Klantenservice
We vragen je geboortedatum als extra controle.
Kies nu eerst een nieuw, zelf bedacht wachtwoord

Een wachtwoord dat je zelf kiest is veel makkelijker te onthouden

Zorg dat dit wachtwoord...
Tussen de 8 en 12 tekens lang is
Minstens 1 cijfer en 1 letter bevat
Niet de tekens `<>/"'&\ bevat

​Eigen risico

Ben je 18 jaar of ouder dan heb je een wettelijk verplicht eigen risico voor je zorgverzekering. De overheid stelt jaarlijks het eigen risico vast. Omdat mensen zelf het eerste gedeelte van hun zorgkosten betalen kan de premie lager blijven. Ook worden verzekerden door het eigen risico bewuster gemaakt van de kosten in de zorg.

Voor 2017 is dit verplicht eigen risico € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf moet betalen. In 2016 was het eigen risico ook € 385.

Eigen risico gespreid betalen

Bij Ditzo is het mogelijk om het verplicht eigen risico vooraf gespreid te betalen. Als je denkt dat je in 2017 hoge zorgkosten hebt en je niet in één keer je eigen risico kunt betalen, kan dit een oplossing zijn. Het betekent dat je 10 maanden € 38,50 betaalt naast je maandpremie. Ook als je (nog) geen zorgkosten hebt gemaakt. Zo voorkom je ineens een onverwacht hoge rekening als je wel zorgkosten maakt. Het is alleen mogelijk je eigen risico vooraf gespreid te betalen als je geen vrijwillig eigen risico gekozen hebt. Daarnaast moet je 18 jaar of ouder zijn op 1 januari 2017. Hier kan je alle voorwaarden lezen om het eigen risico gespreid te betalen.

Heb je er niet voor gekozen om je eigen risico vooraf in 10 termijnen te betalen en heb je nu een hoge nota van het eigen risico ontvangen? En komt het niet uit om de nota in één keer te betalen? Neem dan gerust contact met ons op. Je kan dan altijd een betalingsregeling met ons afspreken.

Geen eigen risico 

Je betaalt alleen eigen risico voor zorg die valt onder de basisverzekering. Maar niet voor alle zorg. Hieronder zie je voor welke zorg je geen eigen risico betaalt. Daarop zijn een aantal uitzonderingen.
 
 • Huisartsbezoek (uitzondering: medicijnen en laboratoriumbezoek die je huisarts voorschrijft)
 • Verloskundige zorg (uitzondering: medicijnen en laboratoriumbezoek die je verloskundige voorschrijft en ambulancevervoer naar het ziekenhuis voor zwangerschap of bevallen)
 • Kraamzorg
 • Nacontroles voor donoren
 • Griepprik voor risicogroepen
 • Kosten die vallen onder je aanvullende verzekering
 • Kosten die vallen onder je tandartsverzekering
 • Kinderen jonger dan 18 jaar
 • Hulpmiddelen die je leent
 • Bevolkingsonderzoeken
 

Hoe weet je hoeveel eigen risico je verbruikt hebt?

Als je inlogt op Mijn Zorgverzekering kan je zien hoeveel eigen risico je al verbruikt hebt en hoeveel eigen risico er nog open staat. Ook als je een eigen risico nota ontvangen hebt kan je deze hier vinden. Het kan zijn dat er meerdere eigen risico nota's over verschillende kalenderjaren te zien zijn. Als je namelijk naar het ziekenhuis gaat wordt er een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gestart. Een DBC is een dossier wat alle stappen in de behandeling omvat. Een DBC loopt maximaal een jaar, maar een zorgverlener heeft nog tot 36 maanden de tijd om de rekening naar ons te sturen. Het kan dus zijn dat je een eigen risico nota ziet van een ander kalenderjaar, omdat de rekening later is binnengekomen. Voor informatie over openstaande DBC's, of het sluiten hiervan kun je contact opnemen met je zorgverlener.
 

Vrijwillig eigen risico

Wil je de premie van je basisverzekering verlagen? Kies dan naast het verplicht eigen risico voor een vrijwillig eigen risico. Dat is een bedrag bovenop het verplicht eigen risico. Afhankelijk van het eigen risico dat je kiest krijg je bij Ditzo een korting op je premie. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe lager je premie. Let er wel op dat als jou toch iets overkomt en je moet bijvoorbeeld naar het ziekenhuis dat je dan een hoog bedrag zelf moet betalen.
Download het overzicht met de verschillende kortingen op premies om te zien hoeveel korting je op je premie per maand kunt krijgen als je het vrijwillig eigen risico verhoogt.
 

