Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Verpleging en verzorging​​

Wanneer je een chronische ziekte hebt of een lichamelijke beperking, dan kun je thuis verpleging of verzorging krijgen. Dit heet ook wel wijkverpleging. Bij verzorging kan je denken aan ondersteuning bij wassen of aankleden. Bij verpleging kan je denken aan het geven van injecties of wondverzorging. Op Regelhulp vind je meer informatie over verpleging en verzorging.

 

Wijkverpleging

Heb jij thuis wijkverpleging nodig? Je ontvangt deze zorg via je basisverzekering. Er geldt geen eigen risico. Een hbo-wijkverpleegkundige stelt vast of en hoeveel zorg je nodig hebt, in samenspraak met jou. Ook stelt deze wijkverpleegkundige met jou samen een zorgplan op. Daarin staat wat je allemaal zelf kan, waar je familie of vrienden je bij kunnen helpen. En waarin de wijkverpleging jou gaat ondersteunen.

Op onze Zorgzoeker kan je een wijkverpleegkundige bij jou in de buurt vinden

Wel of niet gecontracteerde zorg

Je hebt zelf de vrijheid om te kiezen welke zorgaanbieder bij jou de zorg komt leveren. Is de zorg geleverd door een gecontracteerde verpleegkundige? Dan wordt je behandeling volledig vergoed. In onze Zorgzoeker, kun je gecontracteerde aanbieders vinden.

Bij een niet-gecontracteerde verpleegkundige moet je eerst bij ons toestemming aanvragen voor vergoeding. Wij toetsen jouw aanvraag voor niet-gecontracteerde wijkverpleging aan de wet- en regelgeving, zoals de Zorgverzekeringswet. Toestemming vraag je aan via het formulier ‘aanvraag machtiging niet-gecontracteerde wijkverpleging’.

Als je al bij Ditzo was verzekerd in 2018 en je toen al wijkverpleging ontving van een niet-gecontracteerde verpleegkundige moet je vóór 1 april 2019 een machtiging bij ons aanvragen. Als wij geen aanvraag ontvangen vóór 1 april kunnen we helaas de zorg van een niet-gecontracteerde verpleegkundige niet meer vergoeden na 1 april 2019.

Naast de machtigingsprocedure bij niet-gecontracteerde wijkverpleging vergoeden wij niet altijd het volledig gedeclareerde bedrag. Wij vergoeden maximaal het door ons vastgestelde tarief. Het kan dus zijn dat je moet bijbetalen. Op deze pagina​ lees je welke tarieven wij vergoeden.

Zorgaanbieders van verpleging en verzorging die geen contract met ons hebben dienen hun nota voor geleverde zorg vaak rechtstreeks bij ons in. Vanaf 2021 is dat niet meer mogelijk. Vanaf 1 januari 2021 dien je zelf de nota’s van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder bij ons te declareren en ben je zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van de nota aan de zorgaanbieder. Als je de nota bij ons indient controleren wij onder andere of het bedrag op de nota overeenkomt met de hoogte van vergoeding die wij betalen voor niet-gecontracteerde verpleging en verzorging. Als het bedrag op de nota te hoog is, passen wij dit aan en maken het juiste bedrag vervolgens over op jouw rekeningnummer. Hierbij geldt dat wij pas uitbetalen als je toestemming van ons hebt voor de vergoeding van de zorg. Voor meer informatie over het declareren van jouw nota kijk hier.

Persoonsgebonden Budget

Je kan ook zelf zorgverleners inhuren. Dat kan met een Zvw-pgb. Ga voor meer informatie naar onze pagina 'Persoonsgebonden Budget'.

Onze zorgadviseurs denken graag met je mee:

Heb je vragen over wijkverpleging? Dan kan je altijd contact opnemen met onze zorgadviseurs​. Daar zitten verpleegkundigen klaar die met je mee kunnen denken.

​​​