Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

Voetzorg bij Diabetes Mellitus​​​

Voetzorg bij diabetes mellitus moet preventief zijn en gerelateerd zijn aan eventuele klachten die kunnen ontstaan door diabetes. Er is een verwijzing naar de podotherapeut nodig van een huisarts, internist of een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts). Het zorgprofiel wordt bepaald aan de hand van de Simm’s classificatie.

Inkoopbeleid

Hoe sluit ik een overeenkomst af?

Ditzo werkt voor inkoopjaar 2019 samen met DSW Zorgverzekeraar (DSW). Voor informatie over contractering van zorg in 2019 kunt u direct contact opnemen met de ‘Afdeling Overeenkomsten’ via telefoonnummer 010-2422602 of overeenkomsten@dsw.nl.

Vanaf 2020 zal Ditzo zelfstandig paramedische zorg inkopen. Heeft u eerder een contract met ons gehad? Dan benaderen wij u op een proactieve manier voor het aangaan voor een nieuw contract. Heeft u in 2019 geen contract met ons maar wilt u dit wel voor 2020? Dan kunt u contract opnemen met de ‘Afdeling Overeenkomsten’ via telefoonnummer 030-2572500 of via zorg.overeenkomsten@asr.nl. Het aangaan van een contract gebeurt elektronisch via het zorgportaal van VECOZO.

Tijdspad zorginkoop

Wat
Wie
Wanneer (2020)
Publiceren inkoopbeleid 2020
a.s.r. Zorg
1 april
Aanmelden nieuwe aanbieders
Zorgaanbieder
Vóór 1 oktober
Verzenden overeenkomst
a.s.r. Zorg
Uiterlijk 15 oktober
Contractering afronden
Zorgaanbieder en a.s.r. Zorg
Begin november
Publicatie gecontracteerde partijen op de website
a.s.r. Zorg
12 november

Tarieven

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over het door ons te vergoeden tarief. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding conform onze polisvoorwaarden tot ten hoogste de door ons vastgestelde vergoeding.

Declareren

Gecontracteerde zorgaanbieders dienen declaraties uitsluitend in via VECOZO met gebruikmaking van de meest recente Vektis-standaard. Na ontvangst van de declaratie betalen wij het - na controle goedgekeurde - bedrag binnen 30 dagen uit.

Indientermijn

De zorgaanbieder verstuurt de declaratie zo spoedig mogelijk op, uiterlijk binnen 180 dagen na afloop van de maand waarin de zorg is verleend.

Pedicure

De voetzorg wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een podotherapeut of diabetespodotherapeut. De podotherapeut of diabetespodotherapeut mag bepaalde zorg uitbesteden aan een medisch pedicure of pedicure met het certificaat ‘voetverzorging bij diabetes’. Deze voetzorg wordt per zorgklasse in één tarief door de podotherapeut of diabetes podotherapeut bij ons gedeclareerd.p>

Controles / fraude

Wij voeren controles uit op zorgnota’s. Dit doen we om de zorg betaalbaar te houden, om fraudeurs op te sporen en om kwaliteit van zorg te borgen. Lees hier hoe we controles uitvoeren en hoe u ermee te maken kunt krijgen.

Downloads

Protocol voetonderzoek bij diabetes mellitus

Contact

Vragen over de contractering 2019?

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling Overeenkomsten
010 – 2422 602 of overeenkomsten@dsw.nl
Inhoud overeenkomst en beleid
Afdeling Zorginkoop
010 – 2466 299​
Declaraties
Afdeling Declaraties
033 – 464 2186 of zorg.claimcontrol@asr.nl

Vragen over de contractering 2020?

Vragen over
Wie
Contactgegevens
Proces overeenkomst
Afdeling Overeenkomsten
Inhoud overeenkomst en beleid
Afdeling Zorginkoop
Declaraties
Afdeling Declaraties