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico bestaat er ook een eigen bijdrage. Dit is wel iets anders dan het eigen risico. Voor specifieke zorg geldt een eigen bijdrage. Dat is een deel van de kosten dat je zelf moet betalen. Het bedrag dat daarna overblijft telt mee voor het verplicht eigen risico en voor je vrijwillig eigen risico als je dat hebt afgesloten. Er geldt een eigen bijdrage in de basisverzekering voor:
 
 • Hulpmiddelen volgens het Reglement:
  • 25% voor hoortoestellen, oorstukjes en tinnitusmaskeerders
  • € 56 per lens bij lenzen met een gebruiksduur langer dan 1 jaar
  • € 112 bij lenzen met een gebruiksduur korter dan 1 jaar
  • € 56 per glas voor brillenglazen voor verzekerden tot 18 jaar (maximaal € 112 per kalenderjaar)
  • Bij een ptosisbril of kappenbril waarin brilglazen zijn verwerkt € 56 per glas (maximaal € 112 per kalenderjaar)
  • Orthopedische- en allergeenvrije schoenen. Jonger dan 16 jaar: € 68,50. Ouder dan 16 jaar: € 136,50
 • Geboorte- en kraamzorg:
  • Een bevalling en kraambed in het ziekenhuis zonder medische noodzaak: € 16,50 per opnamedag voor de moeder en € 16,50 per opnamedag voor het kind. Gezamenlijk € 33 per dag
  • Kraamzorg thuis of in een kraamhotel na de bevalling in het ziekenhuis € 4,20 per uur
 • € 98 voor zittend ziekenvervoer
 • Mondzorg:
  • 25% voor een uitneembare volledige gebitsprothese
  • € 125 per kaak bij een uitneembare prothetische voorziening op implantaten
 • Sommige medicijnen. Zie hiervoor onze pagina over geneesmiddelen

Als je een aanvullende verzekering bij ons hebt afgesloten, dan vergoeden wij sommige eigen bijdragen. Download ons vergoedingenoverzicht voor eigen bijdragen in de aanvullende verzekering om te zien wat vergoed wordt.

Rekenvoorbeelden eigen bijdrage en eigen risico

De eigen bijdrage voor een hoortoestel is 25% van het bedrag dat de zorgverzekeraar betaalt. Bijvoorbeeld:
 
Voorbeeld 1:
 • Je koopt een hoortoestel dat € 1.000 kost
 • Je basisverzekering geeft recht op een uitkering van € 800
 • Je krijgt van ons € 600 vergoed

Als je ook nog je volledige eigen risico open hebt staan:  

 • Dan gaat er nog € 385 van je vergoeding af
 • Er blijft nog € 215 over wat wij aan jou of jouw zorgverlener betalen

Voorbeeld 2:

 • Je haalt medicijnen voor € 80 bij de apotheek
 • Jij stuurt ons de rekening, maar wij betalen niets uit. De rekening wordt ingehouden op het eigen risico
 • Er staat nog € 305 aan eigen risico open
 • Je gaat naar het ziekenhuis De rekening is € 500
 • Het ziekenhuis stuurt ons de rekening. Wij betalen de volledige rekening van € 500 aan het ziekenhuis
 • Wij sturen jou een eigen risico nota voor de resterende € 305
 • Alle andere zorgkosten die jij in dat jaar maakt betalen wij, omdat het eigen risico verbruikt is

Aan wie betaal je het eigen risico?

Betalen wij de nota rechtstreeks aan de zorgverlener, dan betaal je het eigen risico aan ons. Als de zorgverlener de nota bij ons heeft gedeclareerd, dan sturen wij binnen een maand een eigen risico nota aan jou. Nadat je de nota op Mijn Ditzo hebt ontvangen, dan wordt het eigen risico automatisch van je rekening afgeschreven.  Dit doen we ongeveer drie weken nadat je hier bericht over hebt ontvangen.

Tenzij je hebt aangegeven je eigen risico gespreid te willen betalen. Dan wordt het eigen risico in 10 gelijke termijnen afgeschreven. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Betaal jij de nota rechtstreeks aan de zorgverlener, dan kun je die daarna bij ons declareren. Wij houden dan het eigen risico op je declaratie in. Wij betalen je het bedrag dat overblijft nadat het eigen risico van de nota is afgehaald.

Als je in het ziekenhuis bent geweest, dan kan het zijn dat het erg lang duurt voordat jij een rekening van ons krijgt. Bekijk het duidelijke filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit waarom het vaak wat langer duurt voordat je de rekening krijgt.

 
Privacy