Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 127 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Dekking woonhuisverzekering

Wat is verzekerd?

Met de Ditzo Woonhuisverzekering is je huis goed verzekerd tegen schade door brand, lekkage, inbraak of slecht weer. En heb je bijvoorbeeld na een schade vervangende woonruimte nodig dan regelen we dat voor je.

​Basisdekking

Met de basisdekking ben je verzekerd voor schade door:

Brand, storm en natuur

Beschadiging van je spullen door:

 • Brand, ontploffing, bliksem, storm
 • Neerslag, vorst en overstroming
 • Omvallen van bomen of vallen van afgebroken takken

Bij storm heb je standaard een eigen risico van € 375. Je kunt ervoor kiezen om dit eigen risico te verlagen naar € 0. Dit eigen risico trekken we af van de schadevergoeding. We spreken van storm bij windkracht 7 of hoger.

Diefstal, vandalisme en beroving

Beschadiging en kwijtraken van je spullen door:

 • (Poging tot) diefstal
 • (Poging tot) gewelddadige beroving en afpersing
 • Vandalisme door iemand die het woonhuis zonder je toestemming is binnengedrongen
 • Rellen, opstootjes, plunderingen en werkstaking

Water

Beschadiging van je spullen door water en stoom gestroomd uit of binnengedrongen via aan- of afvoerleidingen die bij het woonhuis horen en de sanitaire apparaten die daarop zijn aangesloten:

 • Cv-installaties
 • Airconditioningsinstallaties
 • Riolen en rioolputten
 • Sprinklerinstallaties

Olie, rook en roet

Je bent verzekerd voor beschadiging van je spullen door:

 • Olie die stroomt uit een verwarmingsinstallatie of uit leidingen en tanks die bij de installatie horen
 • Rook en roet uit een verwarmingsinstallatie die op de schoorsteen van je woonhuis is aangesloten

Allriskdekking

Bij de Allriskdekking heb je ook dekking voor schade aan je woonhuis door andere van buiten komende, onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niet onder de basisdekking vallen.*

*Let op: deze allriskdekking geldt niet als je je woonhuis verhuurt

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat wij aftrekken van een eventuele schadevergoeding. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie!

Je hebt de keuze uit:

 • € 0
 • € 100
 • € 500

Let op: bij schade veroorzaakt door storm, heb je standaard een eigen risico van € 375. Je kunt ervoor kiezen om dit eigen risico te verlagen naar € 0.

Aanvullende dekkingen

Naast de basisdekking hebben we de aanvullende dekkingen ‘Glas', Zonnepanelen' en ‘Verhuur’​.

Soms krijg je geen vergoeding

In sommige gevallen krijg je geen vergoeding.