Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

​​Algemene Inkoopvoorwaarden ​​

​​Op onze zorgovereenkomsten zijn Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. In uw zorgovereenkomst ziet u welke versie van toepassing is.

Algemene inkoopvoorwaarden 2021

Algemene inkoopvoorwaarden 2021. Van toepassing op: Eerstelijnsverblijf, Farmacie, Geboortezorg, Geriatrische Revalidatie Zorg, Huisartsenzorg, Hulpmiddelen, Mondzorg, Paramedie, Voetzorg, Wijkverpleging, Zintuigelijk Gehandicaptenzorg.

​​Algemene Inkoopvoorwaarden 2020

Algemene inkoopvoorwaarden 2020. Van toepassing op: Eerstelijnsverblijf, Farmacie, Geboortezorg, Geriatrische Revalidatie Zorg, Huisartsenzorg, Hulpmiddelen, Paramedie, Voetzorg, Wijkverpleging, Zintuigelijk Gehandicaptenzorg.

Algemene bepalingen GGZ v1.0 (2020)

Van toepassing op: GGZ

Algemene Inkoopvoorwaarden 2019-2 (UDP)

Algemene inkoopvoorwaarden 2019-1 aangepast op de Uniforme Declaratieparagraaf. Van toepassing op: Eerstelijnsverblijf, Farmacie, Geboortezorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Geriatrische Revalidatie Zorg, Huisartsenzorg, Hulpmiddelen, Paramedie, Voetzorg, Wijkverpleging, Zintuigelijk Gehandicaptenzorg.

Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0​

Dit is de landelijk vastgestelde Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0, waarbij de verzekeraarsspecifieke velden zijn ingevuld voor Ditzo. Van toepassing op: Farmacie, Geboortezorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Geriatrische Revalidatie Zorg, Huisartsenzorg, Hulpmiddelen, Paramedie en Voetzorg. Vanaf 2020 maakt Aevitae (ASR Ziektekosten) met UZOVI 3328 geen onderdeel meer uit van a.s.r. ziektekosten.

Uniforme declaratieparagraaf versie 1.0 Wijkverpleging, ELV en ZG​

Dit is de landelijk vastgestelde Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0, waarbij de verzekeraarsspecifieke velden zijn ingevuld voor Ditzo. Van toepassing op: Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf en Zintuiglijk Gehandicaptenzorg.

Uniforme declaratieparagraaf versie 2.0 Wijkverpleging, ELV, GZSP en ZG​

Dit is de landelijk vastgestelde Uniforme Declaratieparagraaf versie 2.0, waarbij de verzekeraarsspecifieke velden zijn ingevuld voor Ditzo. Van toepassing op: Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen en Zintuiglijk Gehandicaptenzorg.