Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Dekking woonhuisverzekering

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene schade aan je woonhuis of het verlies van spullen aan je woonhuis op basis van herbouwwaarde. Het woonhuis moet als particulier woonhuis in gebruik zijn.

​Basisdekking of Allriskdekking

Je kiest uit een basis- of een Allriskdekking. Bij de Allriskdekking heb je ook dekking voor schade aan je woonhuis door andere van buiten komende, onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niet onder de basisdekking vallen.

Brand, storm en natuur

Beschadiging van je spullen door:

 • Brand, ontploffing, bliksem, storm
 • Neerslag, vorst en overstroming
 • Omvallen van bomen of vallen van afgebroken takken

Bij storm heb je altijd een eigen risico van € 375. Dit eigen risico trekken we af van de schadevergoeding. We spreken van storm bij windkracht 7 of hoger.

Diefstal, vandalisme en beroving

Beschadiging en kwijtraken van je spullen door:

 • (Poging tot) diefstal
 • (Poging tot) gewelddadige beroving en afpersing
 • Vandalisme door iemand die het woonhuis zonder je toestemming is binnengedrongen
 • Rellen, opstootjes, plunderingen en werkstaking

Water

Beschadiging van je spullen door water en stoom gestroomd uit of binnengedrongen via aan- of afvoerleidingen die bij het woonhuis horen en de sanitaire apparaten die daarop zijn aangesloten:

 • Cv-installaties
 • Airconditioningsinstallaties
 • Riolen en rioolputten
 • Sprinklerinstallaties

Olie, rook en roet

Je bent verzekerd voor beschadiging van je spullen door:

 • Olie die stroomt uit een verwarmingsinstallatie of uit leidingen en tanks die bij de installatie horen
 • Rook en roet uit een verwarmingsinstallatie die op de schoorsteen van je woonhuis is aangesloten

Andere (kleine) schades

Kies je voor de Allriskdekking dan vergoeden we ook schade aan je spullen door andere onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen die niet onder de basisdekking vallen.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je na schade zelf betaalt. Je hebt altijd een vast eigen risico van € 375 bij schades veroorzaakt door storm. Voor alle overige schades kun je een eigen risico kiezen. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie!

Je hebt dan de keuze uit:

 • Geen eigen risico
 • € 100
 • € 500

Aanvullende dekkingen

Wil je naast de basisdekking nog aanvullende dekkingen? Je kunt dan kiezen uit de aanvullende dekking "Glas" en "Tuin en balkon"

Soms krijg je geen vergoeding

In sommige gevallen krijg je geen vergoeding. En je hebt een eigen risico voor de woonhuisverzekering.

 

Privacy