Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)​​

​​De Geestelijke Gezondheidszorg richt zich op het voorkomen, behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen. Iedereen kan met de GGZ te maken krijgen; van jong tot oud, voor een korte of lange periode.

Zorg bij psychische problemen start altijd bij de huisarts. Hij of zij kan jou behandelen voor lichte psychische klachten. Dat kan de huisarts zelf doen, of in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ) die aan de huisartsenpraktijk verbonden is. Is er sprake van een complexere zorgvraag? Dan kan de huisarts of praktijkondersteuner je doorverwijzen naar een GGZ-aanbieder.

Welke soorten GGZ zijn er?

Behandelingen van psychische problemen worden deels vergoed door de zorgverzekeraar (zoals Ditzo). Maar er zijn meer voorzieningen, zoals hulp bij zelfstandig wonen, blijvende langdurige GGZ-problematiek of psychische problematiek bij kinderen onder de 18 jaar. In deze gevallen wordt de zorg vergoed vanuit de gemeente (WMO) of overheid (Wlz).

De zorg die de zorgverzekeraar vergoed kan worden onderverdeeld in drie soorten:

Generalistische basis GGZ

Is er sprake van lichte tot matige psychische aandoeningen, dan valt jouw behandeling onder de Generalistische basis GGZ. Meestal is er sprake van een goed sociaal netwerk. De kans op herstel is erg groot en de behandelduur is vaak relatief kort. Patiënten die al behandeld zijn voor een psychische aandoening kunnen ook vallen onder de Generalistische basis GGZ om te zorgen voor goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie.

Gespecialiseerde GGZ

Er is sprake van Gespecialiseerde GGZ als je behandeld wordt voor meer complexe of risicovolle stoornissen. In dit geval is een behandeling in de Generalistische basis GGZ niet voldoende. Je behandeling wordt vaak uitgevoerd door een team van verschillende zorgverleners. Bij Gespecialiseerde GGZ is de voorkeur om je te behandelen zonder dat je in een GGZ-instelling verblijft. In sommige gevallen kan het toch nodig zijn om in een instelling te verblijven.

Langdurige GGZ

In sommige gevallen is het nodig dat een patiënt langer dan drie jaar verblijft in een GGZ-instelling. De eerste 3 jaar is jouw zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de vergoeding van GGZ. Na 3 jaar wordt de vergoeding geregeld via de Wet langdurige zorg.

Jeugd-GGZ

Tot 2015 werd geestelijke gezondheidszorg voor kinderen onder de 18 jaar geregeld in de Zorgverzekeringswet en daardoor uitgevoerd door de zorgverzekeraar. Sinds 2015 is geestelijke gezondheidszorg een onderdeel van de Jeugdwet en wordt dit door de gemeenten geregeld.

Als je voor je 18e verjaardag door een zorgverlener behandeld werd, mag je na je verjaardag, tot maximaal een jaar, deze behandeling blijven ontvangen.

Vergoeding van GGZ

Psychologische hulp door een huisarts of Praktijkondersteuner Huisarts wordt altijd vergoed. Je hoeft hier ook geen eigen risico te betalen. Is je zorgvraag complexer, dan zal de huisarts je verwijzen naar een GGZ-aanbieder. Deze verwijzing door de huisarts is verplicht, anders wordt de zorg door de GGZ-aanbieder niet vergoed.

Er is landelijk bepaald dat mensen alleen recht op vergoeding van GGZ-zorg hebben als het noodzakelijk is en als die specifieke behandeling niet is uitgesloten van vergoeding. Hier moeten wij op controleren. Bij GGZ-aanbieders die geen overeenkomst met ons hebben afgesloten, doen we dat vooraf. Hiervoor moet je, of de zorgaanbieder namens jou, bij ons een aanvraag indienen. Op onze zorgzoeker zie je of je GGZ-aanbieder een overeenkomst met ons heeft afgesloten. De GGZ-aanbieder is verplicht om jou voorafgaand aan de behandeling hierover goed te informeren. Natuurlijk helpen wij je ook graag met je vragen.

