Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​​Basisdekking feestverzekering​​​​

​​​​

Wat is verzekerd?

Je bruiloft- of jubileumfeest moet soms worden uitgesteld, afgelast of onderbroken door gebeurtenissen waar je niets aan kunt doen:

 • Bijvoorbeeld een dag van nationale rouw of brand in de feestzaal op de dag zelf
 • Ziekte, ongeval of overlijden van (een van de leden van) het bruidspaar, familieleden, getuige(n) of ceremoniemeesters als dit binnen een periode van 14 dagen voor het geplande feest plaats vindt. Er zijn een aantal ziektes die niet onder de verzekering vallen

Voor wie is de Ditzo Feestverzekering?

Ga je trouwen of geef je een feestje omdat je je officieel laat registeren als partners? Of heb je een huwelijksjubileum en ga je dit groots vieren? Dan is de Ditzo Feestverzekering iets voor jou! Verzekerde personen zijn:

 • Jij en je partner als bruidspaar zelf natuurlijk
 • (Groot)ouders
 • Kinderen en hun partners
 • Broers, zussen, zwagers, schoonzussen en kleinkinderen
 • Ooms en tantes en hun partners
 • Kinderen van broers en zusters
 • Door jou opgegeven ceremoniemeester(s) en getuigen en hun echtgenote(n)/partner(s)
 • De weddingplanner als deze ook je ceremoniemeester is

Er geldt geen leeftijdsbeperking.

Voorbeelden van vergoedingen

Voorbeelden van schade die we vergoeden als het feest niet door kan gaan:

 • Bruidskleding die je voor jezelf en of de bruidskinderen hebt gehuurd
 • Gekochte bruidskleding als de bruid of bruidegom overlijdt tussen de ingangsdatum van de verzekering en de datum van (de laatste dag van) het feest
 • Huur van trouwvervoer
 • De kosten van de feestzaal en van de catering
 • De foto- en videograaf
 • De band of andere muziekartiesten

Nog meer verzekerd

Tijdens je feest ben je verzekerd voor schade aan bruidskleding of de ontvangen cadeaus. Alle onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niets met de bruidskleding of de cadeaus zelf te maken hebben, zoals brand of stukvallen, zijn verzekerd. Je bent ook verzekerd voor diefstal na inbraak uit een afgesloten gebouw. Ook diefstal uit een tent is verzekerd als deze permanent wordt bewaakt.

Zijn bruidskleding of cadeaus gestolen, vermist of onherstelbaar beschadigd? Je krijgt dan de nieuwwaarde van ons uitgekeerd, onder aftrek van de waarde van de restanten. Houd er wel rekening mee dat we maximaal 25% uitkeren van de verzekerde som op het polisblad, tot niet meer dan € 5.000.

Soms krijg je geen vergoeding

Wij vinden het belangrijk dat je weet dat de Ditzo Feestverzekering heel veel zekerheid geeft, maar we sommige dingen niet verzekeren. We geven je hier graag een overzicht van.

​​