Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Rechtsbijstandverzekering voor werk en inkomen

Rechtsbijstandverzekering voor arbeid en inkomen

19 nov 2017

Stel je hebt een conflict met je werkgever over je arbeidscontract, of er zijn problemen met je pensioen. Je wilt in zulke situaties kunnen rekenen op goede juridische hulp, zeker omdat het om jouw werk en/of inkomen gaat.

Door Esther

Medewerker blije klanten

Over Esther

​Wat houdt de module werk en inkomen in?

Hoe vervelend ook, het kan altijd gebeuren dat je inkomen gevaar loopt. Bijvoorbeeld door een plotseling ontslag, een conflict met een uitkeringsinstantie of een probleem met je pensioen. Een rechtsbijstandverzekering Werk en Inkomen zorgt voor extra zekerheid. Als je een conflict hebt over arbeid of inkomen, dan kan een jurist je helpen. De jurist kan je bijvoorbeeld advies geven, bemiddelen of als het nodig is een rechtszaak starten.

Rechtsbijstandverzekering werk en inkomen zonder wachttijd

Vaak wordt bij een rechtsbijstandverzekering wachttijd gebruikt, maar wat is dit eigenlijk?. Wachttijd is een periode na het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering waarin je nog geen dekking hebt, soms is dit wel drie maanden. Met de Ditzo Rechtsbijstandverzekering geldt er geen wachttijd,(behalve bij scheidingsmediation) je kunt dus meteen gebruik maken van rechtsbijstand.

Let wel op, als er sprake is van een conflict dat je al zag aankomen of dat al speelt, dan kun je geen gebruik maken van de rechtsbijstandverzekering Werk en Inkomen. Wél kun je dan de rechtsbijstandverzekering afsluiten voor een eventueel toekomstig conflict.

Rechtsbijstandverzekering en arbeidsrecht?

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt met de dekking arbeid of werk, dan ben je verzekerd voor conflicten die te maken hebben met arbeidsrecht. Arbeidsrecht gaat over regels die gelden bij je contract met een werkgever. Je hebt als werknemer een aantal rechten, maar je werkgever heeft dat ook. Als er een (dreigend) conflict is met je werkgever, wanneer je bijvoorbeeld onterecht ontslagen wordt of je krijgt ineens minder werkuren, dan kun je gebruik maken van je rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstand kun je krijgen voor conflicten die te maken hebben met:

  • Inkomen: Je hebt nog recht op salaris, maar je werkgever werkt niet mee 
  • De opbouw van je pensioenverzekering 
  • Onschuld verdedigen na een overtreding van de beroepsregels 
  • Sociale voorzieningen zoals een uitkering of kinderbijslag 
  • Lichamelijke- of geestelijke schade door een bedrijfsongeval

Zijn naast arbeid en inkomen ook andere dekkingen mogelijk?

Naast de module Werk (arbeid) en Inkomen, zijn er nog 3 modules bij een rechtsbijstandverzekering. Dit zijn Consument & Wonen, Fiscaal & Vermogen en Verkeer. De dekking Werk en Inkomen bestaat bij Ditzo uit 2 modules. Bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering kun je kiezen voor de dekking Inkomen, daarna kun je kiezen of je óók de aanvullende dekking Werk wilt afsluiten. Je krijgt dan juridische hulp bij arbeidsconflicten.

Ben je benieuwd naar de premie van de Ditzo Rechtsbijstandverzekering? Je sluit makkelijk een rechtsbijstandverzekering af door de stappen te volgen!


Door Esther

Medewerker blije klanten

Over Esther
Privacy