In een crisissituatie is een verwijzing van een huisarts niet noodzakelijk. Er is wel een verwijzing nodig voor de eventuele behandeling die begint als de crisis voorbij is. Ook hoef je niet voorafgaand bij ons een aanvraag in te dienen. Uitgebreide informatie over wat je vergoed krijgt kan je vinden in de zorgzoeker of de polisvoorwaarden.

Huisartsenzorg / POH

Bij lichte psychische klachten en preventie waarbij je behandeld wordt door je huisarts en/of de Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ) worden de kosten vergoed vanuit je basisverzekering. Omdat het een onderdeel is van huisartsenzorg hoef je geen eigen risico te betalen.

Generalistische basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ

Als je Generalistische basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ van ons vergoed krijgt, dan vergoeden wij dit vanuit je basisverzekering. Dit zal eerst verrekend worden met je eigen risico.

Wat als ik moet wachten totdat ik behandeld kan worden?

Het kan zijn dat je bij een GGZ-instelling niet direct geholpen kan worden, omdat er een wachtlijst is. GGZ-instellingen moeten zich hierbij houden aan bepaalde normen. Ze zijn ook verplicht hun wachttijden op hun website te publiceren.

Ditzo heeft deskundige verpleegkundigen die je kunnen helpen met wachtlijstbemiddeling. Hierbij kijken we samen naar je wensen: wat vind je een redelijke wachttijd, hoe ver wil je reizen voor een kortere wachttijd ergens anders? Daarna bespreken we de mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op. Onze collega’s spreken dan een tijdstip met je af waarop je wordt teruggebeld door onze zorgadviseurs.

Wie mag de zorg verlenen?

Bij Ditzo bieden wij jou vrije keuze. Dat betekent dat je zelf kan bepalen naar welke zorgaanbieder je gaat. Wij maken met zoveel mogelijk zorgaanbieders afspraken over kwaliteit en prijs. Hiermee houden wij de zorg voor onze verzekerden goed en betaalbaar. Het aantal zorgaanbieders waar we een contract mee hebben, is heel groot. Onder andere daarmee kunnen we ook de keuzevrijheid garanderen.

Lees hier met welke zorgaanbieders we een contract hebben.

Wat is een regiebehandelaar?

Een regiebehandelaar geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is de eindverantwoordelijke voor de behandeling en stelt vast welke zorg medisch noodzakelijk is. De regiebehandelaar is de zorgverlener van de patiënt, maar heeft ook de regie over de behandeling van de patiënt. De regie betekent dat:

 • de regiebehandelaar zorgt dat de behandelingen van alle betrokken behandelaren op elkaar zijn afgestemd en gecoördineerd zoals nodig is voor een vakkundige en zorgvuldige behandeling van de patiënt;
 • de regiebehandelaar is tijdens het gehele behandeltraject voor de betrokken behandelaren het centrale aanspreekpunt;
 • de regiebehandelaar is voor de patiënt en diens naaste het centrale aanspreekpunt voor de hele behandeling.

Welke regiebehandelaars vergoeden wij?

Ditzo sluit zich voor deze eisen aan bij de landelijke eisen. Dit betekent het volgende.

In een vrije vestiging (wij vragen een machtiging voor behandelingen van meer dan 3.000 minuten bij een vrijgevestigde GGZ-aanbieder.):

 • Psychiater (alleen bij Gespecialiseerde GGZ)
 • Gezondheidszorgpsycholoog (alleen bij Generalistische basis GGZ)
 • Psychotherapeut
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog

In een instelling:

 • Psychiater (alleen bij Gespecialiseerde GGZ)
 • Gezondheidszorgpsycholoog (zolang er overleg geregeld is met een psychiater of klinisch psycholoog)
 • Psychotherapeut
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Verpleegkundig specialist GGZ (mits er overleg geregeld is met een Psychiater of Klinisch psycholoog)
 • Specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater (bij dementie als hoofddiagnose)Verslavingsarts (bij hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek)
​​