Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat
Heb je hulp nodig bij het afsluiten van je verzekering?
Chat met ons

Geboortezorg​​​​

Het inkoopbeleid geboortezorg omvat verloskundige zorg, kraamzorg, prenatale screening en (integrale) geboortezorg in een geboort​ecentrum. Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde kraamzorgaanbieders dienen de eigen bijdrage zelf te innen bij de verzekerde.

Alles wat je wilt weten over geboortezorg

Ontwikkelingen coronavirus

a.s.r. Ziektekosten volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren we je daarover.

Kraamzorg tijdens de coronacrisis

Om de kraamzorgsector te ondersteunen wordt tijdelijk een opslag van 10% toegestaan over de eerste 24 uur kraamzorg. Dit is het zogeheten NZa maxmax-tarief. Deze regeling geldt van 1 maart 2020 t/m 31 december 2020 en geldt alleen voor de uren kraamzorg (prestatiecode 196201). Vanaf het 25ste uur kraamzorg gelden de reguliere tarieven. Om afwijzing via VECOZO te voorkomen dient u de declaratie op te delen in twee bestanden: één bestand met de eerste 24 uur en één bestand met alle overige uren.

Inkoopbeleid

Benieuwd naar wat er voor jou in 2021 verandert? Wil je meer weten over het proces en de planning van de zorginkoop? Je vindt het terug in ons inkoopbeleid.

Hoe sluit ik een overeenkomst af?

Voor 2021:

De contractering van geboortezorg verloopt grotendeels via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk dat degene die binnen uw organisatie tekenbevoegd is, beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO met de juiste autorisatie. U moet dit certificaat aanvragen via de website van VECOZO.

Geboortecentra, de module integrale geboortezorg en integrale geboortezorg worden niet via het Zorginkoopportaal van VECOZO gecontracteerd, maar via de e-mail. Bij integrale geboortezorg worden nieuwe zorgovereenkomsten in een lopend inkoopjaar in principe alleen gesloten als u nog geen declaraties voor dat inkoopjaar heeft ingediend. Zo voorkomen we complexe trajecten met herdeclaraties.

Inkoopwijze

a.s.r. heeft toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Voor wat betreft het proces onderscheidt a.s.r. de volgende categorieën aanbieders:

Voor de inkoop van Geboortezorg onderscheidt a.s.r. de volgende categorieën aanbieders:

  • In 2020 gecontracteerde zorgaanbieder Geboortezorg: Met deze zorgaanbieder heeft a.s.r. Zorg een overeenkomst voor geboortezorg 2020 gesloten. a.s.r Zorg benadert deze aanbieder proactief voor een overeenkomst 2021-2022. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.
  • Niet gecontracteerde zorgaanbieder Geboortezorg: Met deze aanbieder heeft a.s.r. Zorg geen overeenkomst voor geboortezorg 2020 gesloten. Mocht u een niet-gecontracteerde aanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u dit aanvragen via overeenkomsten@asr.nl. Geeft u dan aan wat uw AGB code en uw praktijknaam is en voor welke geboortezorg u een overeenkomst wilt ontvangen.

Tijdspad zorginkoop 2021

Wat
Wie
Wanneer
Gesprekken met de beroepsgroepen
Beroepsgroepen en a.s.r.
januari - maart
Publicatie inkoopbeleid 2021
a.s.r.
1 april
Voorstel a.s.r. aan aanbieder via VECOZO
a.s.r.
september - oktober
Contractering afronden
Zorgaanbieders en a.s.r.
november
Publicatie gecontracteerde aanbieders
a.s.r
12 november

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen declaraties indienen via VECOZO met gebruikmaking van de meest recente Vektis-standaard. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 14 dagen uit.

Controles / fraude

Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

MijnZorgverlener

MijnZorgverlener is een beveiligde omgeving op onze website waar je inlogt met je bestaande Vecozo-certificaat. Je hebt inzicht in je gesloten overeenkomsten, ingediende declaraties, machtigingen en je contactgegevens. Via MijnZorgverlener kun je ook je rekeningnummer aanpassen. Gecontracteerde zorgaanbieders kunnen de postcodegebieden waar ze werkzaam zijn invullen zodat ze vindbaar zijn voor onze verzekerden. De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker.

Inloggen MijnZorgverlener

Contact

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling Overeenkomsten
Inhoud overeenkomst & beleid
Afdeling Zorginkoop
Declaraties a.s.r.
Afdeling Claimcontrol
033 - 4642 186