Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

​​Algemene Inkoopvoorwaarden ​​

​​Op onze zorgovereenkomsten zijn Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. In uw zorgovereenkomst ziet u welke versie van toepassing is.

​​Algemene Inkoopvoorwaarden 2019-2 (UDP)

Algemene inkoopvoorwaarden 2019-1 aangepast op de Uniforme Declaratieparagraaf. Van toepassing op: Eerstelijnsverblijf, Farmacie, Geboortezorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Geriatrische Revalidatie Zorg, Huisartsenzorg, Hulpmiddelen, Paramedie, Voetzorg, Wijkverpleging, Zintuigelijk Gehandicaptenzorg.

Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0​

Dit is de landelijk vastgestelde Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0, waarbij de verzekeraarsspecifieke velden zijn ingevuld voor Ditzo. Van toepassing op: Farmacie, Geboortezorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Geriatrische Revalidatie Zorg, Huisartsenzorg, Hulpmiddelen, Medisch Specialistische Zorg, Paramedie en Voetzorg.

Uniforme declaratieparagraaf versie 1.0 Wijkverpleging, ELV en ZG​

Dit is de landelijk vastgestelde Uniforme Declaratieparagraaf versie 1.0, waarbij de verzekeraarsspecifieke velden zijn ingevuld voor Ditzo. Van toepassing op: Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf en Zintuiglijk Gehandicaptenzorg.