Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Vergoeding van ziekenvervoer binnen Nederland​​​​

​Als je om medisch noodzakelijke redenen per ambulance in Nederland vervoerd moet worden en vervoer met een openbaar vervoermiddel of eigen auto is niet mogelijk, krijg je de kosten van ambulancevervoer vergoed. Soms krijg je ook kosten vergoed als je per auto, taxi of openbaar vervoer naar een ziekenhuis, instelling of zorgverlener moet. Dit noemen wij zittend ziekenvervoer.

 

Wanneer heb je recht op ziekenvervoer?

Je hebt recht op vergoeding van zittend ziekenvervoer als je:

  • Nierdialyses ondergaat
  • Oncologische behandelingen met chemotherapie, immunotherapie of radiotherapie ondergaat (de vervoerskosten voor controleconsulten tussendoor vergoeden wij ook)*​
  • Je uitsluitend met een rolstoel kunt verplaatsen naar een zorgverlener bij wie je zorg krijgt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering
  • Je gezichtsvermogen zodanig beperkt is dat je je niet zonder begeleiding kunt verplaatsen naar een zorgverlener bij wie je zorg krijgt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering
  • Je een kind bent en je zorg ontvangt vanuit de aanspraak wijkverpleging. Dan heb je recht op vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf als dat medisch noodzakelijk is
  • Je zorg ontvangt vanuit de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)
  • Als je dagbehandeling in een groep ontvangt als onderdeel van geneeskundige zorg voor specifiek patiëntengroepen
  • Je in verband met een langdurige ziekte of aandoening gebruik maakt van zittend ziekenvervoer. Dan geldt de hardheidsclausule

In al deze gevallen moet het vervoer wel van te voren worden aangevraagd bij ons. Dit kun je doen door een aanvraagformulier​ samen met je huisarts of medisch specialist in te vullen. Je huisarts of medisch specialist moet de aanvraag ondertekend hebben.

Wat kun je doen als je gebruik wilt maken van taxivervoer?

Heb je recht op vergoeding van zittend ziekenvervoer en wil je gebruik maken van taxivervoer? Dan kun je hiervoor contact opnemen met Transvision, het bedrijf waar we mee samenwerken. Je hoeft de aanvraag niet bij Ditzo in te leveren maar je kunt deze rechtstreeks bij Transvision inleveren. Zij zullen je aanvraag in behandeling nemen en taxiververvoer voor je regelen. De kosten hoef je niet zelf te betalen; Transvision zal ons de rekening sturen.

Je kunt Transvision bellen op 0900 - 33 33 33 0 (15 cent per minuut).

Eigen risico en eigen bijdrage

Omdat de kosten van ambulancevervoer en zittend ziekenvervoer vanuit de basisverzekering vergoed worden, verrekenen wij de vervoerskosten met het eigen risico. Voor vervoer geldt ook een eigen bijdrage. In 2022 is dit € 111 voor het hele kalenderjaar.

Verblijf in plaats van vervoer

Als je minstens drie achtereenvolgende dagen vervoer nodig hebt naar een zorgverlener en je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor de vergoeding van logeerkosten in plaats van vervoerskosten. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 77,50 per nacht. Je komt ook in aanmerking voor vergoeding van de heen- en terugreis vanaf je woonadres naar de locatie waar je logeert. Eventuele reiskosten tussen de locatie waar je logeert en de locatie waar je zorg ontvangt, komen niet voor vergoeding in aanmerking als je kiest voor verblijf in plaats van vervoer.

Je kunt een aanvraag voor logeerkosten indienen bij onze afdeling Declaraties. Bij de declaratie van de logeerkosten hebben wij een factuur van het betreffende verblijf nodig. Zonder factuur komen de logeerkosten niet in aanmerking voor vergoeding. Voor de logeerkosten is geen eigen bijdrage verschuldigd. Voor de heen- en terugreis is wel eigen bijdrage verschuldigd.

Worden er kosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

Heb je de aanvullende verzekering ZorgBest? Dan vergoeden wij vervoerskosten tot maximaal € 200 per kalenderjaar. Hiervan kan de eigen bijdrage van € 111 voor vervoerskosten betaald worden. Wij vergoeden ook de kosten van eigen vervoer of taxivervoer als blijkt dat je om medische redenen niet in staat bent om met het openbaar vervoer te reizen. Je hebt dan recht op vergoeding van vervoerskosten van eigen vervoer of taxivervoer als je reist naar een zorgverlener bij wie je zorgt krijgt die vergoed wordt vanuit:

  • de basisverzekering
  • de aanvullende verzekering ZorgBest onder het kopje fysiotherapie/oefentherapie of Begeleiding en nazorg bij kanker

Je moet dit vervoer wel vooraf bij ons aanvragen​ met een medische verklaring van je huisarts of medisch specialist.

Meer informatie kun je in de zorgzoeker of voorwaarden vinden.

Declareren van vervoerskosten

Als je na het aanvragen van zittend ziekenvervoer kosten hebt gemaakt, kun je deze kosten vervolgens via dit formulier​ declareren.​​​​​​