Klantenservice
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​Basisdekking inboedelverzekering

Wat is verzekerd?

De Ditzo Inboedelverzekering biedt je alle zekerheid voor je spullen in en om het huis. Zowel bij kleine ongelukjes als grote schades door lekkage, brand en inbraak.

Basisdekking

Met de basisdekking ben je verzekerd voor schade door:

Brand, storm en natuur

Brand, schroeien, ontploffing, bliksem, storm​. Beschadiging van je spullen door het omvallen van bomen en vallen van afgebroken takken, beschadiging van je spullen door water dat het huis is binnengedrongen na neerslag of vorst.

Water en stoom

Met deze dekking ben je verzekerd voor beschadiging van je spullen door water en stoom gestroomd uit of binnengedrongen via sanitaire voorzieningen of installaties en riolen.

Bouwwerkzaamheden

Beschadiging van je spullen door het omvallen van kranen en heistellingen. Je bent ook verzekerd voor beschadiging van je spullen door het vallen van delen van aangrenzende gebouwen waaraan bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Diefstal en vandalisme

Met deze dekking ben je verzekerd voor schade of verlies van je spullen door diefstal en vandalisme.

Allrisk dekking

Met de Allrisk dekking ben je, naast de basisdekking, ook verzekerd voor schade aan je spullen door andere onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat wij aftrekken van een eventuele schadevergoeding. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie!

 

Je hebt keuze uit:

  • Geen eigen risico 
  • € 100 
  • € 500
 

Let op: bij schade veroorzaakt door storm, heb je een verplicht eigen risico van € 75 aan je huurdersbelang of eigenarenbelang. Met huurdersbelang bedoelen we verbeteringen of aanpassingen aan je huurwoning die je op eigen kosten hebt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een parketvloer die je zelf hebt gelegd. Met eigenarenbelang bedoelen we de verbeteringen en uitbreidingen die jij of de vorige eigenaar heeft aangebracht aan je appartement.

Soms krijg je geen vergoeding

In sommige gevallen krijg je geen vergoeding.​​

​​​​