Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Goed verzekerd op reis

23 mei 2019

Als je op vakantie gaat, wil je graag goed verzekerd zijn voor (spoedeisende) medische kosten. Standaard worden kosten vanuit je zorgverzekering vergoed maar niet altijd volledig. Wil je van te voren zekerheid dat alle medische kosten vergoed worden, kun je een reisverzekering afsluiten die de overige medische kosten vergoed.

Door Michiel

Mister social

Over Michiel

Als je medische kosten maakt in het buitenland, worden deze kosten eerst verrekend via je zorgverzekering. Blijven er kosten over die niet vergoed worden? Bijvoorbeeld kosten die vallen onder je eigen risico? Dan kun je deze kosten verhalen via je reisverzekering. Mits je tijdens de reis natuurlijk een reisverzekering had. En medische kosten meeverzekerd zijn.

Wat vergoedt de Ditzo Zorgverzekering?

Als je in het buitenland spoedeisende medische zorg nodig hebt, beoordelen wij wat een soortgelijke behandeling en/of medicijn in Nederland gekost zou hebben. Dit noemen wij het Nederlandse tarief. Declareer je kosten bij ons, dan heb je vanuit de basisverzekering recht op vergoeding tot 1 maal dit Nederlandse tarief. Heb je één van de aanvullende verzekeringen (ZorgGoed, ZorgBeter of ZorgBest), krijg je nog meer vergoed. Maar niet altijd 100%. Zo maakt het uit of je de kosten binnen de EU, de EER of één van de verdragslanden maakt of hierbuiten.

Spoedeisende zorg binnen de EU, EER of één van de verdragslanden

Als je spoedeisende zorg binnen de EU, EER of één van de verdragslanden ontvangt, vergoedt de Ditzo Zorgverzekering vanuit alle aanvullende verzekeringen 100% van de kosten die boven het Nederlandse tarief uitkomen.

Spoedeisende zorg buiten de EU, EER of één van de verdragslanden

Heb je de aanvullende verzekering ZorgGoed, krijg je geen extra kosten vergoed. Heb je de aanvullende verzekering ZorgBeter of ZorgBest? Dan krijg je maximaal 2x het Nederlands tarief vergoed (inclusief vergoeding vanuit de basisverzekering).

In de brochure Zorg in het buitenland kun je vinden welke landen vallen onder EU, EER of één van de verdragslanden.

Wat vergoedt de Ditzo Reisverzekering?

De Ditzo Reisverzekering vergoedt standaard alle (spoedeisende) medische kosten die je niet vergoed krijgt door je zorgverzekering. Hier vallen ook onder:
  • Tandheelkundige behandelingen die niet kunnen wachten tot je terug bent
  • Kosten die je niet vergoed krijgt omdat het valt onder het eigen risico (verplicht en vrijwillig) van je zorgverzekering

Met andere woorden, met de Ditzo Reisverzekering  loop je niet het risico op onverwachte medische kosten. En heb je als gevolg van een noodzakelijke behandeling in het buitenland een noodzakelijke nabehandeling in Nederland nodig, is dit ook verzekerd.


Door Michiel

Mister social

Over Michiel