Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Als je niet tevreden bent ​​​​

Wat kun je doen als je niet tevreden bent?

We doen ons best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat je ergens ontevreden over bent. Vaak is één WhatsAppje met onze klantenservice (06-516 777 01) genoeg om je ontevredenheid weg te nemen.

Wil je liever bellen? Neem dan contact op met het nummer 030-699 79 30. Onze medewerkers helpen je graag en proberen samen met jou het probleem op te lossen.

Blijf je toch nog ontevreden?

Als je hierna toch nog ontevreden bent, kun je er voor kiezen om een klachtenformulier in te vullen. Je kunt ook een brief sturen aan:

Ditzo
t.a.v. de klachtenafdeling
Postbus 2072
3500 HB UTRECHT

We bevestigen binnen 3 werkdagen de ontvangst van je klacht. Binnen 10 werkdagen geven wij een antwoord. Wil je ons documenten sturen om je klacht toe te lichten? Doe dat dan aan de behandelaar van je klacht. Deze neemt na ontvangst van je klacht contact met je op.

Jouw klacht is voor ons een kans om onszelf te verbeteren. Ook meten wij de kwaliteit van de afhandeling van de klacht. Dat doen we met een korte vragenlijst.

Wat verstaan wij onder een klacht?

Wij verstaan onder een klacht: elke melding waarin het woord ‘klacht’ voorkomt. Gebruik daarom altijd het woord 'klacht' in je melding, dan volgen we de klachtenprocedure.

Kifid

Als je niet tevreden bent met onze oplossing, dan kun je je klacht binnen 3 maanden na ons definitieve standpunt voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of aan de rechter. Kifid bemiddelt bij geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 - 333 89 99
Voor meer informatie: www.kifid.nl

ODR Platform

Ben je consument en heb je online een verzekering bij ons afgesloten? Dan kun je met je klacht ook terecht bij het ODR-platform. Dit platform is speciaal voor inwoners van de EU om een klacht in te dienen na aankoop van een product of dienst via het internet.

SKGZ

Ben je niet tevreden over de afhandeling van een klacht over je zorgverzekering dan kun je terecht bij de SKGZ. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie voor klachten over zorg- en ziektekostenverzekeringen.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
Tel. 088 - 900 6900
Voor meer informatie: www.skgz.nl

​​

Onze klachtenrapportage

Toepasselijk recht

  • Er is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen tussen klant en Ditzo worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.