Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Vastgestelde maximale tarieven​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Wettelijk maximumtarief en vrije tarieven

Als je met een Ditzo Goede Keuze polis naar een zorgverlener binnen Nederland gaat waarmee wij geen of beperkt een contract hebben afgesloten dan vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Het gemiddelde gecontracteerde tarief is het gemiddelde bedrag dat wij betalen voor je behandeling als je naar één van onze gecontracteerde zorgverleners gaat.

Uitzonderingen hierop zijn:

Huisarts;

Hiervoor geldt dat wij huisartsenzorg vergoeden tot 100% van het maximumtarief dat is vastgesteld door de NZa. Door de huisarts aangevraagd onderzoek (zoals een röntgenfoto of bloedonderzoek) dat door een andere niet-gecontracteerde zorgverlener wordt uitgevoerd vergoeden wij tot maximaal 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.

Hulpmiddelen;

Hiervoor geldt dat wij je hulpmiddel/behandeling vergoeden tot maximaal 75% van het laagste gecontracteerde tarief. Hieronder verstaan wij het laagste tarief dat wij hiervoor hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.

Inrichtingselementen, visuele hulpmiddelen, diabeteshulpmiddelen, verbandmiddelen, en incontinentie-of stomamaterialen krijg je volledig vergoed als je deze online besteld bij speciaal voor Ditzo Goede Keuze gecontracteerde leveranciers. In ons Ditzo Reglement Hulpmiddelen Goede Keuze kun je zien welke hulpmiddelen hiervoor in aanmerking komen. Bestel je deze hulpmiddelen niet online of bij een andere leverancier, terwijl een gecontracteerde leverancier deze hulpmiddelen ook kan leveren? Dan heb je recht op een maximale vergoeding van 75% van het laagste tarief waarvoor wij deze zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners). Wil je weten welke online leveranciers wij speciaal voor Ditzo Goede Keuze gecontracteerd hebben? Bekijk ze op: https://zorgzoeker.ditzo.nl.

Vervoer;

Hiervoor geldt dat wij je vervoer vergoeden tot maximaal 75% van het gemiddelde tarief in de markt.


Als je met een Ditzo Vrije Keuze naar een zorgverlener binnen Nederland gaa​t waarmee wij geen of beperkt een contract hebben afgesloten dan vergoeden wij maximaal 100% van het gemiddelde gecontracteerde tarief. Het gemiddelde gecontracteerde tarief is gemiddelde bedrag dat wij betalen voor je behandeling als je naar één van onze gecontracteerde zorgverleners gaat.

Uitzonderingen hierop zijn:

Huisarts;

Hiervoor geldt dat wij huisartsenzorg vergoeden tot 100% van het maximumtarief dat is vastgesteld door de NZa. Door de huisarts aangevraagd onderzoek (zoals een röntgenfoto of bloedonderzoek) dat door een andere niet-gecontracteerde zorgverlener wordt uitgevoerd vergoeden wij tot maximaal 100% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.

Hulpmiddelen;

Hiervoor geldt dat wij je hulpmiddel/behandeling vergoeden tot maximaal 100% van het laagste gecontracteerde tarief. Hieronder verstaan wij het laagste bedrag dat wij hiervoor ter vergoeding hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.

Vervoer;

Hiervoor geldt dat wij je vervoer vergoeden tot maximaal 100% van het gemiddelde tarief in de markt.

Wijkverpleging;

Hiervoor geldt dat wij je behandeling vergoeden tot maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Dure Geneesmiddelen (DGM) en Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC);

Hiervoor geldt dat wij je behandeling/geneesmiddel vergoeden tot maximaal 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.

GGZ (specialistisch en basis);

Hiervoor geldt dat wij je behandeling vergoeden tot maximaal 85% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.​​

Vastgestelde maximale tarieven 2022

​​

Vastgestelde maximale tarieven 2021


Vastgestelde maximale tarieven 2020


Vastgestelde maximale tarieven 2019

Vastgestelde maximale tarieven 2018

Vastgestelde maximale tarieven 2017

Vastgestelde maximale tarieven 2016

Als je op een zorgsoort klikt, kun je zien wat onze vastgestelde maximale tarieven zijn.