Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Vastgestelde maximale tarieven​​

Een maximaal tarief is het bedrag dat je maximaal vergoed krijgt wanneer je zorg afneemt bij een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben afgesloten. Op deze pagina lees je wanneer dit van toepassing is, en hoe dat werkt. 


​Wanneer betaal ik een maximale vergoeding?

Als je naar een zorgverlener binnen Nederland gaat waarmee wij geen of beperkt contract hebben afgesloten dan vergoeden wij een maximaal percentage. Dit maximale percentage is het gemiddelde bedrag dat wij zouden betalen voor dezelfde behandeling, bij een zorgverlener waar wij wél een contract mee hebben. De tarieven kun je, per soort zorg, onderaan deze pagina terugvinden. 

Ditzo heeft een contract met ruim 40.000 zorgverleners en leveranciers. Dit zijn bijna alle zorgverleners en leveranciers in Nederlands. Als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat dan heeft dat voordelen. 


*Eigen risico is niet meegenomen in bovenstaande afbeelding. Zie 'overige voorwaarden en vergoedingen' voor meer informatie. 

Ik wil naar een zorgverlener die geen contract heeft

Wil je toch naar een niet gecontracteerde zorgverlener, dan verschilt het per basisverzekering hoeveel je maximaal vergoedt krijgt.

Heb je een Ditzo Goede Keuze basisverzekering, dan krijg je maximaal 75% van het gemiddelde tarief vergoed.
Heb je een Ditzo Vrije Keuze, dan krijg je voor bijna alle zorg maximaal 100% van het gemiddelde tarief vergoed.Er zijn enkele uitzonderingen, die zie je hieronder. 


​Verzekering ​Ditzo Goede Keuze ​Ditzo Vrije Keuze
​Huisarts tot max. 100% van het maximumtarief dat is vastgesteld door het NZa Tot max.100% van het maximumtarief dat is vastgesteld door het NZa
​Door huisarts aangevraagd onderzoek tot max. 75% van het gemiddelde gecontracteerde bedrag ​tot max. 100% van het gemiddelde gecontracteerde tarief
​Vervoer ​tot max. 75% van het gemiddelde tarief in de markt ​tot max. 100% van het gemiddelde tarief in de markt
​Hulpmiddelen ​tot max. 75% van het laagste gecontracteerde tarief ​tot max.100% van het laagste gecontracteerde tarief
​Wijkverpleging ​tot max. 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief  ​tot max. 75% van het gecontracteerde tarief
​Dure Geneesmiddelen (DGM)  ​​tot max. 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief ​tot max. 80% van het gecontracteerde tarief
​Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) tot max. 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief ​tot max. 80% van het gecontracteerde tarief
​GGZ ​tot max. 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief ​tot max 85% van het gemiddelde gecontracteerde tarief
Wil je naar een GGZ-instelling, een Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor revalidatie of een aanbieder van verpleging, verzorging, of een leverancier van hulpmiddelen die niet geconctracteerd is? Dan moet je van te voren een aanvraag (machtiging) indienen. 

Overige voorwaarden en vergoedingen 

Bij vergoedingen uit de basisverzekering moet je rekening houden met een aantal dingen. Denk hierbij aan je verplichte eigen risico, die je bij veel soorten zorg betaalt. Bijvoorbeeld de keuze tussen een gecontracteerde en niet gecontracteerde zorgverlener, zoals hierboven beschreven. Ook zijn er soms aanvullende voorwaarden. In de VergoedingVinder kun je zoeken op de zorg die je wil gebruiken, daar zie je gelijk of er aanvullende voorwaarden zijn. 

 

​​​​​​​

Vastgestelde maximale tarieven 2023

​​

​​

Vastgestelde maximale tarieven 2022

​​

Vastgestelde maximale tarieven 2021


Vastgestelde maximale tarieven 2020


Vastgestelde maximale tarieven 2019


​​