisartsbezoek
​Behandeling en verblijf in het ziekenhuis ​Logopedie
​Dieetadvisering ​Medisch specialistische zorg
​Ergotherapie ​Medisch noodzakelijk geneeskundige hulp in het buitenland
​Fysiotherapie tot 18 jaar ​Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
​Fysio- en oefentherapie voor chronische aandoeningen (vanaf 21e behandeling) ​Tandprotetische zorg
​Geneesmiddelen ​Verloskundige hulp en kraamzorg
​Geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar ​Verpleging en verzorging in de thuissituatie (zonder verblijfsindicatie)
​Hulpmiddelen ​Zintuiglijk gehandicaptenzorg in de thuissituatie (zonder verblijfsindicatie)

Vergoedingen

Bij Ditzo heb je 100% vrije zorgkeuze voor alle ziekenhuizen en huisartsen. Daarnaast hebben wij met veel zorgverleners een contract afgesloten. Ga je naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben? Dan krijg je het door ons bepaalde maximale tarief. Dit is het tarief dat wij ook hebben afgesproken met zorgverleners waarmee we wel een contract hebben. Zoek een (gecontracteerde) zorgverlener bij jou in de buurt of neem contact met ons op.